QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

     

Cục technology thông tin, cỗ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý fan hâm mộ trong thời hạn qua sẽ sử dụng hệ thống văn bản quy phi pháp luật tại showroom http://www.noithatvinhxuan.vn/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Quy định mới về cán bộ, công chức cấp xã

Đến nay, nhằm ship hàng tốt hơn yêu cầu khai thác, tra cứu vớt văn phiên bản quy phạm pháp luật từ tw đến địa phương, Cục công nghệ thông tin đã đưa cửa hàng dữ liệu giang sơn về văn bản pháp lao lý vào thực hiện tại showroom http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để thay thế cho khối hệ thống cũ nói trên.

Cục technology thông tin trân trọng thông báo tới Quý fan hâm mộ được biết và hy vọng rằng đại lý dữ liệu nước nhà về văn bản pháp hình thức sẽ thường xuyên là showroom tin cậy để khai thác, tra cứu văn bản quy phi pháp luật.

Trong quy trình sử dụng, chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến góp ý của Quý fan hâm mộ để cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp vẻ ngoài được hoàn thiện.

Ý loài kiến góp ý xin gửi về Phòng thông tin điện tử, Cục technology thông tin, bộ Tư pháp theo số điện thoại cảm ứng thông minh 046 273 9718 hoặc địa chỉ thư năng lượng điện tử banbientap
noithatvinhxuan.vn .


Tình trạng hiệu lực văn bản: hết hiệu lực
*
Thuộc tính
*
Lược đồ
*
Bản in
CHÍNH PHỦ
Số: 114/2003/NĐ-CP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 mon 10 năm 2003

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ hiện tượng Tổ chức cơ quan chính phủ ngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 mon 02 năm 1998 và Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Theo đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH: 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi vận dụng

Nghị định này nguyên tắc về chức danh, tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, những việc không được làm, chính sách chính sách và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị xã (sau trên đây gọi bình thường là cán bộ, công chức cung cấp xã).

Điều 2. Đối tượng kiểm soát và điều chỉnh

Đối tượng điều chỉnh của Nghị định này là cán bộ, công chức nguyên lý tại điểm g với điểm h khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức, thao tác tại Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của cấp cho xã, bao gồm:

1. Những người do thai cử để phụ trách chức vụ theo nhiệm kỳ (sau đây gọi phổ biến là cán bộ chuyên trách cung cấp xã), có có các chức vụ sau đây:

a) bí thư, Phó bí thư đảng ủy, thường trực đảng ủy (nơi không có Phó túng bấn thư chăm trách công tác đảng), bí thư, Phó túng thiếu thư bỏ ra bộ (nơi chưa thành lập đảng ủy cấp cho xã);

b) chủ tịch, Phó quản trị Hội đồng nhân dân;

c) chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân;

d) quản trị Ủy ban chiến trận Tổ quốc, túng bấn thư Đoàn tuổi teen Cộng sản hồ Chí Minh, quản trị Hội kết hợp Phụ nữ, chủ tịch Hội nông dân và quản trị Hội Cựu chiến binh.

2. Những người dân được tuyển chọn dụng, giao giữ lại một chức vụ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã (gọi tầm thường là công chức cấp xã), bao gồm có những chức danh sau đây:

a) Trưởng công an (nơi chưa bố trí lực lượng công an chính quy);

b) lãnh đạo trưởng quân sự;

c) văn phòng - Thống kê;

d) Địa chủ yếu - Xây dựng;

đ) Tài thiết yếu - Kế toán;

e) tứ pháp - Hộ tịch;

g) Văn hoá - buôn bản hội.

Điều 3. Yêu cầu so với cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cung cấp xã là công bộc của nhân dân, chịu sự tính toán của nhân dân, phải không xong xuôi rèn luyện phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ và năng lượng công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ, công vụ được giao.

Điều 4. Nguyên tắc thống trị cán bộ, công chức cung cấp xã

Công tác cán bộ, công chức cung cấp xã đặt đằng sau sự lãnh đạo thống độc nhất vô nhị của cấp ủy đảng, đảm bảo an toàn nguyên tắc tập thể, dân chủ song song với phân phát huy trọng trách của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, solo vị.

Điều 5. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp cho xã

Cán bộ, công chức cung cấp xã tất cả trách nhiệm tiến hành các phép tắc tại Nghị định này; các quy định ví dụ về chế độ, chính sách, tiêu chuẩn chỉnh cán bộ, công chức cấp xã; các quy định của Pháp lệnh kháng tham nhũng, Pháp lệnh thực hành thực tế tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật khác có tương quan đến cán bộ, công chức cấp cho xã.

 

Chương II

TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh chung

Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn chỉnh sau đây:

1. Có lòng tin yêu nước sâu sắc, kiên cường mục tiêu hòa bình dân tộc và chủ nghĩa thôn hội; có năng lượng và tổ chức triển khai vận rượu cồn nhân dân triển khai có kết quả đường lối của Đảng, chế độ và pháp luật ở trong nhà nước;

2. Phải kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thành thục việc, tận tuỵ cùng với dân. Ko tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ hiện tượng trong công tác. Trung thực, không cơ hội, đính thêm bó quan trọng với nhân dân, được dân chúng tín nhiệm;

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận thiết yếu trị, quan lại điểm, con đường lối của Đảng, cơ chế và pháp luật ở trong nhà nước; có trình độ chuyên môn văn hoá, siêng môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có kết quả đáp ứng yêu cầu trọng trách được giao.

Điều 7. Tiêu chuẩn chỉnh cụ thể

Cán bộ, công chức cung cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn chỉnh cụ thể bởi vì cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền quy định:

1. Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp cho xã làm việc trong những tổ chức bao gồm trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội do những tổ chức thiết yếu trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội ở cấp trung ương quy định.

2. Tiêu chuẩn chỉnh cụ thể của cán bộ chuyên trách cấp xã thao tác làm việc trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân với tiêu chuẩn của công chức cung cấp xã do bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

 

Chương III

NGHĨA VỤ, QUYỀN LỢI VÀ NHỮNG VIỆC

KHÔNG ĐƯỢC LÀM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 8. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cung cấp xã tất cả những nhiệm vụ sau đây:

1. Trung thành với Tổ quốc vn xã hội chủ nghĩa, phấn đấu triển khai công cuộc thay đổi xây dựng địa phương cách tân và phát triển về các mặt;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh con đường lối, chủ trương của Đảng và bao gồm sách, pháp luật ở trong phòng nước; thi hành trọng trách công vụ theo đúng quy định của pháp luật;

3. Tất cả nếp sinh sống lành mạnh, tôn kính nhân dân, ko được quan liêu, hách dịch, cửa ngõ quyền;

4. Triển khai nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, điều lệ của cơ quan, tổ chức; giữ lại gìn và đảm bảo an toàn của công; bảo đảm bí mật công ty nước theo phương tiện của pháp luật;

5. Tiếp tục học tập cải thiện trình độ; dữ thế chủ động sáng tạo, kết hợp trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ được giao; đạt tiêu chuẩn theo thời hạn quy định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý, áp dụng cán bộ, công chức;

6. Gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở các đại lý xã, phường, thị trấn; liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, thâm nhập sinh hoạt với xã hội dân cư vị trí cư trú, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu đựng sự đo lường và tính toán của nhân dân;

7. Chấp hành sự điều động, quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; khi bao gồm căn cứ để cho là đưa ra quyết định đó trái pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; vào trường hợp vẫn bắt buộc chấp hành đưa ra quyết định thì phải report lên cấp cho trên trực tiếp của bạn ra ra quyết định và chưa phải chịu trọng trách về hậu quả việc thi hành quyết định đó;

8. Cán bộ, công chức cung cấp xã chịu trách nhiệm trước điều khoản về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; cán bộ, công chức cung cấp xã giữ chức vụ chỉ đạo còn phải phụ trách về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức nằm trong quyền theo chế độ của pháp luật.

Điều 9. Tiến hành Quy chế thao tác

Cán bộ, công chức cấp xã gồm trách nhiệm tiến hành Quy chế thao tác giữa Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân chúng và ubmt Tổ quốc trong việc giải quyết và xử lý những vấn đề quan trọng đặc biệt và găng tay của địa phương.

Điều 10. Quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã

Cán bộ, công chức cấp cho xã có những quyền lợi sau đây:

1. Được nghỉ lễ, nghỉ hàng năm và nghỉ việc riêng theo quy định của cục luật Lao động. Trong trường hợp có lý do chính đáng được nghỉ không hưởng lương, sau khoản thời gian có sự gật đầu đồng ý của người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức quản lý và sử dụng cán bộ, công chức cấp xã;

2. Được tận hưởng lương cùng các chính sách về bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phí, cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, thôi bài toán và những quy định khác;

3. Được ưu tiên trong việc xét tuyển, thi tuyển vào thao tác ở những tổ chức, ban ngành nhà nước từ cấp huyện trở lên trên khi bao gồm đủ đk và tiêu chuẩn;

4. Cán bộ, công chức là nữ giới còn được hưởng các quyền lợi vẻ ngoài tại khoản 2 Điều 109, các điều 111, 113, 114, 115, 116, cùng 117 của bộ luật Lao động;

5. Gồm quyền tham gia hoạt động chính trị, thôn hội theo cách thức của pháp luật; được tạo điều kiện để học tập nâng cấp trình độ, được quyền nghiên cứu và phân tích khoa học, sáng sủa tác; được khen thưởng khi xong xuất nhan sắc nhiệm vụ, công vụ được giao;

6. Có quyền năng khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về câu hỏi làm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà mình cho là trái điều khoản đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo giải pháp của lao lý và phải chịu trách nhiệm trước quy định về rất nhiều khiếu nại, tố cáo và khởi khiếu nại đó;

7. Khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được pháp luật và dân chúng bảo vệ;

8. Cán bộ, công chức hy sinh trong những lúc thi hành nhiệm vụ, công vụ được xem xét để thừa nhận là liệt sĩ theo biện pháp của pháp luật; bị thương trong những khi thi hành nhiệm vụ, công vụ được coi như xét để áp dụng chính sách chính sách tương trường đoản cú như đối với thương binh.

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức cấp cho xã không được làm

Cán bộ, công chức cung cấp xã không được gia công những bài toán sau đây:

1. Lười nhác trong công tác, trốn tránh trách nhiệm hoặc thoái thác nhiệm vụ, công vụ; khiến bè phái, mất đoàn kết, toàn bộ hoặc trường đoản cú ý vứt việc;

2. Cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây nặng nề khăn, phiền hà so với cơ quan, tổ chức, cá thể trong khi giải quyết và xử lý công việc;

3. Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia thống trị điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty nhiệm vụ hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp hợp danh, cơ sở y tế tư, trường học tư;

4. Túng thư đảng ủy, chủ tịch, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, công ty tịch, Phó quản trị Ủy ban nhân dân không được sắp xếp vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của chính bản thân mình vào làm cho công việc: Tài chính - Kế toán, Địa chủ yếu - Xây dựng.

 

Chương IV

BẦU CỬ, TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 12. Thai cử cán bộ chuyên trách cấp cho xã

1. Việc bầu cử cán cỗ chuyên trách cung cấp xã của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện theo Luật thai cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức triển khai Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

2. Vấn đề bầu cử cán bộ chuyên trách cấp cho xã trong tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xã hội thực hiện theo điều lệ của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 13. Tuyển dụng công chức cấp xã

1. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải căn cứ vào nhu cầu công việc, địa điểm công tác, tiêu chuẩn và con số của chức danh cần tuyển dụng.

2. Người được tuyển chọn dụng có tác dụng công chức phải gồm phẩm chất đạo đức, đủ tiêu chuẩn chỉnh và trải qua thi tuyển. Vấn đề tuyển dụng công chức sinh hoạt vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu xây dựng lực lượng cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu số thì có thể thực hiện trải qua xét tuyển.

3. Quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp huyện chỉ đạo, tổ chức việc tuyển chọn dụng công chức cung cấp xã theo quy chế tuyển dụng công chức của Uỷ ban nhân dân cung cấp tỉnh.

4. Tín đồ được tuyển dụng đề xuất thực hiện chế độ tập sự đủ thời hạn 06 tháng. Khi hết thời hạn tập sự, quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp xã địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn chỉnh và kết quả các bước của fan tập sự, nếu đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh thì đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân cấp cho huyện coi xét, quyết định tuyển dụng; nếu không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng thì mang lại thôi việc.

Điều 14. Đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức cấp cho xã

1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lí lý, thực hiện cán bộ, công chức cấp cho xã có trách nhiệm xây dựng quy hoạch, planer để đào tạo, bồi dưỡng, tạo thành nguồn và cải thiện trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã.

Xem thêm: Ngọc Lan Bị Quang Tuấn Phụ Bạc Trong “Thuyền Giấy”, Thuyền Giấy Tập 27

2. Việc huấn luyện và đào tạo cán bộ, công chức cấp cho xã địa thế căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn đối cùng với từng dịch vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh.

3. Kinh phí đầu tư đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do ngân sách chi tiêu nhà nước cấp. Cơ chế đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức cấp xã do các cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền quy định.

Điều 15. Thôi việc, bỏ việc

1. Cán bộ, công chức cấp cho xã được thôi câu hỏi và hưởng chế độ thôi việc trong các trường hợp: do triển khai việc tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức; vì nghỉ công tác làm việc chưa đủ đk hưởng chính sách hưu trí; có nguyện vọng xin thôi vấn đề và được cơ quan, tổ chức triển khai cấp thị xã đồng ý.

2. Cán bộ, công chức cung cấp xã trường đoản cú ý bỏ vấn đề thì bị cách xử lý kỷ luật, không được hưởng chính sách thôi việc và quyền hạn khác, nên bồi thường giá cả đào sinh sản theo lý lẽ của pháp luật.

3. Trong thời hạn đang bị lưu ý kỷ cách thức hoặc bị truy hỏi cứu trách nhiệm hình sự, cán bộ, công chức cung cấp xã ko được thôi việc trước lúc có ra quyết định xử lý.

 

Chương V

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Tán dương

1. Cán bộ, công chức cấp cho xã tất cả thành tích vào việc triển khai nhiệm vụ, công vụ thì được xét khen thưởng theo các hiệ tượng sau đây:

a) Giấy khen;

b) bằng khen;

c) thương hiệu vinh dự nhà nước;

d) Huy chương;

đ) Huân chương.

2. Việc khen thưởng cán bộ, công chức cung cấp xã được tiến hành theo công cụ của lao lý và điều lệ của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội.

Điều 17. Kỷ qui định và xử trí vi phạm

1. Việc kỷ luật, kho bãi nhiệm so với cán cỗ chuyên trách cấp cho xã triển khai theo quy định của luật pháp và điều lệ của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - buôn bản hội.

2. Cán bộ, công chức cấp xã vi phạm các quy định của pháp luật, nếu chưa tới mức buộc phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để lưu ý kỷ dụng cụ theo một trong những hình thức sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) bí quyết chức;

đ) Buộc thôi việc.

3. Công chức cấp cho xã bị kỷ nguyên lý bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, không bổ nhiệm thì bị kéo dãn thời gian nâng bậc lương thêm một năm.

4. Cán bộ, công chức cung cấp xã bị kỷ lý lẽ từ khiển trách trở lên trên thì ko được chỉ định vào chức vụ cao hơn nữa trong thời hạn ít nhất một năm, kể từ lúc có quyết định kỷ luật.

5. Cán bộ, công chức cung cấp xã làm mất mát, hư hỏng trang bị, thứ hoặc gồm hành vi khác tạo thiệt hại gia tài nhà nước thì đề xuất bồi hay theo giải pháp của pháp luật.

6. Cán bộ, công chức cấp xã bao gồm hành vi vi bất hợp pháp luật trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ khiến thiệt hại cho người khác thì phải hoàn lại cho cơ quan, tổ chức khoản tiền cơ mà cơ quan, tổ chức đã bồi thường cho người bị thiệt sợ theo chính sách của pháp luật.

7. Cán bộ, công chức cung cấp xã vi phi pháp luật cơ mà có dấu hiệu của phạm nhân thì bị truy nã cứu trách nhiệm hình sự theo mức sử dụng của pháp luật.

8. Cán bộ, công chức cung cấp xã tội vạ bị toà án dân chúng phạt tù mà lại không thừa kế án treo thì bắt buộc buộc thôi việc tính từ lúc ngày bản án, ra quyết định có hiệu lực hiện hành pháp luật.

Điều 18. Tạm bợ đình chỉ công tác

Trong thời gian đang bị xem xét kỷ luật, cán bộ, công chức cấp cho xã hoàn toàn có thể bị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền làm chủ ra ra quyết định tạm đình chỉ công tác làm việc nếu xét thấy cán bộ, công chức đó thường xuyên làm việc rất có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc thường xuyên có hành động vi phạm. Thời hạn nhất thời đình chỉ không thật 15 ngày, ngôi trường hợp quánh biệt có thể kéo lâu năm nhưng không thật 03 tháng; không còn thời hạn tạm thời đình chỉ công tác, nếu không bị xử lý thì cán bộ, công chức cung cấp xã được thường xuyên làm việc. Cán bộ, công chức cấp cho xã trong thời hạn bị đình chỉ công tác được hưởng trọn lương theo điều khoản của chính phủ.

Cán bộ, công chức cung cấp xã không tồn tại lỗi thì sau thời điểm tạm đình chỉ công tác, được sắp xếp trở lại vị trí công tác làm việc cũ; trường hòa hợp cán bộ, công chức cấp cho xã bị xử trí kỷ cơ chế bằng những hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương thì tuỳ theo tính chất, cường độ vi phạm có thể được bố trí về vị trí công tác làm việc cũ.

Điều 19. Thẩm quyền xử lý kỷ luật

1. Việc xử lý kỷ chính sách cán bộ, công chức cung cấp xã bởi vì cơ quan, tổ chức cai quản cán bộ, công chức ra quyết định theo quy trình: Hội đồng kỷ chế độ của cơ quan, tổ chức triển khai cấp xã lưu ý và đề xuất cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp cho huyện quyết định.

2. Thành phần với quy chế chuyển động cụ thể của Hội đồng kỷ hiện tượng do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp tỉnh quy định.

Điều 20. Khiếu nại và xử lý khiếu nại

Cán bộ, công chức cấp cho xã khi bị kỷ luật có quyền năng khiếu nại về ra quyết định kỷ luật đối với mình mang đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tất cả trách nhiệm giải quyết khiếu nề theo nguyên lý của pháp luật.

Điều 21. Hồi sinh danh dự, quyền lợi và nghĩa vụ khi bị oan sai

Cán bộ, công chức cấp cho xã bị xử trí kỷ phép tắc hoặc truy nã cứu trách nhiệm hình sự nhưng mà được cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền tóm lại là oan, không đúng thì được phục sinh danh dự, quyền hạn và được đền bù thiệt sợ hãi theo phép tắc của pháp luật.

Điều 22. Thống trị hồ sơ khen thưởng cùng kỷ hình thức

Cơ quan, tổ chức làm chủ cán bộ, công chức cấp cho xã có trách nhiệm thống trị hồ sơ khen thưởng, kỷ vẻ ngoài của cán bộ, công chức.

Các đưa ra quyết định về khen thưởng cùng kỷ mức sử dụng được giữ vào làm hồ sơ cán bộ, công chức cấp cho xã.

 

Chương VI

QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Điều 23. Nội dung làm chủ cán bộ, công chức cung cấp xã

Nội dung quản lý cán bộ, công chức cấp xã bao gồm:

1. Phát hành và tổ chức tiến hành các văn phiên bản quy phạm pháp luật, điều lệ, quy chế về cán bộ, công chức;

2. Lập quy hoạch, kế hoạch thi công đội ngũ cán bộ, công chức;

3. Quy định chức vụ và tiêu chuẩn chỉnh cán bộ, công chức;

4. Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp cho xã và lý giải thực hiện;

5. Tổ chức tiến hành việc quản lý, áp dụng và phân cấp làm chủ cán bộ, công chức;

6. Phát hành quy chế tuyển dụng, chính sách tập sự so với công chức;

7. Đào tạo, bồi dưỡng, reviews cán bộ, công chức;

8. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức;

9. Tiến hành công tác thống kê lại cán bộ, công chức;

10. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành nguyên lý về cán bộ, công chức;

11. Chỉ đạo, tổ chức xử lý khiếu nại, tố cáo với cán bộ, công chức.

Điều 24. Nội dung làm chủ cán bộ, công chức cấp cho xã của bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ có trọng trách và quyền lợi giúp bao gồm phủ thống trị cán bộ, công chức cấp cho xã theo những nội dung sau đây:

