Hệ điều hành thường được khởi động

     
" class="title-header">Hệ quản lý điều hành được khởi động: A. Trong khi những chương trình ứng dụng được thực hiện. B. Sau thời điểm các chương trình áp dụng được thực hiện.


Bạn đang xem: Hệ điều hành thường được khởi động

*

45 điểm

Trần Tiến


Hệ quản lý điều hành được khởi động:A. Vào khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.B. Sau thời điểm các chương trình vận dụng được thực hiện.C. Trước khi những chương trình vận dụng được thực hiện.D. Bất kể lúc nào.


Xem thêm: Liên Kết Tạo Thành Do Sự Góp Chung E Là, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Liên Kết Hóa Học

*Xem thêm: Giải Tiếng Anh 7 Unit 11 : Travelling In The Future, Unit 11 Lớp 7: Travelling In The Future

Đáp án : CGiải thích hợp :Hệ quản lý có một tác dụng là tạo nên môi trường làm việc cho các chương trình khác. Chính vì vậy nó được khởi hễ trước khi các chương trình áp dụng được thực hiện.