Giải bài tập hóa 10 bài 26

     
- Chọn bài -Bài 21: tổng quan về team halogenBài 22: CloBài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric với muối cloruaBài 24: qua loa về thích hợp chất tất cả oxi của cloBài 25: Flo - Brom - IotBài 26: rèn luyện : nhóm halogenBài 27: Bài thực hành số 2: đặc điểm hóa học tập của khí clo cùng hợp chất của cloBài 28: Bài thực hành số 3: tính chất hóa học của brom cùng iot

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài bác Tập hóa học 10 – bài xích 210: rèn luyện : team halogen góp HS giải bài bác tập, cung ứng cho các em một hệ thống kiến thức và sinh ra thói quen học tập tập làm việc khoa học, làm căn cơ cho vấn đề phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 10): hàng aixt nào tiếp sau đây được bố trí đúng theo thứu trường đoản cú tính axit bớt dần:

A. HCl, HBr, HI, HF.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 bài 26

B. HBr, HI, HF, HCl.

C. HI, HBr, HCl, HF.

D. HF, HCl, HBr, HI.

Lời giải:

C đúng.

Bài 2 (trang 118 SGK Hóa 10): Đổ dung dịch AgNO3 vào hỗn hợp muối nào tiếp sau đây sẽ không tồn tại phản ứng:

A. NaF.

B. NaCl.

C. NaBr.

D. NaI.

Lời giải:

A. NaF ko phản ứng.

Bài 3 (trang 118 SGK Hóa 10): Brom vào vai trò gì trong làm phản ứng sau:

SO2 + Br2+ 2H2O → H2SO4 + 2HBr.

A. Chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Ko là hóa học oxi hóa, ko là hóa học khử.

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

B : hóa học oxi hóa.

Bài 4 (trang 118 SGK Hóa 10): chọn câu đúng khi nói tới flo, clo, brom, iot:

A. Flo gồm tính oxi hóa cực kỳ mạnh, thoái hóa mãnh liệt nước.

B. Clo có tính oxi hóa mạnh, thoái hóa được nước.

Xem thêm: Sử 11 Bài 14 Lý Thuyết - Nhật Bản Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918


C. Brom gồm tính thoái hóa mạnh, dẫu vậy yếu rộng flo và clo, nó cũng lão hóa được nước.

D. Iot gồm tính oxi hóa yếu hơn flo, clo, brom dẫu vậy cũng thoái hóa được nước.

Lời giải:

A đúng.

Bài 5 (trang 119 SGK Hóa 10): Một thành phần halogen có cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử khá đầy đủ của nguyên tử.

b) Tên, kí hiệu và cấu tạo phân tử của nguyên tố hóa học này.

c) Nêu đặc thù hóa học cơ bạn dạng của yếu tắc này với dẫn ra phần lớn phản ứng hóa học nhằm minh họa.

d) So sánh tính chất hóa học tập của yếu tố này cùng với 2 nguyên tử halogen không giống đứng trên với dưới nó trong team halogen và nêu ra phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải:

a) Halogen có thông số kỹ thuật electron phần ngoài cùng của nguyên tử là 4s24p5, thông số kỹ thuật electron đầy đủ là : 1s22s22p63s23p33d104s24p5.

b) Tên yếu tố là brom, kí hiệu là Br, phương pháp phân tử là Br2.

c) đặc thù hóa học cơ bạn dạng của thành phần này là tính oxi hóa.

– Brom làm phản ứng với rất nhiều kim loại.

3Br2 + 2Al → 2AlBr3

– Brom tính năng với nước tương tự clo nhưng trở ngại hơn.

Br2 + H2O ⇆ HBr + HBrO.

– Brom mô tả tính khử khi tính năng với chất oxi hóa mạnh

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HCl

– Brom rất có thể occi hóa muối hạt iotua thành iot

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

d) So sánh tính chất hóa học của brom với clo với iot.

Brom gồm tính thoái hóa yếu rộng clo nhưng mạnh mẽ hơn iot nên:

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.

Bài 6 (trang 119 SGK Hóa 10): bao gồm chất sau: KMnO4, MnO2, K2Cr2O7 cùng dung dịch HCl.

Xem thêm: Tổng Hợp Phim A Love To Kill Hay Nhất, Xem Phim Tình Yêu Bất Diệt

a) Nếu những chất lão hóa có cân nặng bằng nhau thì chọn chất nào có thể điều chế được lượng khí clo các hơn?

b) Nếu hóa học oxi hóa tất cả số mol bằng nhau thì chọn hóa học nào có thể điều chế được lượng khí clo nhiều hơn?

Hãy trả lời bằng phương pháp tính toán trên cơ sở của các phương trình làm phản ứng.

Lời giải:

a) giả sử đem lượng mỗi hóa học là a gam

*
*
*

*

Ta có:

*

Lượng Cl2 điều chế được trường đoản cú pt (2) những nhất.

Vậy dùng KMnO4 điều chế được rất nhiều Cl2 hơn.

b) Nếu rước số mol những chất bởi a mol

Theo (1) nCl2(1) = nMnO2 = a mol

Theo (2) nCl2(2) =

*
. NKMnO4 = 2,5a mol

Theo (3) nCl2(3) = 3. NK2Cr2O7 = 3a mol

Ta có: 3a > 2,5a > a.

⇒ lượng Cl2 pha trộn được trường đoản cú pt (3) những nhất.

Vậy sử dụng K2Cr2O7 được rất nhiều Cl2 hơn.

Bài 7 (trang 119 SGK Hóa 10): Tính trọng lượng HCl bị oxi hóa bởi vì MnO2, biết rằng khí Cl2 hình thành trong phản ứng đó có thể đẩy được 12,7g I2 từ hỗn hợp NaI.

Lời giải:

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2

nI2 =

*
= 0,05 mol.


Theo pt: nCl2 = nI2 = 0,05 mol.

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

nHCl = 4. NCl2 = 4. 0,05 = 0,2 mol.

Khối lượng HCl phải dùng là: mHCl = 0,2 x 36,5 = 7,3g.

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng chứng tỏ rằng tính oxi hóa của clo to gan hơn brom và iot

Lời giải:

Clo oxi hóa thuận tiện ion Br— trong hỗn hợp muối bromua với I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng minh chứng rằng tính thoái hóa của clo khỏe khoắn hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ ợt ion Br— trong dung dịch muối bromua cùng I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng chứng tỏ rằng tính lão hóa của clo to gan hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ dãi ion Br— trong hỗn hợp muối bromua cùng I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 11 (trang 119 SGK Hóa 10): mang đến 300ml một dung dịch tất cả hòa chảy 5,85g NaCl công dụng với 200ml dung dịch có hòa rã 34g AgNO3, fan ta chiếm được một kết tủa và nước lọc.

a) Tính trọng lượng chất kết tủa thu được.

b) Tính nồng độ mol chất sót lại trong nước lọc. Nhận định rằng thể tích nước thanh lọc thu được không đổi khác đáng kể

Lời giải:

*

a) Phương trình hóa học của phản bội ứng:

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

Theo pt: nAgNO3 pư = nAgCl = nNaCl = 0,1 mol

b) Vdd = 300 + 200 = 500 ml

nAgNO3 dư = 0,2 – 0, 1 = 0,1 mol; nNaNO3 = nNaCl = 0,1 mol

CM(NaNO3) = CM(AgNO3) =

*
= 0,2 mol/l.

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu các phản ứng minh chứng rằng tính lão hóa của clo dũng mạnh hơn brom và iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ dãi ion Br— trong dung dịch muối bromua với I- trong dung dịch muối iotua: 

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 

Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 

Bài 8 (trang 119 SGK Hóa 10): Nêu những phản ứng chứng minh rằng tính thoái hóa của clo bạo dạn hơn brom cùng iot

Lời giải:

Clo oxi hóa dễ ợt ion Br— trong hỗn hợp muối bromua cùng I- trong hỗn hợp muối iotua: