Giải bài tập tiếng anh 9 unit 3

     

Unit 3. A Trip to the Countryside - Một chuyến về quê

1. What vì chưng these people wish? Write the sentences./ (Những fan này ao ước điểu gì? Viết câu.)

*

a) Ba/ can have/ new bicycle

b) Hoa/ can visit/ parents

c) I/ pass/ exam

*

d) We/ it/ not rain

e) He/ can fly

f) They/ stay/ Hue

Trả lời:

a) tía wishes he could have a new bicycle.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 9 unit 3

b) Hoa wishes she could visit her parents.

c) I wish I could pass the exam.

d) We wish it didn"t rain.

e) He wishes he could fly.

f) They wish they could stay in Hue.

Hướng dẫn dịch:

a) tía ước có xe đạp điện mới.

b) Hoa ước rất có thể thăm ba mẹ.

c) Tôi ước có thể vượt qua kỳ thi.

d) shop chúng tôi ước trời ko mưa.

e) Anh ấy mong anh ấy rất có thể bay.

f) Họ ước họ hoàn toàn có thể ở lại Huế.

2. Work with a partner/ (Thực hành với một chúng ta cùng học)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip khổng lồ Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box/ (Nhìn vào lộ trình của ông Thanh trong chuyến công tác đến Singapore. Hoàn hảo các câu. Dùng giới từ trong khung.)

Itinerary for Le Huy Thanh

Monday, September 20

Depart: Ha Noi / 2 pm

Arrive: Singapore / 6.30 pm

Tuesday, September 21

MEETING

Rallies Center / 11 am -1 pm

LUNCH

Lion thành phố Restaurant / 1.30 - 2 pm

Wednesday, September 22

MEETING

Raya Palace / 2.15 - 7 pm

DINNER

Little India Restaurant / 7.30 - 10 pm

Thursday, September 23

Depart: Singapore / 9 am

Arrive: Ha Noi / 11.30 am

 

at till on after up khổng lồ between

a) Mr Thanh leaves Ha Noi ___ 2 p.m.b) He arrives in Singapore ___ Monday evening.c) On Tuesday morning, there is a meeting ___ 11 a.m. & 1 p.m.d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments ___m.e) He returns lớn the khách sạn ___ 10 p.m.f) He will be in Singapore from Monday ___

Lời giải:

a) Mr Thanh leaves Ha Noi at 2 p.m.

b) He arrives in Singapore on Monday evening.

c) On Tuesday morning, there is a meeting between 11 a.m. Và 1 p.m.

d) On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10p.m.

e) He returns to the hotel after 10 p.m.

f) He will be in Singapore from Monday up lớn Thursday.

Hướng dẫn dịch:

Lịch trình mang lại ông Lê Huy Thanh

- thứ 3 ngày 21/9: Họp tại trung tâm hội nghị Rafles tự 11:00 trưa mang đến 1:00 chiều, ăn trưa tại nhà hàng Lion city từ 1:30 mang lại 2:00 chiều.

- lắp thêm 4 ngày 22/9: Họp tại Raya Palace trường đoản cú 2:15 chiều mang lại 7:00 tối, bữa tối tại nhà hàng Little India trường đoản cú 7:30 đến 10:00 tối.

a) Ông Thanh tránh khỏi tp. Hà nội lúc 2 giờ.

b) Ông mang đến Singapo vào sáng trang bị hai.

c) Vào sáng sản phẩm 3, tất cả một cuộc họp từ 11:00 - 1:00 chiều.

d) Vào trang bị 4, ông Thanh có hẹn mang lại tận 10 tiếng tối.

e) Ông trở về hotel sau 10 tiếng tối.

f) Ông đang ở Singapo từ thứ 2 đến vật dụng 5.

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR / (Hoàn chỉnh những câu sau cùng với ON, AT, IN, FOR).

a) Goodbye. See you ___ Monday.

Xem thêm: Ở Đới Ôn Hòa Có Mấy Kiểu Môi Trường Trong Đới Ôn Hòa Có Mấy Kiểu Môi Trường?

b) The bus collected us ___ 5 o’clock early ___ the morning.

c) We usually go to our home village at least once ___ the summer.

d) We walked ___ half an hour to lớn roach the waterfall.

e) They planned to have the trip ___ June.

f) She loves to watch the stars ___ night.

Lời giải:

a) Goodbye. See you on Monday.

b) The bus collected us at 5 o’clock early in the morning.

c) We usually go to lớn our trang chủ village at least once in the summer.

d) We walked for half an hour to lớn roach the waterfall.

e) They planned khổng lồ have the trip in June.

f) She loves to watch the stars at night.

Hướng dẫn dịch:

a) trợ thì biệt. Hẹn gặp mặt lại vào thứ 2.

b) xe buýt đón cửa hàng chúng tôi lúc 5 giờ sáng sớm.

c) công ty chúng tôi thường về quê tối thiểu 1 lần vào mùa hè.

d) cửa hàng chúng tôi đi bộ khoảng tầm nửa giờ đồng hồ thì đến thác nước.

e) Họ đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình vào mon 6.

f) Cô ấy đam mê ngắm những ngôi sao 5 cánh về đêm.

4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book./ (Ghép các nửa câu. Kế tiếp viết câu rất đầy đủ vào vở bài xích tập của em.)

1. Hoa worked hard,...

a) so I turned on the air conditioner.

2. It was hot,...

b) so she didnỵt have time for breakfast

3. Nga is sick today,...

c) so Mrs. Robinson took it back khổng lồ the shop.

4. Na woke up late,...

d) so she won"t go lớn school.

5. The new camera didn"t work,...

e) so she passed her exam.

Lời giải:

1 - e) Hoa worked hard, so she passed her exam.

2 - a) It was hot, so I turn on the air conditioner.

3 - d) Nga is sick today, so she won"t go lớn school.

4 - b) na woke up late, so she didn"t have time for breakfast.

5 - c) The new camera didn"t work, so Mrs. Robinson took it back to lớn the shop.

Xem thêm: Câu 8: Cơ Thể Đại Diện Ngành Ruột Khoang Đối Xứng Kiểu Đối Xứng Nào?

Hướng dẫn dịch:

Hoa học tập tập siêng chỉ, do vậy cô ấy quá qua kỳ thi.Trời rét quá, vì vậy tôi mở điều hòa.Hôm nay Nga ốm, vì vậy cô ấy sẽ không còn đi học.Na ngủ dậy muộn, vì chưng vậy cô ấy không tồn tại thời gian ăn uống sáng.Máy chụp ảnh mới không hoạt động, vày vậy bà Robinson mang nó trả lại cửa hàng.

Xem toàn bộ Soạn Anh 9: Unit 3. A trip lớn the Countryside - Một chuyến về quê