Hợp Đồng Mua Bán Nhà Đất 2016

     
*

...loại rủi ro khủng hoảng pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng mua bán nhà đất 2016


*
Sơ thứ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

mẫu hợp đồng => MẪU HỢP ĐỒNG cài đặt BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ thiết lập về Ấn vào đây để tạo thành hợp đồng này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

............,ngày ....... Mon ....... Năm ........

MẪU HỢP ĐỒNG sở hữu BÁN NHÀ Ở PHỤC VỤ TÁI ĐỊNH CƯ

Số ............/HĐ

Căn cứ Bộ pháp luật Dân sự;

Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số99/2015/NĐ-CP ngày đôi mươi tháng 10 năm 2015của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và trả lời thi hành một trong những Điều của phương tiện Nhà ở;

Căn cứ Thông tứ số19/2016/TT-BXD ngày 30 mon 6 năm 2015của bộ Xây dựng trả lời thực hiện một số trong những nội dung của Luật nhà tại và Nghị định số99/2015/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 10 năm 2015của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và lý giải thi hành một trong những Điều của vẻ ngoài Nhà ở;

Căn cứ đơn đề nghị mua công ty ở phục vụ tái định cư của Ông (Bà)... ... .... .... .... .......đề ngày... .... ...tháng... .... ...năm... .... ...

Căn cứ....................................................................................................................... ,

Hai bên công ty chúng tôi gồm:

BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây điện thoại tư vấn tắt là bên bán):

- Tên solo vị: ...............................................................................................................

- Người đại diện thay mặt theo pháp luật: ...................................................................................

- Hộ khẩu thường xuyên trú: ..................................................................................................

- Điện thoại: ............................................Fax (nếu có): ................................................

- Mã số thuế: ...............................................................................................................

BÊN mua NHÀ Ở (sau đây call tắt là mặt mua):

-Ông (bà): ................................................................................................................

-Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số .......................cấp ngày........./........./.........tại ........................

- Hộ khẩu thường trú hoặc tạm bợ trú ................................................................................

- Điện thoại: ............................................Fax (nếu có)..................................................

- Mã số thuế: ...............................................................................................................

Hai bên cửa hàng chúng tôi thống tuyệt nhất ký phối hợp đồng mua bán nhà ở ship hàng tái định cư với những nội dung sau đây:

Điều 1. Các thông tin về nhà ở mua bán

1. Loại nhà ở(căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ):.......................................................

2. Địa chỉ công ty ở: ..........................................................................................................

3. Diện tích sử dụng ..................m2(đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy)

4. Các thông tin về phần mua riêng, phần cài đặt chung, phần áp dụng riêng, phần áp dụng chung (nếu là căn hộ chung cư cao cấp chung cư):.............................................................................................................................

5. Những trang thiết bị công ty yếu nối sát với nhà ở: ............................................................

6. Đặc Điểm về khu đất xây dựng: ......................................................................................

Điều 2. Giá thành và cách tiến hành thanh toán

1. Giá bán nhà làm việc là …………………… đồng

(Bằng chữ: ......................................................................................................).

Giá cung cấp này đã bao hàm thuế giá bán trị tăng thêm (GTGT).

2. Tởm phí gia hạn 2% giá thành căn hộlà........................ đồng.

(Bằng chữ: ......................................................................................................).

3. Tổng mức vốn hợp đồng ..............................đồng

(Bằng chữ: ......................................................................................................).

4. Thủ tục thanh toán: giao dịch thanh toán bằng tiền vn thông qua hình thức(trả bằng tiền phương diện hoặc chuyển khoản qua ngân hàng)......................................................................................................

5. Thời hạn tiến hành thanh toán (do các bên thỏa thuận hợp tác lựa chọn cách tiến hành thanh toán).

a) thanh toán một lần vào ngày........tháng........năm........ (hoặc trong thời hạn .........ngày, tính từ lúc sau ngày ký phối kết hợp đồng này).

b) Trường phù hợp mua nhà ở theo cách làm trả chậm, trả góp thì tiến hành thanh toán vào những đợt như sau:

- Đợt một là .......................đồng.

- Đợt 2 là .......................đồng.

- Đợt tiếp theo ......................................................................................................... đồng.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 10 Thi Diem Theo Từng Unit, Bài Tập Tiếng Anh 10, 11 Và 12

Trước từng đợt thanh toán theo thỏa thuận hợp tác tại Khoản này, Bên bán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản(thông qua hiệ tượng như fax, chuyển bưu điện....)cho bên mua hiểu rõ số chi phí phải giao dịch thanh toán và thời hạn bắt buộc thanh toán tính từ lúc ngày nhận được thông báo.

Trong các trường hợp khi mặt mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác nối sát với đất (sau đây hotline tắt là Giấy chứng nhận) thì bên bán không được thu quá 95% quý hiếm của thích hợp đồng; giá chỉ trị sót lại của đúng theo đồng được giao dịch thanh toán khi phòng ban nhà nước đã cấp cho Giấy chứng nhận cho bên mua.

6. Mức giá tiền và phương pháp Điều chỉnh nấc phí quản lý vận hành nhà nhà ở trong thời hạn chưa ra đời Ban quản lí trị nhà bình thường cư.

Điều 3. Thời hạn giao nhận nhà ở và làm hồ sơ kèm theo

1. Bên phân phối có trách nhiệm bàn giao nhà tại kèm theo các trang thiết bị gắn với nhà tại đó và sách vở và giấy tờ về nhà tại nêu trên Điều 1 của hòa hợp đồng này cho bên mua vào thời hạn là ……….. Ngày, kể từ ngày mặt mua thanh toán đủ số tiền mua nhà tại theo phép tắc của pháp luật (trừ ngôi trường hợp các bên có thỏa thuận khác). Việc bàn giao nhà ở phải lập thành biên phiên bản có chữ ký chứng thực của hai bên.

2. Các thỏa thuận không giống ....................................................................................

Điều 4. Bảo hành nhà ở

1. Bên buôn bán có trách nhiệm bảo hành nhà ở theo đúng quy định của qui định Nhà ở.

2. Mặt mua buộc phải kịp thời thông tin bằng văn bạn dạng cho Bên phân phối khi nhà tại có các hư hư thuộc diện được bảo hành. Trong thời hạn ……… ngày, kể từ ngày thừa nhận được thông báo của bên mua, Bên bán có trách nhiệm triển khai việc bảo hành các hư hỏng theo đúng quy định. Nếu Bên cung cấp chậm thực hiện bảo hành mà tạo thiệt sợ cho bên mua thì phải phụ trách bồi thường.

3. Không triển khai việc bảo hành trong những trường hợp nhà tại bị hỏng hỏng bởi vì thiên tai, địch họa hoặc do lỗi của người tiêu dùng gây ra.

4. Sau thời hạn bảo hành theo phép tắc của cách thức Nhà ở, việc thay thế sửa chữa những hư lỗi thuộc trách nhiệm của bên mua.

5. Những thỏa thuận khác: ...............................................................................................

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của bên bán

1. Quyền của mặt bán:

a) yêu cầu mặt mua trả đủ tiền mua nhà tại theo đúng thỏa thuận hợp tác nêu tại Điều 2 của hợp đồng này;

b) yêu thương cầu mặt mua nhận bàn giao nhà làm việc theo đúng thỏa thuận hợp tác nêu tại Điều 3 của đúng theo đồng này;

c) yêu cầu mặt mua thực hiện khá đầy đủ các nghĩa vụ tài chính tương quan đến việc giao thương mua bán nhà ngơi nghỉ theo pháp luật của pháp luật;

d) các quyền không giống (nhưng không được trái chính sách pháp luật).

2. Nghĩa vụ của mặt bán:

a) bàn giao nhà ở dĩ nhiên hồ sơ cho mặt mua theo đúng thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 của đúng theo đồng này;

b) Thực hiện bh nhà nghỉ ngơi cho bên mua theo chế độ tại Điều 4 của vừa lòng đồng này;

c) bảo vệ nhà ở với trang thiết bị nối liền với nhà ở trong thời hạn chưa chuyển nhượng bàn giao nhà cho mặt mua;

d) Có trọng trách làm giấy tờ thủ tục đề nghị cung cấp Giấy ghi nhận cho bên mua (trừ ngôi trường hợp những bên có thỏa thuận Bên mua phụ trách làm giấy tờ thủ tục cấp Giấy hội chứng nhận);

đ) đền bù thiệt hại bởi vì lỗi của bản thân gây ra;

e) các nghĩa vụ không giống (nhưng không trái với biện pháp pháp luật).

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên mua

1. Quyền của bên mua:

a) yêu thương cầu bên bán chuyển nhượng bàn giao nhà kèm theo sách vở về nhà ở theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của đúng theo đồng này;

b) Yêu ước Bên cung cấp phối hợp, cung ứng các giấy tờ có liên quan để triển khai thủ tục đề xuất cấp Giấy ghi nhận (nếu bên mua nhấn làm thủ tục này);

c) yêu thương cầu bên bán bảo hành nhà sinh sống theo hiện tượng tại Điều 4 của hợp đồng này; bồi thường thiệt hại do câu hỏi giao đơn vị không đúng thời hạn, unique và các cam kết khác trong vừa lòng đồng;

d) những quyền không giống (nhưng ko trái với hiện tượng của pháp luật).

2. Nghĩa vụ của bên mua:

a) Trả không thiếu tiền mua nhà ở theo đúng thỏa thuận hợp tác tại Điều 2 của đúng theo đồng này;

b) Nhận bàn giao nhà ở kèm theo giấy tờ về nhà tại theo đúng thỏa thuận của phù hợp đồng này;

c) Nộp đầy đủ các Khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến giao thương mua bán nhà ở cho Nhà nước theo lao lý của pháp luật;

d) các nghĩa vụ không giống (nhưng không trái với cơ chế của pháp luật).

Điều 7. Trách nhiệm của những bên do phạm luật Hợp đồng

Hai bên thỏa thuận ví dụ các trọng trách (như phạt; tính lãi, nấc lãi suất; phương thức thực hiện trách nhiệm....) do vi phạm luật Hợp đồng trong các trường hợp mặt mua chậm giao dịch thanh toán tiền mua nhà hoặc chậm rãi nhận bàn giao nhà ở, Bên phân phối chậm bàn giao nhà ở.

Điều 8. Bàn giao quyền cùng nghĩa vụ

1. Bên mua bao gồm quyền triển khai các giao dịch thanh toán như chuyển nhượng, thay chấp, dịch vụ thuê mướn để ở, bộ quà tặng kèm theo cho và các giao dịch khác theo phương tiện của lao lý về công ty ở sau khi được cấp thủ tục chứng nhận so với nhà sinh hoạt đó.

2. Thỏa thuận khác về bàn giao quyền và nhiệm vụ nhưng không trái lao lý pháp luật.

Điều 9. Các trường hợp hoàn thành Hợp đồng

Hợp đồng này sẽ dứt trong những trường hòa hợp sau:

1. Hai bên đồng ý kết thúc Hợp đồng bởi văn bản. Trong trường đúng theo này, 2 bên sẽ thỏa thuận những Điều kiện cùng thời hạn chấm dứt.

2. Bên mua chậm trễ thanh toán tiền mua nhà quá ........ngày (hoặc tháng) theo thỏa thuận hợp tác tại Điều 2 của phù hợp đồng này.

3. Bên bán chậm chạp bàn giao nhà ở quá ..........ngày (hoặc tháng) theo thời hạn đã thỏa thuận tại Điều 3 của hòa hợp đồng này.

4. Các thỏa thuận khác.

Điều 10. Cam kết của những bên và giải quyết và xử lý tranh chấp

1. Phía hai bên cùng cam đoan thực hiện tại đúng các nội dung hợp đồng đã ký. Trường hợp phía 2 bên có tranh chấp về nội dung của thích hợp đồng này thì 2 bên cùng bàn luận giải quyết trải qua thương lượng. Vào trường hợp 2 bên không hiệp thương được thì một trong những hai bên tất cả quyền yêu thương cầu tandtc nhân dân giải quyết theo phương tiện của pháp luật.

2. Các cam kết khác.

Điều 11. Các thỏa thuận khác

(Các thỏa thuận trong hợp đồng này phải tương xứng với luật của lao lý và ko trái đạo đức nghề nghiệp xã hội).

1.................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

Điều 12. Hiệu lực thực thi của hợp đồng

1. Phù hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ......................................................................

Xem thêm: Vật Liệu Phản Xạ Âm Tốt Là, Những Vật Liệu Nào Sau Đây Phản Xạ Âm Tốt

2. Hòa hợp đồng này được lập thành ..... Phiên bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi mặt giữ ....bản, .... Phiên bản lưu tại ban ngành thuế, .... Bản lưu tại phòng ban công hội chứng hoặc xác nhận (nếu có) với …. Phiên bản lưu trên cơ quan bao gồm thẩm quyền cấp thủ tục chứng nhận.

BÊN MUA(Ký với ghi rõ bọn họ tên, ví như là tổ chức thì đóng dấu và ghi rõ chức vụ tín đồ ký)

kimsa88
cf68