GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11 BÀI 3

     
Bynoithatvinhxuan.vn Apr 10, 2022 giải bài xích tập vật dụng lý 11 tập 1, giải sách bài tập đồ vật lý lớp 11, giải sbt thiết bị lý 11, giải sbt thứ lý lớp 11, giải sbt thứ lý lớp 11 trang 8, sách giải bài bác tập đồ gia dụng lý lớp 11, sách giải bt thứ lý 11

Giải sách bài tập thiết bị lý lớp 11 bài bác 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 8 đúng & cụ thể nhất: Những con đường sức năng lượng điện nào vẽ ở Hình 3.2 là đường sức của điện trường đều? A. Hình 3.2a. B. Hình 3.2b. C. Hình 3.2c. D. Không tồn tại hình nào. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với những đường mức độ của một năng lượng điện điểm âm? A. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện ở Hình 3.2a. B. Hình hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b. C. Hình ảnh đường sức năng lượng điện ở Hình 3.2c. D. Không tồn tại hình ảnh nào.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 11 bài 3


Giải bài xích tập đồ lý 11 bài bác 3

Giải bài tập đồ gia dụng lý 11 bài 2

Giải sách bài bác tập thứ lý lớp 11 bài 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 8 đúng & cụ thể nhất


Giải sách bài tập thiết bị lý lớp 11 bài 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 8 đúng & cụ thể nhất

Phần câu hỏi sách bài xích tập đồ vật lý lớp 11 bài 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 8

+ câu hỏi sbt lớp 11 bài 3. 4 trang 8

Những con đường sức điện nào vẽ sống Hình 3.2 là con đường sức của năng lượng điện trường đều?

A. Hình 3.2a.

B. Hình 3.2b.

C. Hình 3.2c.

D. Không tồn tại hình nào.

*

+ câu hỏi sbt lớp 11 bài bác 3. 5 trang 8

Hình hình ảnh đường sức điện nào vẽ ở Hình 3.2 ứng với các đường mức độ của một điện tích điểm âm?

A. Hình hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2a.

B. Hình ảnh đường sức điện ở Hình 3.2b.

C. Hình hình ảnh đường sức năng lượng điện ở Hình 3.2c.

D. Không tồn tại hình ảnh nào.

*

+ câu hỏi sbt lớp 11 bài 3. 6 trang 8

Trên Hình 3.3 có vẽ một vài đường mức độ của hệ thống hai năng lượng điện điểm A với B. Lựa chọn câu đúng.

A. A là năng lượng điện dương, B là năng lượng điện âm.

Xem thêm: Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Chung Trang 73, Toán Lớp 5 Trang 73 Luyện Tập Chung

B. A là năng lượng điện âm, B là điện tích dương.

C. Cả A với B là điện tích dương.

D. Cả A với B là năng lượng điện âm.

*

+ câu hỏi sbt lớp 11 bài xích 3. 7 trang 8

Ba điện tích điểm quận 1 = +2.10-8 C nằm ở vị trí điểm A; quận 2 = +4.10-8 C nằm tại điểm B và quận 3 nằm trên điểm C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB = 1 cm.

a) xác minh điện tích q3 và khoảng cách BC.

b) khẳng định cường độ năng lượng điện trường tại những điểm A, B và C.

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 11 bài bác 3 câu 4, 5, 6, 7 trang 8

+ lời giải sbt lớp 11 bài bác 3. 4 trang 8

Đáp án C

+ giải thuật sbt lớp 11 bài xích 3. 5 trang 8

Đáp án B

+ lời giải sbt lớp 11 bài bác 3. 6 trang 8

Đáp án D

+ giải thuật sbt lớp 11 bài xích 3. 7 trang 8

a) hệ thống các điện tích chỉ nằm cân bằng nếu từng cặp lực điện chức năng lên mỗi điện tích cân đối lẫn nhau. Điểu đó tức là cả tía điện tích đó buộc phải nằm bên trên một mặt đường thẳng. Giả sử biết địa chỉ của nhì điểm A cùng B, với AB = 1 cm. Ta hãy tìm địa chỉ điểm C trên đường AB (Hình 3.1G). C thiết yếu nằm ngoài đoạn AB vày nếu nằm ở vị trí đó thì các lực năng lượng điện mà q.1 và q2 công dụng lên nó sẽ luôn cùng phương, thuộc chiều và không thể cân bằng được.

Vậy C buộc phải nằm trên đoạn AB. Đặt AC = x (cm) và BC = 1 – x (cm).

Xét sự thăng bằng của q3. Cường độ của các lực điện mà q.1 và q2 tính năng lên q.3 sẽ là :

Vì F13 = F23 cần q1(1-x)2 = q2x2

Với q1 = 2.10-8 C và quận 2 = 4.10-8 C, ta bao gồm phương trình : x2 + 2x – 1 = 0.

Xem thêm: Nen-Xơn Man-Đê-La - Cựu Tổng Thống Nam Phi Nen

Các nghiệm của phương trình này là x1 = 0,414 cm và x2 = – 2,41 cm (loại).

Xét sự cân đối của q1. Cường độ của những lực điện mà q.2 và q3 công dụng lên q1 là:

*

b) Vì những điện tích q1, q.2 nằm cân nặng bằng, vừa lòng lực của những lực điện tác dụng lên mỗi năng lượng điện tích bằng không. Điều đó tức là cường độ điện trường tổng vừa lòng tại những điểm A, B và C bằng không : EA = 0; EB = 0; EC = 0