GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 BÀI 119

     

Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : luyện tập chung với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài bác 1

Cho hình vuông ABCD tất cả cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông lấy lần lượt những trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn điểm đó để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 119

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông ABCD = cạnh × cạnh.

- các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là những tam giác vuông có diện tích s bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bằng tích độ nhiều năm hai cạnh góc vuông phân tách cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bởi diện tích hình vuông vắn ABCD trừ đi tổng diện tích s các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- kiếm tìm tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ chia cho diện tích hình vuông ABCD.

Lời giải chi tiết:

Vì M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và AD đề xuất ta tất cả :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).


bài bác 2

Cho hình bên bao gồm hình chữ nhật ABCD tất cả AD = 2dm cùng một nửa hình tròn tâm O bán kính 2dm. Tính diện tích s phần vẫn tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Phương pháp giải:

- tìm kiếm chiều lâu năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- diện tích s hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tỉ Số Lượng Giác Lớp 9, Toán 9: Tỉ Số Lượng Giác Của Góc Nhọn

- Diện tích nửa hình trụ tâm O = (bán kính ⨯ phân phối kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích phần đánh đậm = diện tích s hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình tròn tâm O.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình trụ tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần vẫn tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.


bài bác 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) tất cả AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được hai hình tam giác là ABC và ADC. Tính :

a) diện tích s mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số xác suất của diện tích s hình tam giác ABC và hình tam giác ADC.

*

Phương pháp giải:

- diện tích s hình thang ABCD = (đáy to + lòng bé) ⨯ độ cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- diện tích s tam giác ABC = diện tích s hình thang ABCD – diện tích tam giác ADC.

Xem thêm: Lãi Suất Tiền Gửi Tiền Ở Ngân Hàng Nào Lãi Suất Cao Nhất Hiện Nay

- Để kiếm tìm tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC với hình tam giác ADC ta tra cứu thương của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC, tiếp nối nhân thương tìm kiếm được với 100 với thêm kí hiệu % vào bên phải.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích s hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))