EM HÃY NÊU NHỮNG THÀNH TỰU CHỦ YẾU VỀ VĂN HÓA GIÁO DỤC CỦA ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ

     

Em hãy nêu các thành tựu đa số về văn hóa, giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ?
Bạn đang xem: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hóa giáo dục của đại việt thời lê sơ

Đại Việt thời Lê Sơ đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Cụ thể là:

Thành tựu về giáo dục và đào tạo và khoa cử:

Dựng lại Quốc Tử Giám, mở nhiều trường học, mở khoa thi.Nội dung học tập thi tuyển là sách của đạo nho.Một năm tổ chức triển khai ba kì thi: hương thơm – Hội - Đình

=> giáo dục và đào tạo ,thi cử chặt chẽ, liên tiếp hơn,tuyển chọn được rất nhiều nhân tài.

Thành tựu về văn học:

Văn học chữ Hán chiếm phần ưu thế, văn học chữ thời xưa giữ vị trí quan trọng.Nội dung: yêu nước sâu sắc, niềm từ bỏ hào dân tộc,khí phách ,tinh thần bất khuất của dân tộc.

Thành tựu về khoa học:

Khoa học phát triển, phong phú, nhiều dạng.Sử học, địa lí, y học, toán học đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể.

Thành tựu về nghệ thuật:

Nghệ thuật sân khấu được phục hồi và phân phát triển.Nghệ thuật phong cách thiết kế và điêu khắc:đặc sắc trình bày ở các cung điện, lăng tẩm. Phong thái khối đồ gia dụng sộ, kĩ thuật điêu luyện.

Xem toàn bộ: bài bác 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – thực trạng văn hóa, giáo dục


Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7 bài bác 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ – thực trạng văn hóa, giáo dục và đào tạo
Từ khóa search kiếm Google: thành tựu đa số về văn hóa truyền thống thời lê, thành tựu chủ yếu về giáo dục và đào tạo thời Lê Sơ, thành tựu văn hóa và giáo dục thời lê sơ, giải lịch sử dân tộc 7 câu 1 trang 101 bài trăng tròn phần 2.

Giải những bài xích tập khác


Bình luận


Giải bài tập số đông môn khác


Giải sgk lớp 7 kết nối học thức
Giải toán 7 liên kết tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Soạn văn 7 liên kết tri thức
Soạn văn 7 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 2 liên kết tri thức
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải đồ lí 7 kết nối tri thức
Giải hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sinh học 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử hào hùng 7 liên kết tri thức
Giải địa lí 7 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm thanh 7 kết nối tri thức
Giải công dân 7 liên kết tri thức
Giải technology 7 liên kết tri thức
Giải tin học 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 7 liên kết tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng chế
Soạn văn 7 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 1 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 7 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải thiết bị lí 7 chân trời sáng tạo
Giải hóa học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải sinh học 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải lịch sử hào hùng 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải music 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải tin học tập 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology 7 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục đào tạo thể hóa học 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7 cánh diều
Giải đồ lí 7 cánh diều
Giải hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học tập 7 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải chuyển động trải nghiệm 7 cánh diều


Xem thêm: Dịch Vụ Đăng Ký Định Mức Nước Sinh Hoạt, Đăng Ký Định Mức Nước Thế Nào

Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm sinh học tập 7
Trắc nghiệm đồ gia dụng lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học 7

Tài liệu xem thêm lớp 7


Văn chủng loại lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập lịch sử 7
Đề ôn thi Toán 7
Chuyên đề toán 7
Chuyên đề Địa Lý 7
Bài tập PTNL toán 7
Bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ văn 7
Giáo án lịch sử 7
Giáo án toán 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án tiếng Anh 7
Giáo án đồ gia dụng lý 7
Giáo án công nghệ 7
Giáo án tin học tập 7
Giáo án music 7
Giáo án mỹ thuật 7
Giáo án thể dục 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk trang bị lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử hào hùng 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn văn 7 tập 1 VNEN
Soạn văn 7 tập 2 VNEN
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải khoa học thoải mái và tự nhiên 7
Giải công nghệ xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải công nghệ 7 VNEN
Giải giờ anh 7 VNEN
Giải tin học 7 VNEN
*Xem thêm: Danh Sách Xoay Tua Tướng - Danh Sách Các Tướng Xoay Tua Miễn Phí Tuần 99

Kết nối: