Học viện an ninh nhân dân tuyển sinh 2017

     
Ngày 29/7, Tổng cục thiết yếu trị Công an quần chúng. # (CAND) đã chào làng điểm trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2017.

*
Ngày 29/7, Tổng cục chủ yếu trị Công an nhân dân (CAND) đã công bố điểm trúng tuyển vào những học viện, trường đh CAND năm 2017.

Bạn đang xem: Học viện an ninh nhân dân tuyển sinh 2017

Điểm chuẩn chỉnh cụ thể của các trường như sau:

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

C03 nam phía Bắc

26.0

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 23.6 điểm

D01 nam giới phía Bắc

26.0

C03 chị em phía Bắc

28.25

D01 phụ nữ phía Bắc

29.0

C03 nam phía Nam

24.25

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 24.25 đem 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm

D01 phái mạnh phía Nam

23.75

C03 thiếu phụ phía Nam

26.0

D01 đàn bà phía Nam

25.75

2. Học viện bình yên nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 nam giới ngành nghiệp vụ An ninh

27.75

Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 đem 03 thí sinh: 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 27.2 điểm; 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn đạt 27.15 cùng môn toán đạt 9.4

C03 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

25.5

Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 đem 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn không làm tròn là 25.05; 01 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn 24.95 cùng môn Văn đạt 8.25

D01 Nam

ngành nghiệp vụ An ninh

26.25

A01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.5

C03 Nữ

ngành nghiệp vụ An ninh

28.0

Trong số 03 thí sinh thuộc mức 28.0 rước 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ bỏ 26.6

D01 Nữ

ngành nhiệm vụ An ninh

29.0

Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 với điểm giờ Anh đạt 8.2

A01 nam giới ngành an ninh thông tin

23.5

D01 nam ngành bình yên thông tin

19.75

A01 đàn bà ngành bình an thông tin

27.75

D01 nam giới ngành ngôn từ Anh

27.25

Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 rước 04 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt tự 25.16

D01 cô bé ngành ngôn ngữ Anh

30.5

3.

Xem thêm: Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 48 Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 48 Tập 1

Học viện chuyên nghành Cảnh liền kề nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

28.0

Trong số 10 thí sinh cùng mức 28.0 đem 07 thí sinh: 06 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ bỏ 27.1 điểm; 1 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm.

Xem thêm: Phân Tích Những Lợi Thế Và Khó Khăn Của Việt Nam Khi Trở Thành Thành Viên Của Asean

C03 Nam

25.75

Trong số 44 thí sinh thuộc mức 25.75 mang 19 thí sinh: 17 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn tự 23.15; 02 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm.

D01 Nam

26.25

A01 Nữ

29.5

C03 Nữ

28.25

D01 Nữ

28.75

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 28.25 mang 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn từ 27.3

4. Ngôi trường ĐH bình an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.75

Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 rước 04 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn từ bỏ 25.75 điểm

C03 Nam

25.0

Trong số 20 thí sinh thuộc mức 25.0 đem 01 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn không làm tròn là 23.95

D01 Nam

24.75

Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3

A01 Nữ

28.5

Trong số 02 thí sinh thuộc mức 28.5 mang 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn là 27.1

C03 Nữ

26.25

Trong số 06 thí sinh thuộc mức 26.25 lấy 02 thí sinh gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 24.75

D01 Nữ

27.25

5. Trường ĐH công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 Nam

26.25

Trong số 13 thí sinh thuộc mức 26.25 mang 03 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm

C03 Nam

25.5

Trong số 59 thí sinh thuộc mức 25.5 rước 03 thí sinh tất cả tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 24.5

D01 Nam

26.0

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 26.0 đem 02 thí sinh: 01 thí sinh tất cả tổng điểm 03 môn không làm tròn là 25.55; 01 thí sinh bao gồm tổng điểm không làm tròn là 24.4 với điểm tiếng Anh 9.8

A01 Nữ

28.75

C03 Nữ

26.5

Trong số 05 thí sinh thuộc mức 26.5 đem 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.4

D01 Nữ

27.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 27.25 lấy 02 thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn chưa làm tròn trường đoản cú 25.85

6. Ngôi trường ĐH chống cháy trị cháy

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A00 nam giới phía Bắc

28.25

Trong số 16 thí sinh thuộc mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.35 điểm với môn Toán đạt 9.6

A00 nữ phía Bắc

30.25

Trong số 04 thí sinh thuộc mức 30.25 đem 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn không làm tròn trường đoản cú 28.35 điểm

A00 phái nam phía Nam

27.0

Trong số 18 thí sinh thuộc mức 27.0 mang 05 thí sinh: 03 thí sinh gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ bỏ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm với môn Toán đạt 9.0

A00 nữ giới phía Nam

28.5

Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 đem 03 thí sinh: 01 thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn 27.4 điểm với môn Toán đạt 9.4

7. Ngôi trường ĐH Kỹ thuật phục vụ hầu cần Công an nhân dân

Tổ hợp

Điểm

Tiêu chí phụ

A01 nam giới phía Bắc

23.75

D01 nam phía Bắc

23.25

A01 nàng phía Bắc

27.5

D01 thiếu nữ phía Bắc

27.5

A01 phái mạnh phía Nam

24.0

Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn không làm tròn tự 23.0 điểm

kimsa88
cf68