1. Trình bao gồm phủ các văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức;

2. Trình bao gồm phủ ban hành và lý giải thực hiện chính sách tiền lương và các cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức;

3. Hình thức tiêu chuẩn chỉnh cán bộ, công chức cấp cho xã;

4. Phía dẫn bài toán quy định con số cán bộ, công chức;

5. Hướng dẫn việc thống trị và phân cấp thống trị cán bộ, công chức;

6. Phía dẫn bài toán xây dựng quy chế tuyển dụng, sử dụng công chức;

7. Thống trị về nội dung, chương trình, giáo trình đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức;

8. Thanh tra, soát sổ việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức;

9. Thống kê, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức.

Điều 25. Nội dung thống trị cán bộ, công chức cấp cho xã của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý cán bộ, công chức cấp cho xã theo những nội dung sau đây:

1. Quyết định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp cho xã theo hướng dẫn của bộ Nội vụ;

2. Xây dựng quy định tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, mang đến thôi vấn đề và chế độ tập sự cán bộ, công chức;

3. Thiết kế nội dung, chương trình, bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ; tổ chức đào tạo, tu dưỡng cán cỗ công chức;

4. Phía dẫn việc tổ chức triển khai chế độ, cơ chế đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức;

5. Thanh tra, kiểm tra tiến hành các quy định đối với cán bộ, công chức;

6. Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo so với cán bộ, công chức;

7. Pháp luật thành phần với quy chế hoạt động vui chơi của Hội đồng kỷ chính sách cán bộ, công chức;

8. Thống kê lại số lượng, chất lượng cán bộ, công chức vào phạm vi các tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương.

Điều 26. Nội dung quản lý cán bộ, công chức cung cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp cho huyện quản lý cán bộ, công chức cung cấp xã theo các nội dung sau đây:

1. Lập quy hoạch, kế hoạch tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức với từng bước tiến hành tiêu chuẩn hoá cán bộ, công chức;

2. Tổ chức triển khai việc thi tuyển chọn hoặc xét tuyển, ra quyết định tuyển dụng, điều động, miễn nhiệm, mang đến thôi việc công chức cung cấp xã và cai quản công chức, hồ sơ công chức cấp xã theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh;

3. Tổ chức việc thực hiện chế độ tiền lương và những chế độ, cơ chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức;

4. Tổ chức triển khai việc bồi dưỡng cán bộ, công chức;

5. đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức;

6. Thanh tra, bình chọn việc thực hiện các mức sử dụng về cán bộ, công chức;

7. Xử lý khiếu nại, tố cáo so với cán bộ, công chức theo cách thức của pháp luật;

8. Thống kê, review số lượng, unique cán bộ, công chức vào phạm vi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Xem thêm: Giải Toán Hình 11 Trang 63 Sgk Hình Học 11, Giải Toán 11: Bài 1 Trang 63 Sgk Hình Học 11

Điều 27. Nội dung cai quản cán bộ, công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân cấp cho xã

Ủy ban nhân dân cấp cho xã quản lý cán bộ, công chức cấp cho xã theo những nội dung sau đây:

1. Trực tiếp làm chủ đội ngũ công chức;

2. Tiến hành các biện pháp về chế độ, chính sách đôí với cán bộ, công chức;

3. Thực hịên chiến lược đào tạo, tu dưỡng cán bộ, công chức;

4. Đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai cấp gồm thẩm quyền khen thưởng cán bộ, công chức cung cấp xã theo thẩm quyền;

5. để ý và đề nghị cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền cấp cho huyện về kỷ hình thức và cách xử trí vi phạm đối với công chức;

6. Giải quyết việc năng khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức theo lý lẽ của pháp luật;

7. Những thống kê số lượng, tấn công giá chất lượng và việc bố trí, thực hiện đội ngũ công chức;

8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp xã cấp thủ tục khen mang đến công chức tất cả thành tích.

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thực hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công văn và bến bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 29. Nhiệm vụ thi hành

Bộ trưởng cỗ Nội vụ hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Các bộ trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.