Lời Bài Hát Ảo Ảnh

     
Yêu cho biết thêm sao tối dài đến quen với nồng cay Yêu cho biết bao lâu đài chỉ với vài trang giấy Giòng mực xanh còn đấy hứa cho những dù bao lời nói Đã phai tàn thành mây thành sương Cũng coi như không nhưng mà thôi Những ơn nghĩa em đong bằng nước mắt Khóc đến đầy nhì chữ tình cảm Phấn hương nồng anh xem tựa tấm áo Đã nuốm màu ân ái từ lâu... đông đảo neo thuyền yêu thương đương thường rất dễ đứt khiến cho bao chiều bên trên bến tịch liêu Vắng con tàu sảnh ga hay héo hắt thiếu hụt em lòng anh thấy quạnh quẽ hiu... Xưa đêm vắng gửi nhau về Nay solo bóng mặt đường khuya lúc vui thấy trăng không mờ Lòng bi lụy nên trăng úa tề phồn hoa còn kia Những con đường buồn vui lộng gió Những ân tình chìm trong thâm tâm phố Cũng theo hư không cơ mà đi


Bạn đang xem: Lời bài hát ảo ảnh


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hình Ảnh Lũy Tre Làng Việt Nam : Tre Xanh, Xanh Tự Bao Giờ, Biểu Tượng Việt Nam: Tre Xanh, Xanh Tự Bao Giờ

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Getting Started Unit 8: Films, Từ Vựng Tiếng Anh Lớp 7 Unit 8 Films

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.