GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ 9 BÀI 2

     
*

*

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định hình thức Ôm

Câu 1 trang 6 SBT thiết bị Lí 9

Trên hình 2.1 vẽ thứ thị màn biểu diễn sự dựa vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện nỗ lực của cha dây dẫn khác nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 2

*

a) Từ đồ thị, hãy xác định giá trị cường độ dòng điện chạy qua mỗi dây dẫn khi hiệu điện nuốm đặt thân hai đầu dây dẫn là 3 V

b) Dây dẫn nào gồm điện trở phệ nhất? phân tích và lý giải bằng ba cách không giống nhau

Lời giải:

a) Từ đồ dùng thị, khi U = 3V thì:

I1 = 5mA = 0,005 A với R1 = U/I1 = 3/0,005 = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A cùng R2 = U/I2 = 3/0,002 = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A và R3 = U/I3 = 3/0,001 = 3000Ω

b) cha cách xác minh điện trở to nhất nhỏ tuổi nhất:

Cách 1: Từ công dụng đã tính sống trên (sử dụng định nguyên tắc Ôm) ta thấy dây dẫn 3 có điện trở to nhất, dây dẫn 1 tất cả điện trở nhỏ dại nhất

Cách 2: Từ vật thị, không phải tính toán, ở cùng 1 hiệu năng lượng điện thế, dây dẫn như thế nào cho mẫu điện chạy qua bao gồm cường độ lớn nhất thì điện điện trở của dây đó nhỏ dại nhất. Ngược lại, dầy dẫn như thế nào cho cái điện chạy qua gồm cường độ nhỏ dại nhất thì dây đó tất cả điện trở lớn nhất.

Cách 3:

Ta có thể viết: 

*

 → R là nghịch hòn đảo của hệ số góc của những đường thẳng khớp ứng trên vật dụng thị. Đồ thị của dây nào bao gồm dộ nghiêng những so trục nằm ngang (trục OU) thì có thông số góc nhỏ tuổi hơn thì gồm điện trở khủng hơn.

Câu 2 trang 6 SBT vật Lí 9

Cho năng lượng điện trở R = 15Ω

a) lúc mắc điện trở này vào hiệu điện thay 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó tất cả cường độ bao nhiêu?

b) ao ước cường độ dòng điện chạy qua năng lượng điện trở tăng thêm 0,3A đối với trường đúng theo trên thì hiệu điện nắm đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Cường độ chiếc điện qua điện trở là: I = U/R = 6/15 = 0,4A.b) Cường độ mẫu điện tăng thêm 0,3A tức là I = 0,7A.

Khi kia hiệu điện cố gắng là: U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Câu 3 trang 6 SBT đồ dùng Lí 9

Làm thí nghiệm điều tra khảo sát sự nhờ vào của cường độ cái điện vào hiệu điện nỗ lực đặt thân hai đầu năng lượng điện trở lúc ấy là bao nhiêu

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

a) Vẽ sơ đồ biểu diễn sự nhờ vào của I vào U

b) phụ thuộc vào đồ thị đó ở câu a, hãy tính năng lượng điện trở của vật dẫn nếu bỏ lỡ những không đúng số trong phép đo

Lời giải:

a) Đồ thị biểu diễn sự nhờ vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thay được vẽ như hình vẽ.

*

b) b. Điện trở của vật dẫn:

U (V)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I (A)

0

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78

R (Ω)

-

4,84

4,92

5,00

4,65

5,03

5,06

Giá trị vừa đủ của năng lượng điện trở:

*

= 4,92Ω ≈ 5Ω

Nếu bỏ lỡ sai số của những phép đo, điện trở của dây dẫn là: R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Câu 4 trang 7 SBT thứ Lí 9 

Cho mạch điện gồm sơ vật dụng như hình 2.2, điện trở R1 = 10Ω, hiệu điện thế giữa nhị đầu đoạn mạch là U_MN = 12V

*

a) Tính cường độ cái điện I1chạy qua R1

b) không thay đổi I1= 12V, nỗ lực điện trở R1bằng điện trở R2, khi ấy ampe kế (1) chỉ cực hiếm I2 = I1/2 . Tính điện trở R2

Tóm tắt:

R1 = 10Ω, UMN = 12V.

a) I1= ?; b) I2= I1/2 ; R2 = ?

Lời giải:

a. Cường độ mẫu điện chạy qua R1là:

*

b. Điện trở R2:

*

Đáp số: 1,2A; 20Ω

Câu 5 trang 7 SBT đồ dùng Lí 9

Điện trở của một dây dẫn độc nhất vô nhị định tất cả mối quan tiền hệ phụ thuộc nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cố kỉnh đặt vào nhì đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ thành phần nghịch cùng với cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn

C. Không phụ thuộc vào hiệu điện ráng đặt vào nhị đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn giảm

Lời giải:

Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện gắng đặt vào nhì đầu dây dẫn

Câu 6 trang 7 SBT vật dụng Lí 9

Khi để một hiệu điện ráng U vào nhì đầu một điện trở R thì mẫu điện chạy qua nó bao gồm cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây bộc lộ định luật pháp Ôm?

A. U = I/R

B. I = U/R

C. I = R/U

D. R = U/I

Lời giải:

Chọn B

Định phương pháp Ôm

Phát biểu: Cường độ loại điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào nhì đầu dây với tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây.

Xem thêm: Top 15 Vòng Vây Hoa Hồng Tập Cuối, Vòng Vây Hoa Hồng

Công thức:

*

(trong đó: U là hiệu điện cố gắng đặt vào nhì đầu dây, R là điện trở dây dẫn, I là cường độ cái điện chạy qua dây dẫn).

Câu 7 trang 7 SBT thiết bị Lí 9

Đơn vị làm sao dưới đây là đơn vị đo năng lượng điện trở?

A. Ôm (Ω)

B. Oát (W)

C. Ampe (A)

D. Vôn (V)

Lời giải:

Chọn A. Ôm (Ω)

Câu 8 trang 7 SBT đồ vật Lí 9 

Trong thí nghiệm khảo sát điều tra định pháp luật Ôm, có thể làm biến đổi đại lượng nào trong số các đại lượng gồm hiệu điện thế, cường độ chiếc điện, năng lượng điện trở dây dẫn?

A. Chỉ đổi khác hiệu năng lượng điện thế.

B. Chỉ đổi khác cường độ dòng điện

C. Chỉ biến hóa điện trở dây dẫn

D. Cả bố đại lượng trên

Lời giải:

Chọn A

vì điện trở của dây dẫn luôn luôn không chũm đổi, chỉ có thể chuyển đổi hiệu điện thay rồi đo cường độ dòng điện theo từng hiệu điện nỗ lực khác nhau.

Câu 9 trang 8 SBT vật Lí 9 

Dựa vào phương pháp R = U/I có học viên phát biểu như sau: “Điện trở của dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu dây cùng tỉ lệ nghịch với cường độ cái điện chạy qua dây”. Phát biểu này đúng tuyệt sai? vì chưng sao?

Lời giải:

Phát biểu trên không đúng vì: Điện trở phụ thuộc vào thực chất của thứ dẫn, không dựa vào vào cường độ dòng điện cùng hiệu điện thế.

Câu 10 trang 8 SBT đồ vật Lí 9

Đặt hiệu điện núm 6V vào hai đầu một năng lượng điện trở thì mẫu điện đi qua điện trở có cường độ 0,15A.

a) Tính trị số của chiếc điện này

b) trường hợp tăng hiệu điện cầm cố đặt vào nhì đầu năng lượng điện trở này lên thành 8V thì trị số của năng lượng điện trở này có thay đổi không? Trị số của nó lúc ấy là bao nhiêu? cái điện đi qua nó khi bao gồm cường độ là bao nhiêu?

Tóm tắt:

a) U1= 6V; I1= 0,15 A; R1 = ?

b) U2= 8V; R2= ?; I2 = ?

Lời giải:

a) Trị số của điện trở:

*

b) trường hợp tăng hiệu điện rứa đặt vào hai đầu năng lượng điện trở là 8V thì điện trở bây giờ không biến hóa do điện trở chỉ phụ thuộc vào hình dạng, kích cỡ và vật liệu làm điện trở → R2= 40Ω

Cường độ cái điện qua R: 

*

Đáp số: a) 40 Ω; b) 0,2 A

Câu 11 trang 8 SBT đồ dùng Lí 9

Giữa nhị đầu một điện trở R1 = 20Ω tất cả một hiệu điện nắm là U = 3,2V.

a) Tính cường độ mẫu điện I1đi qua điện trở này lúc đó

b) không thay đổi hiệu điện cầm U đã đến trên đây, nạm điện trở R1bằng điện trở R2sao cho mẫu điện đi qua R2 có độ mạnh T2 = 0,8I1. Tính R2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài 15 Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa Sgk Gdcd 7, Giải Gdcd 7 Bài 15: Bảo Vệ Di Sản Văn Hóa

Tóm tắt:

R1 = 20Ω; U = 3,2 V;

a) I1= ?

b) I2= 0,8I1; R2= ?

Lời giải:

a) Cường độ chiếc điện qua điện trở: 

*

b) Ta bao gồm : I2= 0,8I1= 0,8 × 0,16 = 0,128A.

⇒ Điện trở qua R2 là: 

*

Đáp số: a) 0,16 A; b) 25 Ω

Câu 12 trang 8 SBT trang bị Lí 9

Trên hình 2.3 tất cả vẽ đồ thị biểu diễn sự nhờ vào của cường độ mẫu điện vào hiệu điện thế so với hai điện trở R1 và R2

*

a) Từ vật thị này hãy tính trị số những điện trở R1và R2

b) Tính cường độ dòng điện I1, I2tương ứng đi qua mỗi điện trở lúc lần lượt đặt hiệu điện gắng U = 1,8V vào nhị đầu mỗi điện trở đó