Hình Bình Hành Có Những Tính Chất Gì

     

Hình bình hành được biết thêm đến không ít ở các bài tập toán hình, bây giờ ở bài viết này cửa hàng chúng tôi xin nhờ cất hộ đến chúng ta lý thuyết về hình bình hành mong muốn sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về nó.

Bạn đang xem: Hình bình hành có những tính chất gì


Hình bình hành là gì ?

*

=> Hình bình hành trong hình học Euclid là 1 hình tứ giác được sản xuất thành khi hai cặp đường thẳng tuy nhiên song cắt nhau. Hình bình hành là một trong những hình thang tất cả hai ở bên cạnh song song.

*

Tính hóa học hình bình hành

Trong hình bình hành có ba tính chất đó là :

Các cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau.Các góc đối bởi nhau.Hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

*

Dấu hiệu thừa nhận iết một hình bình hành

Có 5 vệt hiệu phân biệt một hình tứ giác là hình bình hành chúng ta có thể xem

Tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.Tứ giác có hai cặp cạnh đối đều nhau là hình bình hành.Tứ giác bao gồm một cặp cạnh đối vừa song song với vừa đều bằng nhau là hình bình hành.Tứ giác có những góc đối cân nhau là hình bình hành.Tứ giác gồm hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Xem thêm: Tiểu Sử Hải Thượng Lãn Ông Sinh Ra Trong Thời Vua Nào, Hải Thượng Lãn Ông

Ví dụ nhận thấy và chứng tỏ hình bình hành

Ví dụ 1: trong những tứ giác sau, tứ giác nào là hình bình hành? bởi sao ?

*

Hướng dẫn:

a) Tứ giác ABCD có AB = CD, BC = AD cho nên vì vậy ABCD là hình bình hành.

b) Tứ giác ABCD có 

*
 do đó ABCD là hình bình hành.

c) Tứ giác ABCD có 

*
 nên AB với CD không tuy nhiên song. Suy ra, ABCD chưa hẳn hình bình hành

d) Tứ giác ABCD bao gồm hai đường chéo cánh là AC vad BD. AC giao BD trên O. Ta có: OA = OC, OB = OD đề xuất ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: Biến Trở Có Tác Dụng Gì - Nêu Công Dụng Của Biến Trở

e) Tứ giác ABCD có 

*
 nên AB tuy vậy song cùng với CD, nhưng AB = CD suy ra ABCD là hình bình hành.

Ví dụ 2: Tứ giác ABCD tất cả E, F, G, H theo sản phẩm tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì? vì sao?