ĐỘNG NĂNG CON LẮC LÒ XO

     

Động năng là gì?

Động năng là cơ năng của một vật được tạo thành nhờ hầu hết chuyển động không giống nhau. Lúc một vật có khối lượng càng lớn cũng như chuyển động càng nhanh thì động năng của nó cũng tỷ lệ thuận với sẽ càng lớn hơn.

Bạn đang xem: động năng con lắc lò xo

+ Công thức 

*

⇒ đụng năng của con lắc lò xo giao động tuần hoàn với ω’ = 2ω; f’ = 2f; T’ = T/2

*

Bài tập Động năng nhỏ lắc lò xo


Câu 1. CĐ-2010) Một bé lắc lò xo bao gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ gồm độ cứng 100 N/m , giao động điều hòa cùng với biên độ 0,1 m. Mốc cố gắng năng ở phần cân bằng. Lúc viên bi biện pháp vị trí cân đối 6 cm thì hễ năng của nhỏ lắc bằng

A. 0,64 J B. 3,2 mJ C. 6,4 mJ D. 0,32 J.

Chọn D

*

Câu 2. Một con lắc lò xo mà lại lò xo nhẹ tất cả độ cứng 100 N/m và vật nhỏ dao rượu cồn điều hòa. Khi vật có động năng 0,01 J thì nó biện pháp vị trí thăng bằng 1 cm. Hỏi khi nó bao gồm động năng 0,005 J thì nó giải pháp vị trí thăng bằng bao nhiêu?

A. 6 cm B. 4,5 cm C. √2 cm D. 3 cm.

Chọn C

*

Câu 3. Con nhấp lên xuống lò xo gồm vật trọng lượng 1 kg, lốc xoáy độ cứng 100 N/m ném lên mặt phẳng nghiêng góc 30°. Kéo vật đến vị trí lò xo dãn 8 cm rồi buông tay nhẹ để vật xấp xỉ điều hoà. Tính hễ năng cực đại của vật. đem g = 10 m/s2

A. 0,45 J B. 0,32 J C. 0,05 J D. 0,045 J

Chọn D

*

Câu 4. Một đồ vật có trọng lượng m = 100 g xấp xỉ điều hòa cùng với chu kì T = π/10 (s), biên độ 5 cm. Tại địa chỉ vật có tốc độ a = 1200 cm/s2 thì động năng của đồ bằng

A. 320 J B. 160 J C. 32 mJ D. 16 mJ.

Chọn C

*

Câu 5. Một vật xê dịch đều hòa dọc từ trục Ox. Mốc thế năng ở chỗ cân bằng. Ở thời điểm độ lớn tốc độ của đồ bằng một nửa vận tốc cực to thì tỉ số giữa động năng cùng cơ năng của đồ là

A. 3/4 B. 1/4 C. 4/3 D. 1/2

Chọn B

*

Câu 6. Một vật xê dịch điều hòa cùng với biên độ 6cm. Mốc rứa năng tại phần cân bằng. Khi vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật giải pháp vị trí thăng bằng một đoạn

A. 6 centimet B. 4,5 cm C. 4 centimet D. 3 cm.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 147 : Ôn Tập Về Đo Thể Tích, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2

Chọn D

*

Câu 7. Một bé lắc lò xo gồm lò xo nhẹ cùng vật nhỏ tuổi dao động cân bằng theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Biết rằng khi cồn năng và thế năng (mốc ở phần cân bởi của vật) đều bằng nhau thì gia tốc của vật tất cả độ lớn bằng 0,6 m/s. Biên độ giao động của bé lắc là

A. 6 cm B. 6√2 centimet C. 12 cm D. 12√2 cm.

Chọn B

*

Câu 8. Vật giao động điều hoà với tần số 2,5 Hz. Tại một thời điểm vật tất cả động năng bằng một nửa cơ năng thì sau thời đặc điểm đó 0,05 (s) đụng năng của vật

A. Có thể bằng không hoặc bởi cơ năng.

B. Bằng hai lần rứa năng.

C. Bởi thế năng.

D. Bằng một nửa cố năng

Chọn A

*

Câu 9.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Có Các Hình Chiếu Vuông Góc ? Công Nghệ 11 Bài 2: Hình Chiếu Vuông Góc

 Con lắc lò xo dao động điều hòa cùng với phương trình: x = Acosωt. Thời khắc lần thiết bị hai cụ năng bởi 3 lần cồn năng là

A. π/(12ω) B. 5π/(6ω) C. 0,25π/ω D. π/(6ω)

Chọn B

*

Câu 10. Một con lắc lò xo giao động điều hòa cùng với biên độ A=10 cm. Khi vật đi qua vị trí tất cả li độ x=5 cm thì tỉ số giữa động năng và rứa năng của con lắc là