Giải Bài Tập Toán Hình Lớp 8 Bài 2

     
định hướng hình thang

Hình thang là tứ giác bao gồm 2 cạnh đối tuy nhiên song. Hai cạnh tuy nhiên song gọi là nhị đáy

Xem cụ thể
Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình lớp 8 bài 2

Trả lời câu hỏi 2 bài 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 2 trang 70 SGK Toán 8 Tập 1. Hình thang ABCD tất cả đáy AB, CD.

Xem giải thuật


bài bác 6 trang 70 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 8 tập 1. Sử dụng thước cùng êke, ta rất có thể kiểm tra được hai tuyến đường thẳng có tuy nhiên song với nhau xuất xắc không

Xem lời giải


bài xích 7 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 7 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tra cứu x cùng y bên trên hình 21, biết rằng ABCD là hình thang tất cả đáy

Xem giải mã


bài 8 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 8 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Hình thang ABCD (AB // CD)

Xem giải thuật


bài 9 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD có AB= BC cùng AC tia phân giác cưa góc A. Chứng tỏ rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải


bài 10 trang 71 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 8 tập 1. Đố hình 22 là hình mẫu vẽ một cái thang bên trên hình vẽ gồm bao nhiêu hình thang?

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - bài bác 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải
Xem thêm: Top 31 So Sánh Chí Phèo Và Lão Hạc : Ai Mới Là Người Khổ Nhất?

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 2 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: Vẽ Hình 3.9 Công Nghệ 11 Trang 21), Sgk Công Nghệ 11

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.