ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN A GAM TRIGLIXERIT X CẦN VỪA ĐỦ 4 83 MOL O2

     

Câu hỏi :

Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X bắt buộc vừa đủ 4,83 mol O2, chiếm được 3,42 mol CO2 cùng 3,18 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, nhận được b gam muối.Giá trị của b là


*