Đốt Cháy Hoàn Toàn V Lít Hơi Một Amin

     

Câu 50885: Đốt cháy hoàn toàn V lít khá một amin X bởi lượng oxi vừa đủ tạo thành 8V lít láo lếu hợp tất cả khí cacbonic, khí nito và hơi nước (các thể tích khí cùng hơi đo ở thuộc điều kiện). Amin X chức năng với axit nitro ở nhiệt độ thường, giải tỏa khí nito. Chất X là?

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn v lít hơi một amin

CH2=CH-NH-CH3

B.

Xem thêm: Giải Bài 32 Trang 89 Sgk Toán 9 Tập 1, 32 Trang 89 Sgk Toán 9 Tập 1

CH3-CH2-NH-CH3

C.

Xem thêm: Xem Phim Cá Rô, Em Yêu Anh

CH3-CH2-CH2-NH2

D. CH2=CH-CH2-NH2


Giải đưa ra tiết:

CnH2n+3N + O2 ---> nCO2 + (2n+3)/2 H2O + 1/2N2 Ta có:  n + (2n+3)/2 + 1/2 = 8 => n = 3 => phương pháp amin là C3H9N 

Phải là amin no bậc 1 thì mới chức năng với HNO3 giải hòa khí nito => Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát