ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG LỚP 2?

     

Dạng toán điền số phù hợp hợp vào ô trống vào sơ đồ là một vào những dạng toán cơ bản thường gặp vào chương trình Toán lớp 2 cùng lớp 3.

Bạn đang xem: điền số thích hợp vào ô trống lớp 2?

Sau đây, Thaygiaongheo.com hướng dẫn các em học sinh lớp 2 và lớp 3 bí quyết làm qua ví dụ kèm phân tích bí quyết làm với lời giải.

Điền số thích hợp vào ô trống lớp 2

Ví dụ 1: Điền số mê say hợp vào ô trống trong sơ đồ mang lại dưới đây.

*

Bài giải:

a) Áp dụng bảng cửu chương nhân phân chia lớp 2:

Sơ đồ thứ nhất thực hiện phép tính từ trái qua phải: 2 x 2 = 4, 4 x 2 = 8

Sơ đồ thứ nhị ta tính ngược từ phải qua trái (4 : 1 = 4), rồi tính từ trái qua phải (4 x 4 = 16).

b) Với dạng toán điền vào ô trống theo quy luật ta để ý số đầu tiên bằng 4 nhân với 1, số thứ nhì bằng 4 nhân với 2, số thứ bố bằng 4 nhân với 3…tương tự vậy ta có:

Ô thứ 4 điền 16 vì: 4 x 4 = 16

Ô thứ 5 điền 20 vì: 4 x 5 = 20

Ô thứ 6 điền 24 vì: 4 x 6 = 24

Ô thứ 7 điền 28 vì: 4 x 7 = 28

Ô thứ 8 điền 32 vì: 4 x 8 = 32

Ô thứ 9 điền 36 vì: 4 x 9 = 36

c) Dạng bài xích tập đơn giản, kiểm tra lại kiến thức của học sinh lớp 2 (phép nhân có tính giao hoán).

3 x 4 = 4 x 3

2 x 3 = 3 x 2

2 x 4 = 4 x 2

Điền số thích hợp vào ô trống lớp 3

Ví dụ 2: Điền số say mê hợp vào ô trống trong sơ đồ cho dưới đây.

Xem thêm: Soạn Sinh Lớp 6 Bài 37 - Soạn Sinh Học 6 Bài 37: Tảo

*

Hướng làm: chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải, nhớ lại bảng cửu chương nhân chia lớp 3 đã học để làm.

Bài giải:

2 gấp 8 lần ⇒ 2 x 8 = 16, điền 16, 16 giảm 4 lần ⇒ 16 : 4 = 4, điền 4.

3 gấp 8 lần ⇒ 8 x 3 = 24, điền 24, 24 giảm 4 lần ⇒ 24 : 4 = 6, điền 6.

27 giảm 3 lần ⇒ 27 : 3 = 9, điền 9 vào ô trống, 9 gấp 4 lần ⇒ 9 x 4 = 36, điền 36.

Xem thêm: Hãy Chỉ Ra Những Chi Tiết Hoang Đường Trong Truyện Thạch Sanh ?

35 giảm 5 lần ⇒ 35 : 5 = 7, điền 7, 7 gấp 8 lần ⇒ 7 x 8 = 56, điền 56.

* Chú ý: gồm những bài xích toán chúng ta cần linh hoạt thực hiện từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái làm thế nào để cho phù hợp. Chẳng hạn như ví dụ dưới đây:

Ví dụ 3:

*

Giải:

Để điền được ô vuông thứ 2 vào sơ đồ bên trên ta làm phép tính ngược (nhân): 4 x 8 = 32

Để điền được ô vuông thứ nhất vào sơ đồ trên ta lấy lệ tính ngược (Trừ): 32 – 25 = 7

2 ô vuông còn lại lần lượt có tác dụng từ trái qua phải phép tính nhân với trừ: