GIẢI ANH 11 UNIT 8 SÁCH MỚI

     
Soạn Language Unit 8 trang 32 - 33 SGK giờ đồng hồ Anh lớp 11 mới, giúp các em ôn luyện sâu kỹ năng trọng tâm, vận dụng giải các dạng bài bác tập tương tự. Cung ứng các em tiếp thu bài bác mới đạt hiệu quả.

Bạn đang xem: Giải anh 11 unit 8 sách mới


Chúng tôi xin reviews đến những em học viên tài liệu giải giờ Anh 11 Unit 8 Language SGK trang 32, 33 sách bắt đầu chi tiết, dễ nắm bắt nhất. Mời các em tham khảo phần Unit 8 lớp 11 - Language dưới đây.

Soạn Language Unit 8 trang 32, 33 SGK giờ Anh lớp 11 mới

Vocabulary

1. Fill the blanks with the right form of the words from the box.

(Điền vào địa điểm trống bằng dạng đúng của các từ đến sẵn trong khung.)


2. Use the correct khung of the word in brackets khổng lồ complete each sentence. 

(Sử dụng dạng đúng của từ đến sẵn vào ngoặc kép để xong các câu dưới đây.)


Pronunciation

1. Listen lớn these exchanges & pay attention to the intonation pattern of the question . 

(Nghe các mẩu hội thoại dưới đây, chăm chú đến giao diện ngữ điệu của những câu hỏi.)

Bài nghe:

1. A: Is My Son Sanctuary a natural s or cultural world heritage site ?

B: It’s a cultural heritage site.

2. A: Shall we go lớn the Citadel of the Ho Dynasty or do you want khổng lồ see another (falling)?

B: Let’s go khổng lồ the Citadel.

3. A: Which world heritage site would you like to visit? Ha Long bay /, Phong Nha Ke Bang National Park or Trang An Scenic Landscape Complex ?

B: Fd lượt thích to visit Ha Long Bay.

4. A: When is the best time khổng lồ visit the Complex of Hue Monuments? In April / or in June ?

B: In April.

5. A: bởi you want khổng lồ visit the ancient town or the modern complex ?

B: I want to see the ancient town.

Xem thêm: Nguyên Tắc Toàn Diện ( Quan Điểm Toàn Diện Của Phép Biện Chứng Duy Vật

2. Now listen to lớn 1 again and practise saying these exchanges. 

(Hãy nghe bài xích tập 1 một lần tiếp nữa và tập nói lại các mấu đối thoại này.)

Grammar

1.Underline the correct word or phrase in each sentence. 

(Gạch dưới từ / các từ đúng trong mỗi câu bên dưới đây.)


1. Lying 2. Dating 3. Destroyed
4. Made 5. Khổng lồ see 6. Lớn be recognised

2. Rewrite the sentences replacing the relative clauscs with participle or to-infinitive clauses. 

(Viết lại đông đảo câu bên dưới đây, sửa chữa thay thế mệnh đề quan hệ bởi ngữ phân từ động từ nguyên mẫu tất cả to)

1. Some of the relics found at the achaeological site of the Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long belong khổng lồ the Ly Dynasty.

2. The Japanese Bridge built in the early 1600s became a main tourist attraction in Hoi An.

3. Tourists should avoid purchasing unusual relics illegally removed from protected heritage sites.

4. He was the last emperor to lớn rule both parts of the empire.

5. We visited an ancient house overlooking the Thu Bon River in Hoi An.

6. Trang An Scenic Landscape Complex is the 8th World Heritage Site in Viet Nam lớn be recognised by UNESCO.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Về Buổi Biểu Diễn Nghệ Thuật, Please Wait

►► CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải giải mã bài tập chi tiết, không thiếu thốn nhất tệp tin word, tệp tin pdf trọn vẹn miễn phí tổn từ bọn chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất.