Sách bài tập vật lí 10 bài 5 (kết nối tri thức): tốc độ và vận tốc

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Sách bài xích tập đồ dùng Lí 10 bài xích 5 (Kết nối tri thức): vận tốc và tốc độ


4.670

Với giải sách bài tập đồ vật Lí 10 bài bác 5: vận tốc và vận tốc sách Kết nối học thức hay, chi tiết giúp học tập sinh dễ ợt xem và so sánh giải mã từ đó biết cách làm bài bác tập trong SBT thiết bị Lí 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT trang bị Lí lớp 10 bài 5: tốc độ và vận tốc

Giải SBT đồ vật Lí 10 trang 9

Câu hỏi 1.1 trang 9 sách bài tập thiết bị Lí lớp 10:Một người vận động thẳng có độ di chuyển d1, tại thời gian t1, với độ di chuyển d2, tại thời điểm t2. Tốc độ trung bình của đồ vật trong khoảng thời gian từ t1, cho t2là:

A.vtb=d1−d2t1+t2.

Bạn đang xem: Sách bài tập vật lí 10 bài 5 (kết nối tri thức): tốc độ và vận tốc

B.vtb=d2−d1t2−t1.

C.vtb=d1+d2t2−t1.

D.vtb=12d1t1+d2t2.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Do vật hoạt động thẳng:s=d2−d1.

Vận tốc trung bình:vtb=st=d2−d1t2−t1.

Câu hỏi 1.2 trang 9 sách bài xích tập vật dụng Lí lớp 10:Tính hóa học nào sau đây là của vận tốc, không hẳn của vận tốc của một chuyển động?

A. Đặc trưng cho việc nhanh chậm rãi của gửi động.

B. Có đơn vị chức năng là km/h.

C. Không thể có độ lớn bằng 0.

D. Có phương xác định.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Vận tốc là đại lượng vectơ, gồm phương, chiều xác định.

Tốc độ là đại lượng đại số.

Câu hỏi 1.3 trang 9 sách bài bác tập đồ Lí lớp 10:Một người tập thể thao chạy trên phố thẳng vào 10 min. Vào 4 min đầu chạy với vận tốc 4 m/s, trong thời hạn còn lại giảm tốc độ còn 3 m/s. Tính quãng đường chạy, độ dịch chuyển, tốc độ trung bình và tốc độ trung bình trên cả quãng mặt đường chạy.

Lời giải:

Quá trình chuyển động của người được chia làm hai giai đoạn:

- quá trình 1: vào 4 phút đầu chạy với tốc độ 4 m/s

- quy trình tiến độ 2: trong thời hạn còn lại khớp ứng vớit2=10−4=6phút, chạy với gia tốc 3 m/s.

Trong quá trình hoạt động thẳng, người này không đổi chiều chuyển động nên quãng đường và độ dịch rời bằng nhau.

d=s=v1t1+v2t2=4.4.60+3.6.60=2040m

Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình giống nhau:

v=ν=st=204010.60=3,4m/s

Câu hỏi 1.4 trang 9 sách bài xích tập đồ Lí lớp 10:Một người bơi dọc trong bể bơi dài 50 m. Bơi từ trên đầu bể mang đến cuối bể hết trăng tròn s, bơi lội tiếp từ lúc cuối bể quay về đầu bể hết 22 s. Khẳng định tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong 3 trường thích hợp sau:

a) Bơi từ đầu bể cho cuối bể.

b) Bơi từ lúc cuối bể về đầu bể.

c) bơi cả đi lẫn về.

Lời giải:

Chọn chiều dương của độ di chuyển là chiều từ trên đầu bể bơi lội đến cuối bể bơi.

a) Bơi từ trên đầu bể đến cuối bể, trong quá trình này người hoạt động thẳng, không đổi chiều chuyển động nên quãng đường và độ dịch chuyển bằng nhau và bởi chiều dài của bể: s = d = 50 m.

Xem thêm: Thông Tin Các Lớp Kỹ Năng Mềm Nhà Văn Hóa Thanh Niên, Nhà Văn Hóa Thanh Niên

Tốc độ trung bình bằng vận tốc trung bình:

ν=v=dt=5020=2,5m/s

b) Bơi từ lúc cuối bể về đầu bể.

Tốc độ trung bình:ν=st=5022=2,27m/s

Vận tốc trung bình:v=dt=−5022=−2,27m/s

c) bơi cả đi lẫn về.

Tốc độ trung bình:ν=st=50+5020+22=10042=2,38m/s

Vận tốc trung bình:v=dt=020+22=0

Câu hỏi 1.5 trang 9 sách bài tập đồ vật Lí lớp 10:Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ bỏ hai địa điểm cách nhau 40 km. Nếu chúng đi trái chiều thì sau 24 min sẽ gặp nhau. Nếu bọn chúng đi thuộc chiều thì sau 2 h sẽ chạm mặt nhau. Tính tốc độ mỗi xe.

Lời giải:

Đổi 24 min = 0,4 giờ.

Gọiv1,3là gia tốc của xe A đối với đường.

v1,2là tốc độ của xe cộ A đối với xe B.

v2,3là tốc độ của xe pháo B so với đường.

- lúc đi ngược chiều:v1,3=v1,2−v2,3⇒v1,2=v1,3+v2,3

Do đó:v1,2=400,4=100km/h⇒v1,3+v2,3=100km/h(1)

- khi đi cùng chiều:v1,3=v"1,2+v2,3⇒v"1,2=v1,3−v2,3

⇒v"1,2=402=20km/h⇒v1,3−v2,3=20km/h(2)

Từ (1) và (2) tính được:

v1,3=60km/h;v2,3=40km/h

Câu hỏi 1.6 trang 9 sách bài bác tập đồ Lí lớp 10:Một tín đồ chèo thuyền qua một con sông rộng 400 m. ước ao cho thuyền đi theo đường AB, fan đó phải luôn luôn hướng mũi thuyền theo phía AC (Hình 5.1). Biết thuyền qua sông hết 8 min đôi mươi s và vận tốc chảy của làn nước là 0,6 m/s. Tìm gia tốc của thuyền so với cái nước.

*

Lời giải:

Đổi 8 min 20 s = 500 s.

*

v→1,2là tốc độ của thuyền so với làn nước (theo phía AC)

v→2,3là tốc độ của dòng nước so với bờ sông (theo phía CB)

v→1,3là tốc độ của thuyền so với bờ sông (theo hướng AB)

Công thức cùng vận tốc:v→1,3=v→1,2+v→2,3

Độ lớnv1,22=v1,32+v2,32

Vìv1,3=ABt=0,8m/svàv2,3=0,6m/snênv1,2=1m/s

Giải SBT vật Lí 10 trang 10

Câu hỏi 1.7 trang 10 sách bài tập vật dụng Lí lớp 10:Một ô tô đang chạy với gia tốc v theo phương nằm hướng ngang thì fan ngồi trong xe nhận ra giọt mưa rơi tạo thành thành hầu hết vạch làm với phương trực tiếp đứng một góc 45°. Biết vận tốc rơi của những giọt nước mưa đối với mặt khu đất là 5 m/s. Tính vận tốc của ô tô.

Lời giải:

Người ngồi trên ô tô thấy khía cạnh đường chuyển động ngược chiều cùng với mình, với tốc độ có độ lớn cân đối tốc của xe hơi và chiều ngược lại.

Nếu gọi (1) là giọt nước mưa, (2) là phương diện đường, (3) là tín đồ ngồi trên ô tô.

Đối với những người ngồi trên ô tô thì giọt nước mưa gia nhập 2 chuyển động: chuyển động rơi thẳng đứng đối với mặt đường và vận động kéo theo của khía cạnh đường:

*

Cộng vận tốc:v→1,3=v→1,2+v→2,3

Vì vận tốc chuyển động của xe hơi có độ béo bằng hoạt động của mặt mặt đường và vìα=45onên v­ô tô= v2,3= v1,3= 5m/s

Vận tốc ô tô có độ bự là 5 m/s và tất cả phương có tác dụng với phương chuyển động của giọt nước mưa giữ lại trên mặt kính một góc 90° + 45° = 135°.

Câu hỏi 1.8 trang 10 sách bài tập đồ gia dụng Lí lớp 10:Một ca nô chạy ngang sang một dòng sông, bắt đầu từ A, phía mũi vềB. Sau 100 s, ca nô cập bờ bên kia ở điểm C cách B 200 m. Nếu người lái xe hướng mũi ca nô theo hướng AD và vẫn giữ tốc độ máy như cũ thì ca nô sẽ cập bến bên kia tại đúng điểm B. Tìm:

a) vận tốc của làn nước so với bờ sông.

b) tốc độ của ca nô so với loại nước.

c) Chiều rộng của sông.

*

Lời giải:

a) trường hợp gọiv→1,2là gia tốc của ca nô so với chiếc nước;

v→2,3là gia tốc của làn nước so cùng với bờ sông;

v→1,3là tốc độ của ca nô so với bờ sông.

Khi mũi ca nô nhắm đến B thì

Công thức cộng vận tốc:v→1,3=v→1,2+v→2,3

Vớiv1,2=ABt(1)

v2,3=BCt=200100=2m/s

*

b) lúc mũi ca nô hướng về D thì:v→1,3"=v→1,2"+v→2,3"

Vớiv1,2"=v1,2vàv2,3"=v2,3=2m/s

*

Vìv1,2"là cạnh huyền của tam giác vuông gồm một góc là 30° nênv1,2"=2v2,3"=2v2,3=4m/s

c) từ (1) rút ra:AB=v1,2.t=4.100=400m

Câu hỏi 1.9 trang 10 sách bài tập vật Lí lớp 10:Một tàu ngầm đang lặn xuống theo phương thẳng đứng với gia tốc không thay đổi v. Sản phẩm sonar định vị của tàu phát biểu lộ siêu âm theo phương trực tiếp đứng xuống đáy biển. Biết thời hạn tín hiệu đi trường đoản cú tàu xuống đáy biển lớn là t1, thời hạn tín hiệu bình luận từ đáy biển lớn tới tàu là t2, tốc độ của hết sức âm vào nước biển lớn là u cùng đáy biển lớn nằm ngang. Tính tốc độ lặn v của tàu theo u, t1, t2.

Xem thêm: Nội Quy Giữ Gìn Vệ Sinh Chung, Nội Quy Nhà Vệ Sinh Đúng Chuẩn Dành Cho Bạn

Lời giải:

Cách 1:

Trong thời giant1+t2con tàu vẫn lặn sâu được một đoạnd=vt1+t2⇒v=dt1+t2(1)

Trong thời hạn t1tín hiệu phạt truyền được một đoạnd2=ut2

Vìd=d1−d2=ut1−t2(2)

Từ (1) và (2)⇒v=ut1−t2t1+t2

*

Cách 2:

Độ di chuyển của tàu lặn từ khi phát biểu hiện âm tới khi dìm được bộc lộ là:

d→=v→t1+t2⇒v=dt1+t2

Độ dịch chuyển của dấu hiệu âm từ lúc được phân phát ra trường đoản cú tàu tới khi phản hồi về tàu làd"→=d→1+d→2trong đód→1là độ di chuyển của biểu đạt phát:d→1=u→.t1;d→2là độ di chuyển của bộc lộ phản hồi:d→2=u→.t2(dấu “- ” vì tín hiệu phản hồi vận động ngược chiều với biểu thị phát).

d"=ut1−ut2⇒d"=ut1−t2

Hìnhtrêncho thấyd→"=d→⇒d=ut1−t2(2)

Từ (1) và (2)⇒v=ut1−t2t1+t2