Giải c3 vật lý 9 bài 1

     
*

*

Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều lâu năm dây dẫn

Bài C3 (trang 21 SGK Vật Lý 9)

Khi đặt hiệu điện thế 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì loại điện qua nó có cường độ là 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn sử dụng đế quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu lâu năm 4m thì tất cả điện trở là 2Ω