Hướng Dẫn Kê Khai Mẫu 2C/Tctw-98

     

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT nam VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG & MỎ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Mẫu: 2C/TCTW-98

Số liệu cán bộ, công chức


*

1. Họ cùng tên khai sinh: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam, nữ: . . .

(Viết chữ in hoa đậm nét)

2. Các tên gọi khác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. Công tác hiện giữ: (Chuyên môn, đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .Bạn vẫn xem: hướng dẫn viết sơ yếu hèn lý lịch chủng loại 2c/tctw-98

.Bạn đang xem: lý giải kê khai mẫu mã 2c/tctw-98. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.Sinh ngày: . .. .tháng. . . .năm . . .. . .. . .. . . 5. Khu vực sinh: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.Quê quán: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Chỗ ở hiện nay nay: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Dân tộc bản địa (Kinh, Tày, Ê đê. . .): . . .. . .. .. . . . . . . . . . . 9. Tôn giáo: (Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo): . . .. . .. . .. . .. . .. . .

Bạn đang xem: Hướng dẫn kê khai mẫu 2c/tctw-98

10. Thành phần gia đình xuất thân: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

(Công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, trí thức, quân nhân, dân nghèo thành thị, tiểu thương, đái chủ, bốn sản . . .)

11. Nghề nghiệp bản thân trước khi được tuyển chọn dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . .

(Ghi nghề được giảng dạy hoặc công nhân (thợ gì), làm ruộng, buôn bán, học sinh. . ..)

12. Ngày được tuyển dụng: . . .. . ./ . . ./ . . .. . ., vào ban ngành nào, sinh hoạt đâu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. Ngày vào cơ quan hiện tại đang công tác: . . .. . .. . ./. . .. . ./. . .. . .. . .. . .

Ngày tham gia cách mạng: . . .. . ./ . . .. . ./. . .. . .. . .. . .

14. Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam: . . .. . ./. . .. . ./. . .. . .Ngày xác định . . .. . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .

15. Ngày tham gia những tổ chức chủ yếu trị, làng hội (Đoàn TNCS hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội. . ...): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Ngày nhập ngũ . . .. . ./. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . . Ngày xuất ngũ: . . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . ./. . .. . .. . .. . .. . .

Quân hàm, chức vụ cao nhất (năm): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .

17. Chuyên môn học vấn:

+ giáo dục phổ thông: (Lớp mấy/Hệ): . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+ học tập hàm, học vị cao nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . .

siêng ngành gì, năm nào)

+ Lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cáp,sơ cấp): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .

+ ngoại ngữ (tên ngoại ngữ, chuyên môn A/ B/ C/ D): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

18. Công tác chính đã làm: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngạch công chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Mã số: . . .. . .. . .. . .)Bậc lương: . . .. . .Hệ số . .. . .. . .tháng . .. . ./. . .. . .. . .

Xem thêm: Tốc Kế Dùng Để Làm Gì - Tìm Hiểu Về Tốc Kế Và Lưu Lượng Kế

19. Danh hiệu được phong (năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang, bên giáo, thày thuốc, nghệ sỹ nhân dân, ưu tú)

20. Khoái khẩu công tác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . Các bước đã có tác dụng lâu nhất: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

21. Tán dương (Huân chương, huy chương, năm nào): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. Kỷ hình thức (hành chính, đảng, đoàn thể, cấp quyết định, năm nào, lý do, hình thức): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . .

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Chứng trạng sức khoẻ (Tốt, bình thường, yếu đuối hoặc có bệnh kinh niên gì): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . .

Chiều cao: . . .. . .. . .. . .. . . M; cân nặng nặng: . . .. . .. . . Kg; nhóm máu: . . .. . .. . .. . .. . .. . .

24. Số CMND: . . .. . .. . .. . .. . .. . ., ngày cung cấp . . . . . . . /. . . . . /. . .. . .. . .,Thương binh loại: . . .. . .. . ., gia đình liệt sỹ: 

25.ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học

và thương hiệu lớp học

Thời gian

học

Hình thức học

(chính quy, trên chức, siêng tu, bồi dưỡng, mở rộng)

Văn bằng, hội chứng chỉ, trình độ chuyên môn gì

(tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, kỹ sư. . .)

26.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm mang lại tháng, năm

Chức danh, công tác

đơn vị công tác

27.ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ CỦA BẢN THÂN:

a. Khai rõ: bị bắt, bị tầy (từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào, sinh hoạt đâu), đã khai báo mang đến ai, những vấn đề gì: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . Bản thân có thao tác làm việc trong chính sách cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời hạn làm việc):

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

a. Gia nhập hoặc có quan hệ với những tổ chức chính trị, khiếp tế, xã hội làm sao ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, để trụ sở nghỉ ngơi đâu?): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . B. Nhân ái thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh chị em em ruột) ở quốc tế (làm gì, địa chỉ): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ..

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

29.QUAN HỆ GIA ĐÌNH:

a. Về bạn dạng thân: Bố, mẹ, bà xã (chồng), những con, anh chị em ruột.

Quan hệ

Họ cùng tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập tập, chỗ ở

(trong, không tính nước)

thành viên những tổ chức chủ yếu trị- buôn bản hội

Bố

Mẹ

Vợ (Chồng)

Các con

Anh, chị

em ruột

b. Bên vợ (hoặc chồng): Bố, mẹ,anh bà mẹ ruột.

Xem thêm: Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1 Full, Tiếng Anh Lớp 4

Quan hệ

Họ với tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, vị trí ở (trong, ngoại trừ nước), thành viên các tổ chức thiết yếu trị- làng mạc hội

Bố

Mẹ

Anh, chị, em ruột

a. Quá trình lương của phiên bản thân:

Tháng/ năm

3/1993

4/1993

Ngạch/bậc

Hệ số lương

b. Nguồn thu nhập chính của mái ấm gia đình (hàng năm):

- Lương: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- các nguồn khác: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a. đơn vị ở:

- Được cấp, được thuê, các loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ., tổng diện tích sử dụng:. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . M2

- Nhà từ mua, tự xây, loại nhà: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. , tổng diện tích s sử dụng: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2

b. Đất ở:

- Đất được cấp: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .m2; Đất tự mua: . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . M2.

c. Đất sản xuất, kinh doanh (tổng diện tích s đất được cấp, tự mua, từ bỏ khai phá): . . .. . .. . .. . .. . .. . .. .

. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .