GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 BÀI 137

     

Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 3 bài bác 137 : diện tích hình chữ nhật tập 2 với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

 Viết vào ô trống (theo mẫu) :

*
 

Phương pháp giải:

- diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 3 bài 137

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. 

Lời giải đưa ra tiết:

*

Bài 2

Một nhãn vở hình chữ nhật bao gồm chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích nhãn vở đó.

*
 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Chiều lâu năm : 8cm

Chiều rộng : 5cm

Diện tích : ... cm2 ?

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích của nhãn vở là :

8 ⨯ 5 = 40 (cm2)

Đáp số : 40cm2 

Bài 3

Tính diện tích s hình chữ nhật gồm chiều dài 2dm, chiều rộng lớn 9cm. 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Chiều lâu năm : 2dm

Chiều rộng : 9cm

Diện tích : ... cm2 ?

- Đổi chiều lâu năm hình chữ nhật thành đơn vị chức năng xăng-ti-mét.

Xem thêm: Các Cây Trồng Phổ Biến Của Nhật Bản Là, Nền Nông Nghiệp Nhật Bản

- diện tích s hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng lớn cùng đơn vị đo.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đổi : 2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2 

Bài 4

Tính diện tích các hình chữ nhật : AMND, MBCN và ABCD có form size ghi bên trên hình vẽ.

Xem thêm: Thủy Phân 10.8 Gam Xenlulozơ Trong Môi Trường Axit, Thủy Phân M (Gam) Xenlulozơ Trong Môi Trường Axit

*
 

Phương pháp giải:

 Diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật AMND là:

4 x 2 = 8 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MBCN là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 5 = 20 (cm2)

Đáp số: diện tích s hình: AMND bằng 8cm2

MBCN bởi 12cm2

ABCD bằng 20cm2


Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + noithatvinhxuan.vn"Ví dụ: "Bài 137 : diện tích hình chữ nhật noithatvinhxuan.vn"