GIẢI BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT JUN LENXƠ

     

Định cách thức Jun – Len-xơ cho chúng ta biết cách tính nhiệt lượng tỏa ra bên trên dây dẫn có điện trở R khi chiếc điện tất cả cường độ I chạy qua trong khoảng thời gian t, các em sẽ biết qua bài học kinh nghiệm trước.

Bạn đang xem: Giải bài tập vận dụng định luật jun lenxơ


Trong bài này, bọn họ cùng áp dụng định vẻ ngoài Jun – Len-Xơ để giải các bài tập, qua đó giúp những em nắm rõ hệ thức tính của định qui định Jun – Len-xơ và dễ dàng vận dụng định điều khoản này nhằm giải các dạng bài xích tập tương tự sau này.

Bài 1 trang 47 SGK đồ Lý 9: Một bếp từ hoạt động thông thường có năng lượng điện trở R = 80Ω cùng cường độ loại điện qua nhà bếp khi chính là I = 2,5(A).

Bạn sẽ xem: bài tập áp dụng Định phương pháp Jun – Len-Xơ (Joule – Lenz) – đồ dùng lý 9 bài xích 17


a) Tính nhiệt độ lượng mà bếp tỏa ra vào 1(s).

Xem thêm: Luyện Tập Lớp 5 Trang 24 - Toán Lớp 5 Trang 24, 25 Luyện Tập

b) Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước bao gồm nhiệt độ ban sơ là 25o C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng hỗ trợ để lun sôi nước là bao gồm ích, tính năng suất của bếp. Cho thấy nhiệt dung riêng rẽ của nước là c = 4200 J/kg.K.

c) hàng ngày sử dụng bếp điện này 3 giờ. Tính chi phí điện nên trả cho vấn đề sử dụng bếp từ đó trong 30 ngày, giả dụ giá 1 kWh.h là 700 đồng

° giải thuật bài 1 trang 47 SGK vật Lý 9:

◊ Đề cho: R = 80Ω; I = 2,5A

a) nhiệt độ lượng do bếp tỏa ra trong 1 giây là:

 Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) nhiệt lượng cần thiết để hâm sôi nước là:

 Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º – 25º) = 472500J

– nhiệt độ lượng do bếp tỏa ra là:

 Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

– năng suất của phòng bếp là: 

*
*
*
*
*

– giữ ý: 1kWh = 1000W.3600s = 3600000J.

Xem thêm: Metyl Axetat Là Hợp Chất Hữu Cơ Thuộc Loại :, Metyl Axetat Là Hợp Chất Hữu Cơ Thuộc Loại

Hy vọng với nội dung bài viết luyện tập về bài xích tập vận dụng Định điều khoản Jun – Len-Xơ (Joule – Lenz) giúp các em nắm rõ hơn trong câu hỏi vận dụng kim chỉ nan vào giải bài bác tập, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt, hầu hết góp ý với thắc những em hãy vướng lại nhận xét làm việc dưới nội dung bài viết nhé.