Đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 2 vòng 9

     

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm năm nhâm thìn - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng dành riêng cho học sinh lớp 2 gồm đáp án đi cùng được sưu tầm và reviews tới các em học tập sinh hy vọng giúp những em ôn tập và củng gắng kiến thức, nhằm mục tiêu đạt công dụng cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học năm 2016 - 2017.

Bạn đang xem: đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 2 vòng 9

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: Điền kết quả thích phù hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Tính: 45 - 24 =...

Câu 2: Tính: 12 + 8 =...

Câu 3: Hiệu của 96 và 6 là:...

Câu 4: Số bé xíu nhất có 2 chữ số tương tự nhau là:....

Câu 5: Tính: 79 - 36 + 47 =...

Câu 6: Cho:... + trăng tròn = 100. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là:...

Câu 7: Tính: 53 - 3 + 50 =...

Câu 8: Tính: 7 + 53 + 8 =...


Câu 9: tìm số gồm 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số mập nhất có 1 chữ số, chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đối chọi vị.

Xem thêm: Giải Vbt Địa 8 Bài 36 Mới Nhất 2022, Giải Vbt Địa Lí 8 Bài 36: Đặc Điểm Đất Việt Nam

Câu 10: trong năm này ông 85 tuổi, ông nhiều hơn bà 5 tuổi. Vậy năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 2: sắp xếp theo quý giá tăng dần

Bài 3: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1: đến 5dm = 50...

a) dm; b) m; c) kg; d) cm

Câu 2: mang đến 47dm - 7dm ... 6dm + 34dm

a) =; b) - c)

Câu 3: đến 49dm + 40cm .... 59dm - 40cm.

a) =; b) +; c)


Câu 4: đến 5dm ... 38cm + 16cm

a) =; b) +; c)

Câu 5: đến 8dm 7cm 9 + 50

a) 0; b) 8; c) 9; d) 68; 69

Câu 7: Tính: 27 + 46 =...

a) 74; b) 64; c) 63; d) 73

Câu 8: Tính: 10 + trăng tròn + 30 =...

a) 50; b) 60; c) 70; d) 80

Câu 9: Tính: 6 + 15 =...

a) 11; b) 21; c) 31; d) 20

Câu 10: Tổng của 16 và 34 là:...

a) 18; b) 40; c) 50; d) 60

Câu 11: Hiệu của 55 cùng 5 là:...

a) 60; b) 50; c) 18; d) 40

Câu 12: trong số phép tính dưới đây, phép tính như thế nào sai?

a) 6 + 65 = 95 b) 67 - 6 = 62 c) 4 + 76 = 80 d) 5 + 45 = 50


Câu 13: Phép cộng có tổng bẳng 100 là:...

Xem thêm: Bài 17: Ô Nhiễm Môi Trường Đới Ôn Hòa, Trình Bày Sự Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa

a) 12 + 80; b) 18 + 82; c) 13 + 37; d) 4 + 95

Câu 14: bao gồm bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ dại hơn 100?

a) 2; b) 3; c) 4; d) 5

Câu 15: Trong tủ sách của trường gồm 8 chục quyển sách về kỹ thuật và số sách toán học thấp hơn số sách về hoa học tập là 2 chục quyển. Vậy thư viện gồm số quyển sách về toán học là:...

a) 60; b) 80; c) 90; d) 100

Câu 16: năm nay mẹ 36 tuổi, mẹ hơn phái nam 25 tuổi. Hỏi trong năm này Nam từng nào tuổi?

a) 11 tuổi; b) 21 tuổi; c) 5 tuổi; d) 6 tuổi

Câu 17: hôm nay ngày 19 tháng 10, ba Hà vừa đi công tác. Cha bảo ba chỉ đi công tác làm việc một ngày và ngay mai tía sẽ về. Vậy ngày tía Hà về là ngày bao nhiêu?

a) trăng tròn tháng 10; b) 21 tháng 10; c) 21 mon 9; d) 20 tháng 11

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6

Bài 1: Điền công dụng thích hòa hợp vào chỗ chấm