Đun Nóng M Gam Hỗn Hợp X Gồm Các Chất

     

Đun lạnh m gam hỗn hợp X gồm những chất có cùng một một số loại nhóm chức cùng với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được hỗn hợp Y cất muối của một axit cacboxylic đối chọi chức và 15,4 gam khá Z gồm các ancol. Cho toàn thể Z công dụng với na dư thu được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch Y, nung nóng hóa học rắn thu được với CaO cho đến khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,2 gam một hóa học khí. Quý hiếm của m là

Bạn vẫn xem: Đun nóng m gam tất cả hổn hợp x gồm những chất có cùng một loại nhóm chức

(n_R(OH)_n = frac0,45n)

( + ),,n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 X = mmuối + mancol – mNaOH bội nghịch ứng

$eginalign& R(OH)_nxrightarrowNafracn2H_2 \ & Rightarrow n_R(OH)_n=frac0,45n \ endalign$

(eginarrayl(R'C mOOH)_nR + nNaOH o nRCOONa + R(OH)_n\ Rightarrow n_NaOH = n_RCOONa = 0,45 muối hạt C2H5COONa

Theo định phép tắc bảo toàn khối lượng: mX = mmuối + mancol – mNaOH phản ứng = 0,45.96 + 15,4 – 0,45.40 = 40,6 gam

Đáp án bắt buộc chọn là: b

...

Bài tập tất cả liên quan

Bài tập làm phản ứng cộng (H2) anđehit Luyện tức thìBạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp x gồm các chất

*

*

*Xem thêm: Đau Bụng Dưới Sau Khi Tiêm Thuốc Rụng Trứng Bị Đau Bụng Nguy Hiểm Không

*

*

Câu hỏi liên quan

Cho CH3CHO làm phản ứng với H2 (xt Ni, nung nóng) thu được

Cho anđehit cùng H2 theo phản ứng sau: CnH2n+1-2aCHO + xH2 → CnH2n+1CH2OH. Hệ số x của H2 bằng

Hiđro chất hóa học hữu cơ X thu được (CH3)2CH-CH2-CH2OH. Hóa học X có tên là

Cho những chất: CH3CH2CHO (1), CH2=CHCHO (2), (CH3)2CHCHO (3), CH2=CHCH2OH (4). Hầu như chất làm phản ứng trọn vẹn với lượng dư H2 (Ni, to) thu được thuộc một thành phầm là

Có từng nào đồng phân gồm cùng bí quyết là C3H6O tất cả khả năng chức năng với H2 (Ni, to) tạo thành ancol đơn chức mạch hở ?

Hợp chất A cất C, H, O tất cả M 2 (xt Ni) hình thành ancol chứa C bậc IV vào phân tử. Cách làm của A là

Cho sơ vật dụng sau: C3H6 → C3H7Br → C3H8O → C3H6O (X). Biết các chất đa số là thành phầm chính. X gồm những đặc thù là

Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol. A có công thức phân tử là

Thể tích H2 (0oC với 2 atm) toàn diện để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là

Cho 14,6 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức, no liên tiếp tính năng hết cùng với H2 tạo ra 15,2 gam tất cả hổn hợp 2 ancol.Tổng số mol 2 ancol và cân nặng anđehit có cân nặng phân tử lớn hơn là

Cho 7 gam chất A bao gồm CTPT C4H6O tác dụng với H2 dư tất cả xúc tác sinh sản thành 5,92 gam ancol isobutylic. Tên của A và hiệu suất của phản ứng là

Anđehit A mạch hở phản bội ứng về tối đa cùng với H2 (Ni, toC) theo tỉ trọng 1 : 2, thành phầm sinh ra cho tác dụng hết với na thu được số mol H2 đúng bằng số mol A ban đầu. A là

Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp hóa học hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Hóa học X công dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc đãi và bội phản ứng với Br2theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1. Công thức kết cấu của X là

Đun lạnh V lít khá anđehit X cùng với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn chỉ chiếm được một các thành phần hỗn hợp khí Y rất có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z ; mang đến Z chức năng với Na có mặt H2 tất cả số mol thông qua số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit

Hiđro hóa hoàn toàn anđehit X thu được ancol Y. Đốt cháy hoàn toàn Y chiếm được CO2 với H2O theo tỉ lệ mol 2 : 3. Phương diện khác, đến a mol X chức năng với AgNO3 dư vào NH3 đun nóng thu được 4a mol Ag. Tổng số nguyên tử vào phân tử X là:

Cho các thành phần hỗn hợp HCHO cùng H2 trải qua ống đựng bột Ni nung nóng. Dẫn toàn bộ hỗn hòa hợp thu được sau bội phản ứng qua bình đựng nước, thấy khối lượng bình tăng 23,6g. Mang dung dịch vào bình cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3 vào NH3 dư chiếm được 43,2g Ag kim loại. Trọng lượng CH3OH tạo nên trong phản nghịch ứng cộng hợp hiđro của HCHO là

Cho 0,1 mol anđehit đối kháng chức, mạch hở X bội nghịch ứng đủ với 0,3 mol AgNO3 trong hỗn hợp NH3, thu được 43,6 gam kết tủa. Khía cạnh khác, hiđro hóa hoàn toàn 4 gam X nên a mol H­2. Cực hiếm của a là:

Hợp hóa học hữu cơ X thuần chức (chỉ cất C,H,O). 5,8 gam X chức năng với lượng dư AgNO3 trong NH3 được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa hoàn toàn 0,1 mol X được hóa học Y. Toàn cục Y phản bội ứng vừa không còn 4,6 gam Natri. Đốt cháy hoàn toàn X thu được

Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp X gồm các chất có cùng một một số loại nhóm chức với 600 ml dung dịchNaOH 1,15M thu được hỗn hợp Y đựng muối của một axit cacboxylic 1-1 chức với 15,4 gam tương đối Z gồm các ancol. Cho tổng thể Z chức năng với na dư chiếm được 5,04 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp Y, nung nóng chất rắn nhận được với CaO cho tới khi làm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,2 gam một chất khí. Giá trị của m là

Hỗn hòa hợp X bao gồm 2 anđehit đối chọi chức A với B (MA B với số nguyên tử C trong B không thật 4). Cho 13,48 gam X chức năng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thì thu được 133,04 gam kết tủa. Phương diện khác mang đến 13,48 gam X tính năng hết với H2 (Ni, t0) thu được tất cả hổn hợp Y. Mang đến Y chức năng với na dư thu được 3,472 lít H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của A trong các thành phần hỗn hợp X rất có thể là ?

Chia 10,4 gam lếu láo hợp gồm hai anđehit đối chọi chức là đồng đẳng kế tiếp thành nhì phần bằng nhau:

- Phần một tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, chiếm được 54 gam Ag.

- Phần hai tác dụng hoàn toàn cùng với H2 dư (xúc tác Ni, t0), thu được các thành phần hỗn hợp X tất cả hai ancol Y với Z (MY Z). Đun lạnh X cùng với H2SO4 quánh ở 1400C, thu được 2,26 gam hỗn hợp tía ete. Biết công suất phản ứng tạo nên ete của Z bằng 60%. Hiệu suất phản ứng tạo ete của Y bằng

Hỗn hòa hợp X tất cả H2 và 2 anđehit (no, đối chọi chức, mạch hở, M 3/NH3 dư, chiếm được m gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của m là
Xem thêm: Phân Giải Hiếu Khí Gồm Các Giai Đoạn, Định Nghĩa, Khái Niệm

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.