Bộ đề kiểm tra tiếng anh 15 phút lớp 6

     

Đề kiểm soát 15 phút môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 lần 3 được noithatvinhxuan.vn sưu tầm với tổng hợp nhằm mục tiêu gửi mang lại quý thầy thầy giáo cùng các em học tập sinh. Hy vọng tài liệu này để giúp đỡ ích các trong vấn đề ôn tập kiến thức môn giờ đồng hồ Anh lớp 6 của các em học viên đồng thời là tài liệu tham khảo cho những thầy giáo viên trong việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra tiếng anh 15 phút lớp 6

Bộ đề soát sổ tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 3

Class:…………….......

Name:………….......

THE kiểm tra OF ENGLISH

Time: 15 minutes

Mark

Teacher’s comments

I- Viết các tính tự trái nghĩa của những tính trường đoản cú sau ( 3 điểm):

1. Black # ………… 4. Hot # …………….

2. New #................. 5. Hungry # …………..

Xem thêm: Văn 6 Ôn Tập Về Dấu Câu - Soạn Văn 6 Vnen Bài 30: Ôn Tập Về Dấu Câu

3. Long # …………. 6. Light # …………..

1/ trắng 2/ old 3/ short 4/ cold 5/ full 6/ heavy


II- Khoanh tròn lời giải đúng trong các A, B, C hoặc D (3 điểm)

1. “…………….. Are Lan’s eyes?” – “They are blue.”

A. What B. How C. When D. What color

2. “Is your book đen …………….. White?” – “It’s black.”

A. & B. Or C. A D. An

3. …………….. Your teeth white and clean?

A. Is B. Are C. Am D. Be

4. “What …………….. You like?” – “I’d like some noodles.”

A. Will B. Would C. Want D. Old

5. “Is there …………….. Milk?” – “Yes, there is.”

A. Some B. Any C. A D. An

6. “Would you like an orange?” – “No, ……………..”

A. I would B. She woul C. I wouldn’t D. I’d like

III- hoàn chỉnh hội thoại với những từ có sẵn trong size ( 4 điểm):

Would not noodles cold drink feel like hot full


Huong: How vị you (1)……………………………., Phong?

Phong: I’m (2)………………….and I’m thirsty.

Huong: What would you (3)……………………..?

Phong: I’d like a (4)………………………………

Huong: (5)………………………………you lượt thích some noodles?

Phong: No, thanks. I’m (6)…………………………….

Huong: Would you like a cold drink, Nam?

Nam: No, I wouldn’t. I’m (7)…………………………thirsty, but I’m hungry.

Xem thêm: Giải Bài 3 Sgk Toán 10 Trang 9 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 3 Trang 9

I’d like some ( 8)…………………….

1/ feel 2/ hot 3/ lượt thích 4/ cold drink

5/ would 6/ full 7/ not 8/ noodles


Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 569 Lượt xem: 4.559 Dung lượng: 14,8 KB
Liên kết thiết lập về

Link tải về chính thức:

bộ đề bình chọn tiếng Anh 15 phút lớp 6 - Số 3 noithatvinhxuan.vn
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Chủ đề liên quan
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA