KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

     

Số hiệu văn bản: 03/KH-LĐLĐ

tín đồ đăng: ldldtanhlinh

File thêm kèm: 03_%20KH%20c%EF%BF%BDng%20tac%20phong%20chong%20tham%20nhung%20nam%202017.doc


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TÁNH LINH

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh Phúc

Số: 03 /KH-LĐLĐ

Tánh Linh, ngày 23 mon 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2017

--------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- nhằm mục tiêu từng bước nâng cấp hiệu quả công tác phòng phòng tham nhũng, thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí, đóng góp thêm phần ngăn ngăn tình trạng tham nhũng, lãng phí đang diễn ra trong các nghành nghề của đời sống kinh tế - xóm hội hiện nay nay.

Bạn đang xem: Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017

- lành mạnh và tích cực chủ đụng trong chống ngừa, đấu tranh, phòng tham nhũng, lãng phí; trong số ấy phòng đề phòng là cơ bản, lâu dài; đính phòng, kháng tham nhũng với thực hành thực tế tiết kiệm, phòng quan liêu, lãng phí. Kiên quyết xử lý rất nhiều vụ câu hỏi tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện.

- nâng cao ý thức trọng trách trong nhận thức và hành vi của đội hình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vê vai trò, địa điểm của công tác phòng, kháng tham nhũng trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Câu hỏi lãnh đạo, chỉ đạo triển khai triển khai các cơ chế của Đảng với Nhà nước về công tác phòng, kháng tham nhũng, lãng phí.

Bằng nhiều hiệ tượng như: tuyên truyền miệng, các phương tiện thông tin đại chúng, hội họp, tập huấn, đưa công tác tuyên truyền, phòng phòng tham nhũng phát triển thành nội dung sinh hoạt thời hạn tại các công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền về phòng kháng tham nhũng cùng với việc liên tục thực hiện “Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh”, tạo nên sự chuyển biến trong lề lối có tác dụng việc, phong cách ứng xử, đạo đức lối sốngcủa mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Nâng cấp nhận thức của công đoàn đại lý trong công tác phòng, phòng tham nhũng thực hành tiết kiệm, phòng lãng phí.

2. Các chiến thuật thực hiện nay về công tác làm việc phòng phòng tham nhũng.

2.1 tăng tốc tính công khai minh bạch trong thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị chức năng theo giải pháp của pháp luật.

2.2 Kê khai, phân minh tài sản, thu nhập cá nhân và trong công tác làm việc tổ chức...

Xem thêm: Sách Hãy Lạc Quan Để Vui Sống, 17 Cách Sống Lạc Quan Bạn Nên Học Mỗi Ngày

Tổ chức triển khai các biện pháp phòng phòng ngừa tham nhũng, trong các số ấy tập trung thực hiện nghiêm những quy định về Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định và trong công tác tổ chức triển khai cán bộ. Công bố, công khai minh bạch quy hoạch, xẻ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ, vừa lòng đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển chọn công chức, viên chức, tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, cán bộ, công chức, viên chức, chính sách chính sách, nâng lương, reviews cán bộ, xét thi đua..

Cải biện pháp hành chính, thay đổi công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; tiếp tục tăng cường ứng dụng technology thông tin, ship hàng công tác quản lý, điều hành.

Thực hiện tốt nội quy cơ quan, nguyên tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp, quy chế văn hóa văn phòng ... Nhằm thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống niềm tin thái độ phục vụ.

2.3. Cải thiện hiệu lực, tác dụng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xác minh trong vạc hiện cách xử lý tham nhũng.

- tăng cường kiểm tra giám sát, xử trí vi phạm, củng cố tổ chức và phát huy hiệu quả hoạt động của Ủy ban chất vấn công đoàn cơ sở, vạc hiện, phòng chặn, giải pháp xử lý kịp thời, góp phần thúc đẩy thực hiện tráng lệ và trang nghiêm các nguyên lý của pháp luật, dụng cụ của Điều lệ Công đoàn nước ta và chuyển động tài chính công đoàn.

- Tập trung xử lý và tham gia xử lý những solo thư năng khiếu nại, tố giác của đoàn tụ công đoàn, CNVCLĐ, độc nhất là đối chọi thư khiếu nại về tham nhũng, tiêu cực; phát hiện nay kịp thời, xử trí nghiêm phần lớn hành vi tham nhũng, tiêu cực, phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đấu tranh phòng, kháng tham nhũng.

- đẩy mạnh vai trò tín đồ đứng đầu những cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ chủ động tổ chức triển khai kiểm tra triển khai nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhằm mục tiêu ngăn ngừa kịp thời, tráng lệ thực hiện quy định dân nhà ở cơ sở, tạo đk khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gia nhập phát hiện hành vi tham nhũng, đồng thời xử trí nghiêm hầu như hành vi trù dập, trả thù fan tố cáo hoặc tận dụng tố cáo tham nhũng để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại fan khác.

Xem thêm: Giải Vở Bài Thực Hành 45 46 Sinh 9 : Bài 45, Giải Vở Bài Tập Sinh Học 9

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên đại lý Kế hoạch phòng, phòng tham nhũng của Ban thường xuyên vụ Liên đoàn Lao đụng huyện yêu thương cầu những CĐCS trực thuộc, Công đoàn giáo dục và đào tạo căn cứ planer này ví dụ hóa nội dung, triển khai tiến hành cho phù hợp với thực tế của từng cơ quan, solo vị.