Soạn Sử 8 Bài 14: Ôn Tập Lịch Sử Thế Giới Cận Đại

     

Bài học từ bây giờ sẽ tổng sệt lại những vụ việc đã được học về chương trình lịch sử hào hùng thế giới cận kim trên cố giới, mời các bạn cùng theo dõi.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Những sự kiện lịch sử dân tộc chính

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ kẻ thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 - 1688

Cách mạng tư sản Anh

Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, đưa về quyền lợi mang lại quý tộc bắt đầu và tứ sản

1775 – 1783

Chiến tranh giành hòa bình của các thuộc địa Anh sinh sống Bắc Mĩ.

Bạn đang xem: Soạn sử 8 bài 14: ôn tập lịch sử thế giới cận đại

Giành độc lập, hợp bọn chúng quốc Hoa Kì ra đời.

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa kẻ thống trị tư sản lên nạm quyền, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phát triển.

Những năm 60 cố gắng kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

Tháng 2 năm 1848

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

Là văn kiện đặc biệt quan trọng của công ty nghĩa xóm hội khoa học.

Ngày 28 / 9/ 1864

Quốc tế đầu tiên thành lập

Truyền bá giáo lý Mác

1871

Công làng Pa – ri

Cuối cố kỉ XVIII – đầu cụ kỉ XIX.

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang quy trình tiến độ chủ nghĩa đế quốc.

Phong trào công nhân quốc tế.

Sự kiện này phải thẳng hàng với kết quả cách mạng 1905 – 1907.

Sự hình thành những công ty độc quyền.

Xem thêm: Phân Chia Tài Sản Sau Khi Ly Hôn Theo Quy Định Mới Nhất 2022

Các tổ chức triển khai chính trị hòa bình của công nhân những nước thành lập quốc tế hai.

Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc).

Thành lập trung hoa dân quốc

Tháng 1/ 1868

Cuộc Duy Tân Minh Trị

Nhật bản phát triển tư phiên bản chủ nghĩa.

1914 - 1918

Chiến tranh nhân loại thứ nhất

Thuộc địa được phân loại lại.

II.Những văn bản chủ yếu

1.Những cuộc phương pháp mạng bốn sản

Xâm chiếm phần thuộc địa, vơ vét mức độ người, sức của nhân dân cực khổ. Phong trào đấu tranh kháng thực dân xâm lược vạc triển.

2.Sự xâm lăng của thực dân phương Tây

Khởi nghĩa Li –ông làm việc Pháp năm 1831Khởi nghĩa sinh sống Đức năm 1844Phong trào Hiến chương ở Anh 1836 – 1847Công làng Pari 1871

3.Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tứ bản

Xuất hiện những nhà thơ công ty văn, nhà tư tưởng lỗi lạc…Xuất hiện sản phẩm dệt, sản phẩm công nghệ hơi nước, tàu hỏa, tàu thủy….

4.Sự cải cách và phát triển của văn học tập – nghệ thuật, khoa học –kĩ thuật.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán 8 Môn Toán, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 Môn Toán Mới Nhất

Phát triển công nghiệpRa đời những công ty độc quyềnTiến hành xâm lược mở rộng thuộc địa

5.Chiến tranh trái đất thứ nhất.