HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH SÁCH BÀI TẬP

     

Giải bài xích tập trang 99, 100 bài xích 1 nhị góc đối đỉnh Sách bài bác Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1: xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc làm sao đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? vị sao?...

Bạn đang xem: Hai góc đối đỉnh sách bài tập


Câu 1 trang 99 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Xem hình 1.a, b, c, d, e. Hỏi cặp góc làm sao đối đỉnh? Cặp góc nào không đối đỉnh? vì sao?

Giải

Hình a không hẳn là 2 góc đối đỉnh vị cạnh góc này không phải là tia đối cạnh góc kia.

Hình b là 2 góc đối đỉnh vị cạnh góc này là tia đối cạnh góc kia.

Hình c chưa hẳn là hai góc đối đỉnh vày chúng không tầm thường đỉnh.

Hình d là nhì góc đối đỉnh bởi mỗi cạnh góc này là tia đối cạnh góc kia.

Hình e không phải là hai góc đối vị cạnh góc này không hẳn là tia đối cạnh góc kia. 

 

Câu 2 trang 99 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ hai tuyến phố thẳng giảm nhau. Đặt tên cho các góc chế tạo thành.

b) Viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

c) Viết tên những góc bởi nhau.

Giải

a) Hình vẽ:

b) Góc xOy với x’Oy’ là cặp góc đối đỉnh.

Góc xOy’ và yOx’ là cặp góc đối đỉnh.

c) (widehat xOy = widehat x"Oy";widehat xOy" = widehat myOx";widehat mxOx" = widehat y mOy" = 180^circ )

 

Câu 3 trang 100 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ góc xAy có số đo bằng (50^circ ).

b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy.

Xem thêm: Âm Thanh Phát Ra Càng Trầm Khi, Top 10 Mới Nhất 2022

c) Vẽ tia phân giác At của góc xAy.

d) Vẽ tia đối At’ của tia At. Do sao tia At’ là tia phân giác của góc x’Ay’?

e) Viết thương hiệu năm cặp góc đối đỉnh.

Giải

a) Vẽ (widehat xAy = 50^circ )

b) Vẽ tia Ax’ là tia đối của tia Ax. Tia Ay’ là tia đối của tia Ay.

Góc x’Ay’ đối đỉnh cùng với góc xAy

c) mẫu vẽ trên.

d) bởi vì (widehat xAt) và (widehat x"At") là cặp góc đối đỉnh buộc phải (widehat xAt = widehat x"At")

(widehat tAy = widehat t"Ay") suy ra (widehat x"At" = widehat t"Ay")

Vậy At’ là tia phân giác của góc (widehat x"Ay")

e) thương hiệu 5 cặp góc đối đỉnh là: (widehat xAy) và (widehat x"Ay"); (widehat xAy") và (widehat yAx"); (widehat xAt) và (widehat x"At"); (widehat tAy) và (widehat t"Ay"); (widehat tAy") và (widehat yAt").

Câu 4 trang 100 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ con đường tròn tâm O bán kính 2cm.

b) Vẽ góc AOB bao gồm số đo bởi (60^circ ). Nhì điểm A, B nằm trên phố tròn (O; 2cm).

c) Vẽ góc BOC tất cả số đo bằng (60^circ ). Điểm C thuộc con đường tròn (O; 2cm).

d) Vẽ các tía OA’, OB’, OC’ theo lần lượt là tia đối của những tia OA, OB, OC. Những điểm A’; B’; C’ thuộc đường tròn (O; 2cm).

e) Viết thương hiệu năm cặp góc đối đỉnh.

Xem thêm: Hình Dạng Của Trùng Biến Hình, Nêu Trùng Kiết Lị Và Trùng Sốt Rét

g) Viết thương hiệu năm cặp góc bằng nhau mà ko đối đỉnh.

Giải

a, b, c, d. Hình vẽ:

e) thương hiệu 5 cặp góc đối đỉnh:

(widehat AOB) và (widehat A"OB"); (widehat BOC) và (widehat B"OC");

(widehat AOC) và (widehat A"OC"); (widehat AOB") và (widehat BOA");

(widehat AOC") và (widehat A"OC)

g) vày (widehat AOB + widehat BOC + widehat COA = 180^circ ) (Kề bù)

( Rightarrow widehat COA" = 180^circ - 60^circ - 60^circ = 60^circ )

Tên 5 cặp góc bằng nhau không đối đỉnh:

(eqalign và widehat AOB = widehat BOC = 60^circ ;widehat BOC + widehat COA" = 60^circ cr & widehat AOB = widehat COA" = 60^circ ;widehat A"OB" = widehat B"OC" = 60^circ cr & widehat AO mA" = widehat BOB" = 180^circ cr )