Điểm Chuẩn Đại Học Quốc Tế Tphcm

     

Điểm chuẩn Đại học Quốc tế tp hcm thông báo mức điểm chuẩn đại học chủ yếu quy xét tuyển hoài vọng sau thời gian thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc như sau:


Điểm chuẩn Đại học tập Quốc Tế thành phố hồ chí minh 2021 xác nhận được ban giám hiệu nhà ngôi trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

*

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Quốc Tế tp.hồ chí minh 2021

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 25,00

Tài bao gồm – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 24,50

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 24,50

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 25,00

Khoa học thứ tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 24,00

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 24,00

Khoa học Dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm chuẩn: 24,00

Công nghệ Sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 20,00

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm chuẩn: 20,00

Kỹ thuật Hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 22,00

Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 20,00

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 25,75

Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp

Mã ngành: 7520118

Điểm chuẩn: 20,00

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 21,50

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 21,50

Kỹ thuật Y Sinh

Mã ngành: 7520212

Điểm chuẩn: 22,00

Kỹ thuật Xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 20,00

Quản lý Xây dựng

Mã ngành: 7580302

Điểm chuẩn:20,00

Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Điểm chuẩn: 20,00

Kỹ thuật không gian

Mã ngành: 7520121

Điểm chuẩn: 21,00

Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 20,00

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_UN

Điểm chuẩn: 17,00

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_UN

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201_UN

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207_UN

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ Thực phẩm

Mã ngành: 7540101_UN

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_WE2

Điểm chuẩn: 17,00

Quản trị tởm doanh

Mã ngành: 7340101_WE

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207_WE

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ Sinh học

Mã ngành: 7420201_WE2

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_WE2

Điểm chuẩn: 18,00

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_AU

Điểm chuẩn:

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101_NS

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật vật dụng tính

Mã ngành: 7480106_SB

Điểm chuẩn:

Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp

Mã ngành: 7520118_SB

Điểm chuẩn: 18,00

Kỹ thuật Điện tử

Mã ngành: 7520207_SB

Điểm chuẩn:

Quản trị ghê doanh

Mã ngành: 7340101_UH

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị gớm doanh

Mã ngành: 7340101_WE4

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_WE4

Điểm chuẩn: 18,00

Công nghệ Sinh học triết lý Y sinh

Mã ngành: 7420201_WE4

Điểm chuẩn:

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_WE4

Điểm chuẩn: 17,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201_WE3

Điểm chuẩn: 18,00

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_DK2

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_DK3

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ Thông tin

Mã ngành: 7480201_DK25

Điểm chuẩn: 17,00

Lời Kết: Trên đó là thông tin về điểm chuẩn Đại Học nước ngoài TP.HCM năm nay được ra mắt chính thức.