Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu

     

Mô hình cơ sở dữ liệu là một tập hợp những cấu trúc ngắn gọn xúc tích được sử dụng để diễn tả cấu trúc dữ liệu và các mối quan hệ dữ liệu được thìm thấy vào một cơ sở dữ liệu. Một biện pháp cơ bản, ta gồm thể phân chia các quy mô cơ sở dữ liệu thành hai nhóm: các mô hình khái niệm cùng các mô hình thực hiện.

Bạn đang xem: Mô hình cơ sở dữ liệu


Mô hình khái niệm

Mô hình khái niệm tập trung vào bản chất logic của việc biểu diễn dữ liệu. Do đó, quy mô khái niệm liên quan tới vấn đề đồ vật gi được biểu diễn trong cơ sở dữ liệu hơn là làm cho thế nào để biểu diễn nó. Mô hình khái niệm bao gồm ba dạng quan lại hệ tế bào tả sự liên hệ giữa những dữ liệu. Đó là dạng quan lại hệ một - nhiều, nhiều - nhiều, với quan hệ một - một.

*
mô phỏng các dạng quan hệ của các mô hình khái niệm
Mô hình thực hiện

Khác với mô hình khái niệm, các mô hình thực hiện thì vồ cập với vấn đề làm cho thế như thế nào để biểu diễn dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Quy mô thực hiện bao gồm bố loại: (1) quy mô dữ liệu thứ bậc, (2) quy mô cơ sở dữ liệu dạng mạng lưới, và (3) quy mô cơ sở dữ liệu dạng quan liêu hệ.


Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc

Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc ra đời vào năm 1969 nhằm giải quyết những nặng nề khăn vì chưng sự trùng lặp dữ liệu của hệ thống tệp xảy ra trong quá trình xử lý tin tức trong dự án Apollo của công ty North American Rockwell. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc được coi là mô hình chủ yếu đầu tiên có tính thương mại dành cho một cơ sở dữ liệu lớn. Những khái niệm cơ sở của nó đã tạo lập nên cơ sở mang đến sự phát triển cơ sở dữ liệu bao gồm thứ tự. Những hạn chế tồn tại trong quy mô cơ sở dữ liệu này dẫn tới mặt hàng loạt những nghiên cứu khác nhau về cách thiết kế cơ sở dữ liệu.

Xem thêm: Tác Phẩm Một Thứ Quà Của Lúa Non Cốm, Một Thứ Quà Của Lúa Non: Cốm

Cấu trúc cơ bản

Cơ sở dữ liệu đựơc xây dựng theo dạng thứ bậc gồm thể hình dung như một cây từ bên trên xuống dưới với các nút là những dạng report khác nhau của doanh nghiệp (xem ). Vào một dạng thứ bậc như vậy, nút đầu tiên là nút mẹ. Những nút ở tầng trên là những nút mẹ sinh ra các nút ở tầng dưới. Toàn bộ cây dữ liệu không tồn tại bất cứ một sự trùng lặp như thế nào như đối với hệ thống tệp. Nỗ lực vào đó, để tìm tới một nút ở dưới như thế nào đó, cây quan lại hệ sẽ thiết lập một đường dẫn tới vị trí cần thiết đó. Những mối quan hệ quan trọng vào dạng cấu trúc này là:

+ Mỗi nút mẹ gồm thể tất cả nhiều hơn một nút con.

+ Mỗi nút con chỉ tất cả một nút mẹ với chỉ duy nhất một nhưng thôi.

Xem thêm: Cho Phản Ứng Thuận Nghịch Ở Trạng Thái Cân Bằng Cân Bằng Sẽ Chuyển Dịch

*
các phần tử của một cấu trúc bao gồm thứ bậc

Mối liên hệ dạng này là mối liên hệ theo kiểu một-nhiều, cùng thường giỏi gặp trong những tổ chức doanh nghiệp, như trong một doanh nghiệp bao gồm rất nhiều phòng ban, mỗi phòng ban, lại chỉ phụ thuộc vào duy nhất một công ty mà thôi.

Ưu điểm

Các mô hình dạng cấu trúc thứ bậc như thế này thường bao gồm một số ưu điểm cơ bản như sau:

vị tất cả các dữ liệu đều được giữ trong một cơ sở dữ liệu chung bắt buộc việc phân loại dữ liệu bởi vì hệ thống quản lý tin tức điều hành thường phải đòi hỏi hơi thực tế cùng đảm bảo được độ an ninh về dữ liệu. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tạo ra một môi trường vào đó đảm bảo tính độc lập của các dữ liệu, vì đó, làm cho tăng tính hiệu quả của các chương trình xử lý nó. Tạo ra các mối liên hệ chặt chẽ giữa những nút mẹ cùng nút nhỏ và nhờ đó đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu từ bên trên xuống dưới. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc rất phù hợp với cơ sở dữ liệu chứa một số lượng lớn dữ liệu gồm quan hệ một-nhiều và khi người sử dụng cần một số lượng lớn các giao dịch sử dụng những mối quan liêu hệ cố định vào một thời gian dài. Phần lớn những ngân sản phẩm đều sử dụng mô hình quan hệ thứ bậc dạng này. Cơ sở dữ liệu được thiết lập từ đầu là rất lớn, và vày đó, người lập trình gồm khả năng thiết lập những chương trình một những có hiệu quả hơn. Những ứng dụng của doanh nghiệp có thể áp dụng được rất nhiều trong môi trường chủ yếu của cơ sở dữ liệu này.

Hạn chế

Mặc dù có rất nhiều các ứng dụng có thể áp dụng đối với dạng cơ sở dữ liệu lớn dạng này, nhưng không phải bao giờ người ta cũng sử dụng mô hình này trong việc quản lý cơ sở dữ liệu của những doanh nghiệp vị nó còn tồn tại một số các nhược điểm sau:

Mặc dù mô hình dạng thứ bậc này giúp cho các nhà lập trình bay khỏi các vấn đề phụ thuộc về dữ liệu, nhưng hệ thống quản lý dữ liệu vẫn đòi hỏi phải có kiến thức về mức độ vật lý trên khía cạnh lưu trữ dữ liệu. Bất cứ sự cụ đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu, như thiết lập lại những môđun, đều đòi hỏi nắm đổi tất cả những chương trình ứng dụng. Do đó, thực hiện việc thiết kế cơ sở dữ liệu bao gồm thể trở buộc phải hết sức phức tạp. Nhiều mối quan tiền hệ giữ những dữ liệu thực tế không có mối quan liêu hệ một - nhiều theo tiêu chuẩn mà quy mô thứ bậc cung cấp. Những mối quan hệ dạng nhiều - nhiều thường rất cực nhọc sử dụng mô hình thức bậc này. Cơ sở dữ liệu thứ bậc thường phức tạp, cạnh tranh quản lý, với ít linh hoạt. Lúc một khâu nối nào đó bị xoá đi, rất rất khó có thể có thể xoá những dữ liệu trực tiếp dưới quyền quản lý của nó một bí quyết tự động. Các chương trình ứng dụng gồm vẻ khá bao quát. Các nhà quản lý xuất xắc lập trình buộc phải biết rõ về các mã điều khiển để lấy được dữ liệu cùng phải rất quen thuộc với cấu trúc dữ liệu.