Nội dung của bài 5 sgk lớp 6 tập 1 trang 15, 16, 17 là phép cùng và phép nhân. Phép cùng được gọi là tổng, phép nhân được gọi là tích. Trong bài bác này các bạn sẽ được học phương pháp tính tổng cùng tích nhị số trường đoản cú nhiên. Đồng thời, bạn còn bắt buộc ghi nhớ tính chất của phép cùng và phép nhân để áp dụng giải một trong những bài tập liên quan.

Bạn đang xem:


Lý thuyết về Phép cùng và Phép Nhân2. đặc thù của phép cộng và phép nhân số từ bỏ nhiênTrả lời câu hỏi bài 5 trang 15 DGK toán lớp 6 tập 1Giải bài bác tập toán lớp 6 bài bác 5 trang 15

Lý thuyết về Phép cộng và Phép Nhân

1. Tổng cùng tích hai số từ nhiên

Phép cộng:

a + b = c

(số hạng) + (số hạng) = tổng.

Ví dụ: Các phép cộng hai số tự nhiên và thoải mái như:

1 + 3 = 4;

4 + 7 = 11;

13 + 15 = 28;

Phép nhân:

a x b = c

(thừa số) x (thừa số) = tích.

Ví dụ: Các phép nhân nhì số thoải mái và tự nhiên như:

2 x 6 = 12;

12 x 5 = 60;

13 x 4 = 52;

Lưu ý: vào một tích mà tất cả thừa số là chữ hoặc chỉ có một thừa số là số thì không nên ghi vệt nhân giữa những thừa số.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2022 Chính Thức, Điểm Chuẩn Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2020

Ví dụ:

a.b = ab

a.b.c = abc

4.a.c.e = 4ace

2. đặc điểm của phép cùng và phép nhân số từ bỏ nhiên


*
*
*
*
*
*
*

Bài 30 trang 17 SGK toán lớp 6

Tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết: a) (x – 34) . 15 = 0

b) 18 . (x – 16) = 18.

Giải: 

a) bởi vì (x – 34) . 15 = 0 với 15 ≠ 0 yêu cầu x – 34 = 0. Cho nên x = 34.

Chú ý: trường hợp tích bằng 0 thì tối thiểu một vượt số bởi 0.

Xem thêm: Tâm Sự Thầm Kín: Chuyện Tâm Lý Vợ Chồng Đến Với Nhau Từ Hai Bàn Tay Trắng

b) Ta có: 18 . (x – 16) = 18

nên x-16 =18:18 = 1

Suy ra x =16+1 = 17

Đáp số: x = 17

Chú ý: Nếu sẽ biết tích của nhị thừa số thì mỗi thừa số bởi tích phân chia cho vượt số kia.