Hỗn Hợp X Gồm 2 Chất Hữu Cơ Đơn Chức

     

Cho bố este no, mạch hở X, Y cùng Z (MXMYMZ). Hỗn hợp E đựng X, Y và Z làm phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được một ancol T và hỗn hợp F cất hai muối hạt (P, Q) có tỉ lệ mol tương xứng là 5:3 (MPMQ). Cho toàn bộ T vào trong bình đựng mãng cầu dư, khối lượng bình tăng 12,0 gam và thu được 4,48 lít H2 (đktc). Đốt cháy toàn bộ F, nhận được Na2CO3, CO2 với 6,3 gam H2O. Tổng cộng nguyên tử có trong một phân tử Y là
Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm 2 chất hữu cơ đơn chức

Cho 0,08 mol tất cả hổn hợp X gồm 4 este mạch hở bội nghịch ứng toàn diện với 0,17 mol H2 (xúc tác Ni, t°), thu được các thành phần hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y bội nghịch ứng đầy đủ với 110 ml hỗn hợp NaOH 1M, thu được hỗn hợp Z bao gồm 2 muối bột của 2 axit cacboxylic no tất cả mạch cacbon ko phân nhánh và 6,88 gam các thành phần hỗn hợp T có 2 ancol no, solo chức. Khía cạnh khác, đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol X cần vừa đầy đủ 0,09 mol O2. Phần trăm cân nặng của muối gồm phân tử khối to hơn trong Z là


Thủy phân trọn vẹn 28,6 gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm hai este X cùng Y (đều mạch hở, ko phân nhánh, MX>MY) bằng dung dịchNaOH vừa đủ, chiếm được 2 muối bột (có cùng số C trong phân tử) và tất cả hổn hợp Z nhị ancol 1-1 chức, kế tiếp (không có sản phẩm khác). Đốt cháy hoàn toàn hỗn phù hợp Z, thu được 14,56 lít khí CO2 và 18,9 gam H2O. Cân nặng của X vào E là


X là hợp chất của glixerol với cùng 1 axit cacboxylic 1-1 chức, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn a mol X tạo ra b mol CO2 cùng c mol H2O (biết b=c+3a). Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn a mol X buộc phải 0,3 mol H2, thu được hóa học hữu cơ Y. Cho toàn thể lượng Y phản ứng hết với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng được 32,8 gam hóa học rắn. Phần trăm cân nặng oxi vào X là


Hỗn đúng theo T gồm bố este X, Y, Z mạch hở MXMYMZ. Mang lại 48,28 gam T tác dụng vừa đầy đủ với dung dịch cất 0,47 mol NaOH, thu được một muối nhất của axit cacboxylic solo chức và các thành phần hỗn hợp Q gồm những ancol no, mạch hở, bao gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn Q, chiếm được 13,44 lít khí CO2 và 14,4 gam H2O. Phần trăm cân nặng của yếu tắc H trong Y là


Hỗn phù hợp E chứa 3 este MXMYMZ phần đông mạch hở, đối kháng chức và cùng được chế tạo ra thành xuất phát từ một ancol. Tỉ trọng mol của X, Y, Z tương xứng là 4,5:1,5:1. Đốt cháy 9,34 gam E cần dùng trọn vẹn 0,375 mol O2. Phương diện khác, thủy phân hoàn toàn lượng E bên trên trong NaOH (dư), thu được 10,46 gam hỗn hợp muối. Phần trăm cân nặng của Y vào E gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Hỗn vừa lòng X gồm 1 ancol solo chức với 1 este đối kháng chức (mạch hở, thuộc số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn m gam X phải dùng đầy đủ V lít O2, nhận được 17,472 lít CO2 với 11,52 gam nước. Khía cạnh khác, m gam X bội phản ứng với dung dịch KOH dư thì nhận được 0,26 mol tất cả hổn hợp ancol. Biết X không gia nhập phản ứng tráng gương, các thể tích khí đo ở đk tiêu chuẩn. Giá trị V là bao nhiêu?


X là 1 axit cacboxylic, Y là một trong este nhị chức, mạch hở (được tạo thành khi mang đến X bội nghịch ứng cùng với ancol solo chức Z). Mang lại 0,2 mol lếu hợp gồm X với Y làm phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp KHCO3 rước dư, chiếm được 0,11 mol CO2. Phương diện khác, đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol các thành phần hỗn hợp trên, thu được 0,69 mol CO2 với m gam H2O. Giá trị của m là
Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Địa 9 Học Kì 1 Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 9 Có Đáp Án

Cho 0,3 mol các thành phần hỗn hợp X có 2 este đơn chức tính năng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, chiếm được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bội nghĩa và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho thành phầm hấp thụ hết vào bình chứa hỗn hợp nước vôi trong CaOH2 dư, thấy trọng lượng bình tăng 24,8 gam. Trọng lượng của X là


Hỗn vừa lòng M có 3 este đơn chức X, Y, Z (X và Y là đồng phân của nhau, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 5,3 gam M, nhận được 6,272 lít CO2(đktc) và 3,06 gam H2O. Khía cạnh khác, khi mang đến 5,3 gam M chức năng với dung dịchNaOH dư thì thấy khối lượng NaOH bội nghịch ứng không còn 2,8 gam, thu được ancol T, hóa học tan hữu cơ no Q mang lại phản ứng tráng gương với m gam các thành phần hỗn hợp 2 muối. Quý hiếm của m gần nhất với giá trị như thế nào sau đây?


Cho 0,3 mol hỗn hợp X có hai este đối chọi chức tác dụng vừa đầy đủ với 250 ml hỗn hợp KOH 2M, thu được chất hữu cơ Y (no, đối chọi chức, mạch hở, bao gồm tham gia phản bội ứng tráng bạc) với 53 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy tổng thể Y đề xuất vừa đầy đủ 5,6 lít khí O2 (đktc). Khối lượng của 0,3 mol X là


Thủy phân hoàn toàn chất lớn X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo. Ví như đốt cháy hoàn toàn a mol X thì chiếm được 12,32 lít CO2 (đktc) với 8,82 gam H2O. Mặt khác, a mol X tính năng tối nhiều với 40 ml hỗn hợp Br2 1M. Hai axit khủng là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một este đơn chức X bắt buộc vừa không còn 10,08 lít oxi (đktc), nhận được 8,96 lít CO2 (đktc). Khía cạnh khác, m gam X làm phản ứng vừa hết với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Hiểu được X bao gồm dạng CxHyOOCH và khi mang lại X phản ứng với hỗn hợp NaOH không tạo ra anol bao gồm mạch vòng. Số đồng phân kết cấu của X là


X là este đơn chức; Y là este nhì chức (X, Y hầu hết mạch hở). Đốt cháy 21,2 gam tất cả hổn hợp E đựng X, Y thu được x mol CO2 cùng y mol H2O với x=y+0,52. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn 21,2 gam E đề nghị dùng 240 ml hỗn hợp KOH 1M, nhận được một muối nhất và các thành phần hỗn hợp F chứa 2 ancol hầu hết no. Dẫn tổng thể F qua bình đựng mãng cầu dư thấy cân nặng bình tăng 8,48 gam. Số nguyên tử H (hiđro) gồm trong este Y là


Đốt cháy hoàn toàn 16,4 gam hỗn hợp M bao gồm hai axit cacboxylic solo chức X, Y và một este đối kháng chức Z, chiếm được 0,75 mol CO2 cùng 0,5 mol H2O. Phương diện khác, cho 24,6 gam tất cả hổn hợp M trên tính năng hết cùng với 160 gam dung dịch NaOH 10%. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp N. Cô cạn cục bộ dung dịch N, thu được m gam chất rắn khan; CH3OH và 146,7 gam H2O. Coi H2O cất cánh hơi không đáng chú ý trong làm phản ứng của M với dung dịch NaOH. Quý giá của m là
Xem thêm: Đoạn Văn Viết Chính Tả Lớp 2 Tập 2, Vở Luyện Viết Chính Tả Lớp 2

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam