ĐƯỜNG KÍNH CỦA TRÁI ĐẤT LÀ BAO NHIÊU

     

*
*
*
*
*
huber nelson meneses ruiz dijo

Từ vị trí tôi đã đứng giỏi nói đúng hơn là vẫn ngồi, cho tới khi tôi quốc bộ (xe hơi, bến tàu, thuyền) thẳng qua BÊN trong của trái đất cho tới đâu là phiên bản thân khác của tôi, bạn cũng đã ngồi ngơi nghỉ bàn thao tác và từ thời điểm cách đây 12.756 km? Vâng, với cũng từ nơi trước đây tôi đã được viết tới tuyến phố trên trái đất với 6.378 km và từ đó mang lại nơi mà bạn dạng thân tôi đã ở cùng 6.378 km khác, cộng thêm estremos (từ đường truyền đến bờ biển), họ đến một khoảng cách của 12.756 km? ĐúngĐó chưa phải là khoảng cách của trái bóng, quả ước hay trái khu đất DANDOLE LA BUELTA cách trên bề mặt đất và nước, từ bàn làm việc của tôi cho đến khi nó lại tới bàn của tôi? Không