DỊCH BÀI UNIT 2 LỚP 12

     

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?


BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

Work in pairs.

Bạn đang xem: Dịch bài unit 2 lớp 12

 Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

(Thảo luận câu hỏi: đông đảo yếu tố nào sau đây là quan trọng đặc biệt nhất cho cuộc sống đời thường hạnh phúc? tại sao?)

□ love (tình yêu)

□ money (tiền bạc)

□ parents’ approval (sự ưng ý của thân phụ mẹ)

□ a nice house / flat (1 căn nhà/căn hộ đẹp)

□ a good job (1 công việc tốt)

□ good health (sức khỏe tốt)

Hướng dẫn giải:

A: Which of the above factors is the most important for a happy life?

B: In my opinion, love, good health and a good job are the most important For a happy life.

A: Why?

B: As we know, love, especciallv the true love, is an essential factor for a marriage life. Someone compares love with light or water lớn life. Indeed, with love we can suffer the hardship, sufferings or misfortunes of life. & there’s an important aspect of love: forgiveness. We can say love and forgiveness arc two unseparable qualities.

A: What about good health? Is it also indispendable too?

B: Sure. Imagine! Can you work or live a happy life if you are in ill health?

A: Absolutely no.

B: And a good job can provide you with money enough for your life & your family, because money is a means

of comfort.

A: OK. I quite agree with you.

Chú ý: Phần được gạch chân học tập sinh có thể thay cầm cố để cân xứng với ý kiến cá nhân của mình. 

Tạm dịch:

A: phần nhiều yếu tố trên là điều đặc trưng nhất mang lại một cuộc sống thường ngày hạnh phúc?

B: Theo tôi, tình yêu, sức khoẻ và các bước tốt là quan trọng đặc biệt nhất Đối với cuộc sống thường ngày hạnh phúc.

A: trên sao?

B: Như chúng ta biết, tình yêu, espcciallv tình thương đích thực, là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống hôn nhân. Ai đó đối chiếu tình yêu thương với ánh nắng hoặc nước cho cuộc sống. Thật vậy, cùng với tình yêu, bạn cũng có thể chịu đựng những nặng nề khăn, cực khổ hoặc đầy đủ điều rủi ro mắn trong cuộc sống. Và gồm một khía cạnh quan trọng của tình yêu: tha thứ. Bạn cũng có thể nói tình yêu cùng sự tha thứ là nhì phẩm hóa học không thể tách rời.

A: Về mức độ khoẻ? Nó cũng không thể biệt lập được?

B: chắc hẳn chắn. Hãy tưởng tượng! chúng ta cũng có thể làm câu hỏi hoặc sinh sống một cuộc sống thường ngày hạnh phúc nếu như khách hàng bị bệnh?

A: hoàn toàn không.

B: với một các bước tốt có thể cung cấp cho chính mình cnoush tiền đến cuộc sống của doanh nghiệp và mái ấm gia đình của bạn, bởi vì tiền là 1 phương luôn thể (nếu thoải mái.A: OK. Tôi trả toàn gật đầu với bạn

❖ WHILE YOU READ (Trong khi bạn đọc)

Read the text và do the tasks that follow.

(Đọc bài bác đọc và có tác dụng những bài bác tập kèm theo)

Click tại trên đây để nghe:

 

 

*

Traditionally, Americans và Asians have very different ideas about love & marriage. Americans believe in “romantic” marriage - a boy and a girl are attracted to lớn each other, fall in love, and decide khổng lồ marry each other. Asians, on the other hand, believe in “contractual” marriage - the parents of the bride & the groom decide on the marriage; and love - if it ever develops - is supposed lớn follow marriage, not precede it.

To show the differences, a survey was conducted among American, Chinese và Indian students khổng lồ determine their attitudes toward love and marriage. Below is a summary of each group’s responses to the four key values.

Physical attractiveness: The Americans are much more concerned than the Indians & the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. They also agree that a wife should maintain her beauty & appearance after marriage.

Confiding: Few Asian students agree with the American students’ view that wives & husbands share all thoughts. In fact, a majority of Indians và Chinese think it is better and wiser for a couple not to giới thiệu certain thoughts. A large number of Indian men agree that it is unwise lớn confide in their wives.

Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Trust built on love: Significantly, more Asian students than American students agree that a husband is obliged to tell his wife where he has been if he comes trang chủ late. The Asian wife can demand a record of her husband’s activities. The American wife, however, trusts her husband to vày the right thing because he loves her not because he has to.

The comparison of the four values suggests that young Asians are not as lãng mạn as their American counterparts.

Tạm dịch:

Theo truyền thống người Mĩ và bạn Á châu tất cả những ý tưởng phát minh rất khác biệt về tình yêu với hôn nhân. Fan Mĩ tin ở hôn nhân "lãng mạn” - một cậu trai và một cô bé cảm thấy say đắm nhau, yêu nhau và quyết định cưới nhau. Trái lại, ngườỉ Á châu tin ở hôn nhân gia đình “có tính giao ước" - phụ huynh của nàng dâu và của chú rể quyết định việc hôn nhân; và tình yêu thương - ví như có cách tân và phát triển - được nghĩ là sự việc tiếp nối hôn nhân, chớ không tồn tại trước nó.

Để chứng minh những sự biệt lập một cuộc khảo sát được triển khai giữa những sinh viên Mĩ, china và Ấn để ra quyết định thái dộ của họ so với tình yêu với hôn nhân. Sau đây là bản tóm tắt các câu hỏi của mỗi nhóm mang đến bốn phát minh quan trọng.

Nét hấp dãn về nước ngoài hình: Sinh viên Mĩ thân thiện nhiều về nét hấp dẫn thể hóa học hơn sv Ân và trung hoa khi họ chọn bà xã hay chồng. Chúng ta cũng đồng ý rằng người vợ nên giữ vẻ đẹp với ngoại hình của chính mình sau hôn nhân.

  phân tách sẻ: Ít sv Á châu đồng ý quan điểm của sinh viên Mĩ rằng vk và chồng nên chia sẻ mọi ý suy nghĩ với nhau. Thực vậy, phần nhiều sinh viên Ân và china thực sự cho là không đàm đạo một số vấn đề, share một số ý tưởng phát minh nào kia là xuất sắc và sáng suốt hơn. Đặc biệt tương đối nhiều người Ấn gật đầu đồng ý rằng giãi tỏ tâm sự với vk là không khôn ngoan.

Mối tương quan của fan ngang hàng: Đa số sinh viên Á châu bác bỏ bỏ ý kiến của bạn Mĩ hôn nhân gia đình là mối tương quan trong những người đồng bậc với nhau, không yên cầu ít hay nhiều hơn ở nhau. Đa số sinh viên Ân chấp nhận rằng vào hôn nhân đàn bà đề nghị hi sinh các hơn lũ ông.

tín nhiệm xây dựng trên tình yêu: Đáng chú ý, nhiều sinh viên châu Á rộng sinh viên Mĩ đồng ý rằng người ck bắt buộc nói cho vk nơi anh ta đã đi được nếu anh về công ty muộn. Người vợ Á châu hoàn toàn có thể yêu cầu report những buổi giao lưu của chồng. Người vợ Mĩ, chẳng hạn, tin ck mình làm cho điều đúng vị anh yêu cô chứ không vì anh cần phải làm.

Sự so sánh bốn ý tưởng phát minh về tính lãng mạn cho biết thêm người trẻ châu Á không lãng mạn bằng fan Mĩ đồng trang lứa.

Task 1: Explain the meaning of the italicized words / phrases in the following sentences.

Xem thêm: Coi Đá Gà Cựa Sắt 2019 【Liên Kết, Đá Gà Thomo Campuchia Ngày 2 Tháng 12 Năm 2019

(Giải thich nghĩa của các từ/cụm từ bỏ in nghiêng ở hầu hết câu sau.)

1. Love is supposed to follow marriage, not precede it.

precede (v): happen or exist before

2. A survey was made khổng lồ determine their attitudes toward love và marriage.

determine (v): find out

3.They agree that it is unwise to lớn confide in their wives.

confide (v): tell someone about somethine very private or secret.

4. An Indian woman has to sacrifice more in a marriage than a man.

sacrifice (v): willingly stop having something you want.

5. A husband is obliged khổng lồ tell his wife where he has been.

obliged (V-ed): having a duty to do something.

Tạm dịch:

1. Tình thương được cho là làm theo hôn nhân, không xảy ra trước nó.

2. Một cuộc khảo sát điều tra đã được tiến hành để xác định thái độ của họ đối với tình yêu với hôn nhân.

3. Họ đồng ý rằng ko khôn ngoan cần tin tưởng vk mình.

4. Một người thiếu nữ Ấn Độ yêu cầu hy sinh nhiều hơn thế trong hôn nhân gia đình hơn là một người bầy ông.

5. Một người chồng có nghĩa vụ cần nói cho bà xã mình biết mình đã ở đâu.

Task 2: Answer the following questions.

(Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What are the four key values in the survey?

Trả lời: They are “trust built on love, physical attractiveness, confiding and partnership of equals.”

Thông tin: Câu trước tiên của đoạn 3,4,5,6.

Tạm dịch: 

1. Bốn giá trị chính trong cuộc điều tra khảo sát là gì?

=> Đó là "niềm tin xây đắp trên tình yêu, sức cuốn hút về thể chất, sự tin cậy và đối tác bằng nhau."

2. Who are much more concerned with physical attractiveness when choosing a wife or a husband, the young Americans or the young Asians?

Trả lời: The Americans are much more concerned with it than the Indians & the Chinese when choosing a wife or a husband.

Thông tin: Đoạn 3 “The Americans are much more concerned than the Indians và the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband.”

Tạm dịch:

2. Người nào quan tiền tâm nhiều hơn thế tới sự hấp dẫn về thể chất khi lựa chọn vợ hay chồng, bạn teen Mỹ tốt Châu Á?

=> Người Mỹ quan liêu tâm nhiều hơn nữa đến sự cuốn hút về thể hóa học hơn fan Ấn Độ và bạn Hoa lúc lựa chọn bà xã hoặc một bạn chồng.

3.What are the Indian students’ attitudes on a partnership of equals?

Trả lời: The Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Thông tin: Đoạn 5: “Partnership of equals: The majority of Asian students reject the American view that marriage is a partnership of equals. Many Indian students agree that a woman has lớn sacrifice more in a marriage than a man.

Tạm dịch:

3. Cách biểu hiện của sv Ấn Độ về quan liêu hệ đối tác doanh nghiệp bằng nhau?

=> Các sinh viên Ấn Độ gật đầu đồng ý rằng một phụ nữ đã hy sinh nhiều hơn nữa trong hôn nhân hơn là một trong người lũ ông.

4. Why does the American wife trust her husband to bởi the right thing?

Trả lời: The American wife trusts her husband to vị the right thing because he loves her not because he has to.

Thông tin: Đoạn 6 “The American wife, however, trusts her husband to do the right thing because he loves her not because he has to.”

Tạm dịch:

Tại sao những người dân vợ làm việc Mỹ lại tin yêu vào chồng mình làm điều đúng?

=> Người vợ Mỹ tin tưởng vào chồng mình làm cho điều đúng vị anh ấy yêu thương cô ấy chưa phải vì anh ta bị bắt buộc yêu cầu làm điều đó.

5. What is the main finding of the survey?

Trả lời: The main finding of the survey is young Asians are not as lãng mạn as their American counterparts.

Thông tin: Đoạn cuối “The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American counterparts.

Xem thêm: Ý Nghĩa Cơ Bản Của Nguyên Phân Là Gì ? A) Sự Phân Chia Đồng Đều

Tạm dịch 

5. Phát hiện chủ yếu của cuộc khảo sát này là gì?

=> Phát hiện bao gồm của cuộc khảo sát này là những người dân châu Á trẻ em tuổi không lãng mạn như những người Mỹ.

 

❖ AFTER YOU READ (Sau lúc đọc)

Work in groups. Discuss the question: “What are the differences between a traditional Vietnamese family và a modern Vietnamese family?”

(Làm việc từng nhóm. đàm luận câu hỏi:" Sự khác biệt giữa mái ấm gia đình Việt Nam truyền thống lịch sử và gia đình Việt Nam hiện tại đại?”)