Giải bài 30 trang 19 sgk toán 7 tập 1

     

(egingathered a),,x:left( - frac12 ight)^3 = - frac12 hfill \ b),,,,left( ,frac34 ight)^5.x = left( frac34 ight)^7 hfill \ endgathered )
Bạn đang xem: Giải bài 30 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) mong muốn tìm số bị phân tách ta rước thương nhân với số chia.

b) hy vọng tìm vượt số chưa biết ta rước tích phân tách cho quá số đã biết.
Xem thêm: Soạn Bài Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Trang 46 Tập 2, Luyện Từ Và Câu

Lời giải đưa ra tiết

(eqalign & a),,x:left( - 1 over 2 ight)^3 = - 1 over 2 cr và ,,,,,,,,x = left( - 1 over 2 ight).left( - 1 over 2 ight)^3 cr và ,,,,,,,,,x = left( - 1 over 2 ight)^4 cr & ,,,,,,,,,x = 1 over 16 cr & b),,,,left( ,3 over 4 ight)^5.x = left( 3 over 4 ight)^7 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = left( 3 over 4 ight)^7:left( 3 over 4 ight)^5 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = left( 3 over 4 ight)^2 cr và ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,x = 9 over 16 cr )
Xem thêm: Soạn Bài Cách Phương Châm Hội Thoại (Trang 8), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại

Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + noithatvinhxuan.vn"Ví dụ: "Bài 30 trang 19 SGK Toán 7 tập 1 noithatvinhxuan.vn"