GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 9 BÀI 6

     

a) Tính năng lượng điện trở tương tự Rtđcủa đoạn mạch AB lúc R1mắc thông liền với R2. Rtđlớn hơn hay nhỏ tuổi hơn từng điện vươn lên là phần?

b) ví như mắc R1song tuy vậy với R2thì năng lượng điện trở tương đường R"tđcủa đoạn mạch khi đó là bao nhiêu? R"tđ lớn rộng hay nhỏ hơn từng điện trở nên phần?

c) Tính tỷ số 

*

Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB khi R1mắc thông liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 40Ω.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 9 bài 6

Vậy Rtđ lớn hơn, mỗi điện đổi thay phần.

b) khi R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện đổi mới phần.

c) Tỉ số thân Rtđ và R"tđ là:

*

Câu 2 trang 16 SBT thiết bị Lí 9 

Hai điện trở R1 và R2 được mắc theo hai biện pháp vào nhì điểm M, N vào sơ thứ hình 6.1 SBT, trong những số đó hiệu điện thay U = 6V. Trong cách mắc đồ vật nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong cách mắc thứ hai, ampe kế chỉ 1,8A

*

a) Đó là hai bí quyết mắc nào? Vẽ sơ vật từng bí quyết mắc.

b) Tính điện trở R1và R2

Lời giải:

a) Trong giải pháp mắc 1, năng lượng điện trở tương tự là:

*

Trong bí quyết mắc 2, năng lượng điện trở tương đương là:

*

Ta nhận ra Rtđ1 > Rtđ2 nên phương pháp mắc 1 là cách mắc bao gồm hai điện trở ghép nối tiếp, bí quyết 2 có hai điện trở ghép song song

Sơ đồ phương pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ bí quyết mắc 2: Hình 6.1b

*
*

b) Ta có:

R1 mắc tiếp nối với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc song song với R2 nên: 

*

Lấy (1) nhân với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω

→ 

*

Từ (1) với (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Câu 3 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Hai bóng đèn giống nhau sáng bình thường khi hiệu điện gắng đặt vào hai đầu từng đèn là 6V và chiếc điện chạy qua từng đèn khi bao gồm cường độ là 0,5A (cường độ loại điện định mức)

Mắc nối liền hai đèn điện này vào hiệu điện cầm 6V. Tính cường độ cái điện chạy qua đèn lúc đó. Hai đèn có sáng bình thường không? bởi vì sao? cho rằng điện trở của mỗi bóng đèn trong ngôi trường hợp này còn có giá trị như trong khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 nối tiếp R2;

I1 = ?, I2 = ?, hai đèn sáng như vậy nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc thông liền thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ dòng điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A đm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu rộng mức thông thường vì cường độ chiếc điện chạy qua đèn nhỏ dại hơn giá trị định mức.

Câu 4 trang 16 SBT thứ Lí 9 

Hai trơn đèn bao gồm cùng hiệu điện nạm định nút 110V; cường độ chiếc điện định nút của nhẵn đèn thứ nhất là 0,91A, của đèn điện thứ hai là 0,36A. Hoàn toàn có thể mắc tiếp liền hai bóng đèn trong trường thích hợp này vào hiệu điện núm 220V được không? vì chưng sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc tiếp nối hai đèn vào U = 220 V đã đạt được không? bởi vì sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương tự của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ chiếc điện thực tiễn chạy qua hai đèn điện là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ mẫu điện định nút của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 hoàn toàn có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy nên không mắc thông suốt hai đèn điện này được.

Câu 5 trang 16 SBT đồ dùng Lí 9 

Ba điện trở cùng quý giá R = 30Ω.

a) có mấy phương pháp mắc cả bố điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ những cách mắc đó.

b) Tính năng lượng điện trở tương tự của từng mạch trên

Lời giải:

a) có 4 cách mắc sau:

*

b) Điện trở tương tự của từng mạch là:

Mạch 1: Rtđ = 3R = 3×30 = 90Ω.

Mạch 2: Rtđ = R + R/2 = 30 + 30/2 = 45Ω.

Xem thêm: Biểu Đồ Phần Trăm Lớp 6 - Giải Toán 6 Bài 17: Biểu Đồ Phần Trăm

Mạch 3: Rtđ = (2R.R)/(2R+R) = 2R/3 = 2.30/3 = 20Ω.

Mạch 4: Rtđ = R/3 = 30/3 = 10Ω.

Câu 6 trang 17 SBT trang bị Lí 9 

Cho mạch điện AB có sơ đồ gia dụng như hình 6.2 trong các số ấy điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r. Điện trở tương đương của đoạn mạch này còn có giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do năng lượng điện trở R2 nối tiếp với điện trở R3 nên ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương tự của đoạn mạch này là:

*

Câu 7 trang 17 SBT thiết bị Lí 9 

Các năng lượng điện trở R là tương đồng trong những đoạn mạch có sơ vật trong hình 6.3 bên dưới đây. Hỏi điện trở tương đương của đoạn mạch làm sao là bé dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B: 

*

Cách mắc C: 

*

Cách mắc D: 

*

Vậy biện pháp mắc D tất cả điện trở tương đương nhỏ dại nhất.

Câu 8 trang 17 SBT thiết bị Lí 9 

Điện trở tương đương của đoạn mạch AB gồm sơ trang bị như bên trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong đó các năng lượng điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi điện trở R_x có mức giá trị nào bên dưới đây?

*

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương tự của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy nhiên song với Rx nên ta có: 

*

Câu 9 trang 17 SBT vật Lí 9 

Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được cái điện có cường độ lớn số 1 tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A với I3 = 3A. Hỏi rất có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là từng nào vào nhì đầu đoạn mạch gồm tía điện trở này nối tiếp với nhau?

A. 45V

B. 60V

C. 93V

D. 150V

Lời giải:

Chọn B

Do ba điện trở này mắc nối liền nên ta có I = I1 = I2 = I3 = 2A

Điều kiện cường độ lớn số 1 được phép qua đoạn mạch này là: Imax = I2 = 2A

(lấy giá bán trị nhỏ tuổi nhất, nếu như lấy quý hiếm khác lớn hơn thế thì điện trở bị hỏng).

Điện trở tương tự của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 6 + 9 + 15 = 30Ω

Hiệu điện thế mập nhất hoàn toàn có thể đặt vào nhị đầu đoạn mạch là:

Umax = Imax.Rtđ = 2.30 = 60V

Câu 10 trang 18 SBT đồ Lí 9

Khi mắc tiếp nối hai năng lượng điện trở R1 và R2 vào hiệu điện núm 1,2V thì loại điện chạy qua chúng bao gồm cường độ I = 0,12A

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp này

b) nếu mắc song song hai năng lượng điện trở nói trên vào một hiệu điện cầm cố thì loại điện chạy qua năng lượng điện trở R1có độ mạnh I1 gấp 1,5 lần cường độ I2 của loại điện chạy qua năng lượng điện trở R2. Hãy tính điện trở R1 và R2

Tóm tắt:

a) R1 nối tiếp R2; U = 1,2 V; I = 0,12 A; Rtđ= ?

b) R1 song tuy nhiên R2: I1= 1,5I2, R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

a) R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch:

*

b) bởi R1 mắc tuy vậy song R2 nên: U1 = U2 ⇔ I1.R1 = I1.R2

Mà I1 = 1,5I2 → 1,5I2.R1 = I2.R2 → 1,5R1 = R2

Thay R2 = 1,5R1 vào (1) ta được: R1 + 1,5R1 = 10 ⇒ 2,5R1 = 10 ⇒ R1 = 4Ω

⇒ R2 = 1,5.4 = 6Ω

Câu 11 trang 18 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho ba điện trở là R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω. Dùng cha điện trở này mắc thành đoạn mạch tuy vậy song có hai mạch rẽ, trong số đó có một mạch rẽ bao gồm hai năng lượng điện trở mắc nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ của những đoạn mạch theo yêu ước đã nêu bên trên đây

b) Tính điện trở tương tự của từng đoạn mạch này

Tóm tắt:

R1 = 6Ω ; R2 = 12Ω với R3 = 18Ω.

a) Vẽ sơ đồ

b) Rtđ= ? trong mỗi sơ đồ.

Lời giải:

a) Vẽ sơ đồ:

+) (R1 nt R2) //R3

*

+) (R3 nt R2) //R1:

*

+) (R1 nt R3) // R2:

*

b) Điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch:

+) (R1 nt R2) //R3:

R12 = R1 + R2 = 6 + 12 = 18Ω

*

+) (R3 nt R2) // R1:

R23 = R2 + R3 = 12 + 18 = 30Ω

*

+) (R1 nt R3) //R2:

R13 = R1 + R3 = 6 + 18 = 24Ω

*

Câu 12 trang 18 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ đồ gia dụng như hình 6.5, trong các số ấy điện trở R1 = 9Ω; R2 = 15Ω; R3 = 10Ω ; loại điện trải qua R3 có độ mạnh là I3 = 0,3A

*

a) Tính các cường độ cái điện I1, I2tương ứng đi qua các điện trở R1và R2

b) Tính hiệu điện ráng U giữa hai đầu đoạn mạch AB

Tóm tắt:

R1 = 9Ω ; R2 = 15Ω ; R3 = 10Ω; I3 = 0,3A

a) I1= ?; I2= ?

b) U = ?

Lời giải:

a) Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu R3: U3= I3.R3= 0,3.10 = 3V.

⇒ U23 = U2 = U3 = 3V (vì R2 // R3).

Cường độ cái điện qua R2: I2 = U2/R2 = 3/15 = 0,2A.

Xem thêm: Ngắm Trang Phục An Ninh Nhân Dân, Tìm Hiểu Đồng Phục Công An Nhân Dân Hiện Nay

Cường độ dòng điện qua R1: I = I1 = I2 + I3 = 0,3 + 0,2 = 0,5A (vì R1 nằm ngơi nghỉ nhánh chính, R2 và R3 nằm ở nhị nhánh rẽ)

b) Hiệu điện vắt giữa nhì đầu đoạn mạch AB là: UAB= U1+ U23

Trong kia U1 = I1.R1 = 0,5.9 = 4,5V

→ UAB = 4,5 + 3 = 7,5V.

Câu 13 trang 18 SBT vật Lí 9 

Hãy chứng minh rằng điện trở tương tự Rtđ của một quãng mạch song song chẳng hạn gồm 3 điện trở R1, R2, R3 mắc song song với nhau, thì bé dại hơn mỗi điện trở nên phần (Rtđ 1 ; Rtđ 2 ; Rtđ 3)

Lời giải:

*

Câu 14 trang 18 SBT đồ vật Lí 9 

Cho mạch điện bao gồm sơ trang bị như hình 6.6, trong số ấy các năng lượng điện trở R1 = 14Ω ; R2 = 8Ω ; R3 = 24Ω ; loại điện đi qua R1 có cường độ là I1 = 0,4A

*

a) Tính những cường độ cái điện trên I2, I3tương ứng đi qua các điện trở R2 và R3