Giải Bt Sgk Hóa 10

     

Giải bài bác tập trang 13, 14 bài 2: hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: thành phần hoá học là phần nhiều nguyên tử gồm cùng...

Bạn đang xem: Giải bt sgk hóa 10


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học tập là các nguyên tử tất cả cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron với số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học tập 10

 Kí hiệu nguyên tử bộc lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một thành phần hoá học bởi nó mang đến biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A với số hiệu nguyên tử z.

Chọn giải đáp đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon tất cả hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% và
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Xem thêm: Tải Bài Hát Cho Người Lạ Nghe / 给陌生的你听 Mới, Tải Bài Hát Hay Cho Người Lạ Nghe (给陌生的你听) Online

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy xác minh diện tích hạt nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của những nguyên tử thuộc các nhân tố sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học tập 10

Đồng gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là yếu tắc % của đồng vị 65Cu. Ta tất cả :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy nhân tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học 10

Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi bao gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ bao gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho khối lượng riêng của nước là một trong những g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> khối lượng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H gồm trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học tập 10

Oxi tự nhiên và thoải mái là một láo lếu hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi gồm một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Vay Tín Chấp Vietcombank Theo Lương Lãi Suất Vay Tín Chấp Vietcombank Năm 2022

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon tách bóc ra từ bầu không khí là láo lếu hợp bố đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.