MẬT ĐỒ THẦN BÍ VÕ LÂM 1

     
Hình ảnhNội dung
*
*
Hình ảnhNội dung
*
*

Sử dụng Địa Đồ Thần túng thiếu sẽ dìm thưởng đồng thời:

15.000.000 điểm ghê nghiệm không cùng dồn.1 phần thưởng ngẫu nhiên trong list (rê loài chuột vào hình hình ảnh để biết chi tiết thuộc tính & số lượng):Phần thưởng ngẫu nhiên
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nhân vật áp dụng đạt mốc 2000 Địa Đồ Thần túng sẽ nhấn thưởng đồng thời:

2.000.000.000 điểm kinh nghiệm không cộng dồn.2 Tín đồ Chưởng Đăng.1 món quà ngẫu nhiên trong danh sách (rê con chuột vào hình hình ảnh để biết cụ thể thuộc tính & số lượng):Phần thưởng ngẫu nhiên
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

kimsa88
cf68