HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC

     

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm, Trưởng chống GDMN-TH report kết quả triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021, tổng kết một năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 cùng triển khai nhiệm vụ năm học tập 2021-2022. Vào đó, tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm: (1) tổ chức thực hiện thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng, công dụng đối cùng với lớp 1, lớp 2. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông cung cấp tiểu học ban hành đối cùng với lớp 3, 4, 5; (2) Tập huấn, bồi dưỡng để đảm bảo an toàn đội ngũ gia sư và cán bộ thống trị giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về chuyên môn đào tạo, đồng nhất về cơ cấu, nâng cấp chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp; (3) quản lý, sử dụng kết quả cơ sở vật hóa học hiện có; trang cần yếu bị dạy dỗ học tối thiểu đáp ứng nhu cầu yêu cầu triển khai chương trình giáo dục tiểu học tập (4) Chú trọng thay đổi công tác cai quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính công ty động, linh hoạt của phòng trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên; xây dựng những phương án dạy học phù hợp, ưng ý ứng với tình trạng dịch căn bệnh Covid-19; (5) bức tốc nền nếp, kỷ cương, cải thiện chất lượng, tác dụng các chuyển động giáo dục; bảo đảm an toàn an ninh, an ninh trường học.

Bạn đang xem: Hội nghị tổng kết năm học

Đại biểu tham dự tiệc nghị tích cực trao đổi, chia sẻ xoay xung quanh công tác chuẩn bị đầu năm học tập mới; các phương án dạy học; công tác tu dưỡng đội ngũ; tình hình cung ứng sách giáo khoa; chính sách chính sách cho những người dạy và fan học. Đại diện các phòng siêng môn, nghiệp vụ thuộc Sở trao đổi những ý kiến của đại biểu đồng thời thông tin thêm về những chỉ huy có liên quan những năm học mới so với giáo dục tiểu học.

Xem thêm: Đới Khí Hậu Ôn Đới Không Có Kiểu Khí Hậu, Khí Hậu Gió Mùa Châu Á Không Có Kiểu

*

Phát biểu trên Hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, người đứng đầu Sở GDĐT ghi nhận, biểu dương những tác dụng đạt được của giáo dục và đào tạo tiểu học trong năm học qua. Đối cùng với năm học mới, chủ tịch Sở lãnh đạo giáo dục tè học triệu tập thực hiện công dụng công tác tuyên truyền trong nội cỗ ngành với phụ huynh học viên để chế tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết trung tâm thực hiện giỏi nhiệm vụ năm học; dữ thế chủ động xây dựng với triển khai triển khai quyết liệt các phương án dạy học cân xứng trong tình trạng dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả; khẳng định rõ trọng trách và nâng cao trách nhiệm cá thể của CBQL, GV; đoàn kết, quyết tâm bình thường sức, phổ biến lòng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục ở trong phòng trường.

*

Tiếp thu ý kiến lãnh đạo của giám đốc Sở, Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, phó giám đốc Sở tập trung cụ thể hóa chỉ đạo của người có quyền lực cao Sở thành số đông nhiệm vụ, chiến thuật triển khai những năm học mới; yêu cầu những trường thực hiện xuất sắc việc xây đắp kế hoạch giáo dục đào tạo nhà trường; quan tâm phát triển nhóm ngũ; tăng cường cơ sở trang bị chất, thiết bị dạy dỗ học; thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục đính với thiết kế trường đạt chuẩn quốc gia; tạo và xúc tiến thực hiện tốt các giải pháp dạy học trong thực trạng dịch dịch Covid-19 và thực hiện xuất sắc công tác truyền thông. Chống GDĐT tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ các ngôi trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học tập mới.

Xem thêm: Viết Bài Văn Tả Về Một Trải Nghiệm Của Em Hay, Chọn Lọc, Viết Bài Văn Kể Lại Trải Nghiệm Của Em (Hay Nhất)

Năm học mới với nhiều khó khăn, thử thách mới, Sở GDĐT ý kiến đề xuất toàn ngành giáo dục đào tạo đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khốc liệt vượt qua nặng nề khăn, thách thức; chuyển áp lực nặng nề thành động lực; tầm thường sức, phổ biến lòng, kiên cường mục tiêu unique giáo dục để thực hiện nhiệm vụ năm học đảm bảo an toàn an toàn, vô tư và hiệu quả./.