Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


*

Khi nói về sự việc tạo thành xináp, đánh giá và nhận định nào dưới đây là đúng ?

1. Được chế tạo thành thân đầu mút tua trục của nơron này với đầu mút tua nhánh của nơron khác

2. Được chế tạo thành thân đầu mút tua trục của nơron này với đầu mút tua trục của nơron khác

3. Được tạo thành thân đầu mút gai nhánh của nơron này cùng với đầu mút tua nhánh của nơron khác

4. Được tạo nên thành giữa đầu mút gai trục của nơron với phòng ban phản ứng

A. 1, 4

B. 1, 3, 4

C. 2, 3

D. 2, 4


Khi nói về việc tạo thành xinap, nhận định nào dưới đó là đúng ?

1. Được chế tác thành thân đầu mút tua trục của nơron này với đầu mút gai nhánh của nơron khác

2. Được tạo thành thành giữa đầu mút gai trục của nơron này với đầu mút sợi trục của nơron khác

3. Được chế tạo ra thành thân đầu mút sợi nhánh của nơron này với đầu mút gai nhánh của nơron khác

4. Được tạo thành thành thân đầu mút tua trục của nơron với ban ngành phản ứng

A. 1, 4

B. 1, 3, 4

C. 2, 3

D. 2, 4


Khi nói về sự việc tạo thành xináp, đánh giá và nhận định nào dưới đây là đúng ?

1. Được tạo ra thành thân đầu mút tua trục của nơron này với đầu mút tua nhánh của nơron khác

2. Được tạo thành thành thân đầu mút gai trục của nơron này cùng với đầu mút tua trục của nơron khác

3. Được tạo nên thành thân đầu mút tua nhánh của nơron này với đầu mút sợi nhánh của nơron khác

4. Được chế tác thành giữa đầu mút sợi trục của nơron với cơ sở phản ứng

A. 1, 4

B. 1, 3, 4

C. 2, 3

D. 2, 4


no7ron là đối chọi vị cấu tạo của hệ thần kinh. Mỗi ......... Bao gồm một thân, những sợi........... Với 1 sợi........... Tua trục thường sẽ có bao......... Tận cùng của tua trục có các cúc ............... Là nơi tiếp sát giữa nơron này với nơron không giống hoặc với........... Trả lời. Noron tất cả chức năng............ Và ...................... Xung thần kinh


noron là đối kháng vị cấu trúc của hệ thần kinh. Từng noron bao gồm 1 thân, các sợi nhánh cùng 1 gai trục. Tua trục thông thường có bao miêlin. Tận cùng của tua trục có những cúc xinap là vị trí tiếp gần kề giữa nơron này cùng với nơron không giống hoặc cùng với cơ quan trả lời. Noron có tính năng cảm ứng với dẫn truyền xung thần kinh


Nơron là solo vị cấu tạo của hệ thần kinh. Từng nơron bao gồm 1 thân, những sợi nhánh cùng 1 sợi trục. Gai trục thường có bao miêlin. Tận thuộc của sợi trục có các cúc xináp là địa điểm tiếp gần kề giữa nơron này với nơron không giống hoặc với cơ quan trả lời. Noron có chức năng cảm ứng cùng dẫn truyền xung thần kinh.

Bạn đang xem: Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục


Nơron là solo vị cấu trúc của hệ thần kinh. Từng nơron gồm 1 thân, các sợi nhánh với 1 gai trục. Tua trục thường sẽ có bao miêlin. Tận cùng của sợi trục có những cúc xináp là chỗ tiếp gần kề giữa nơron này cùng với nơron không giống hoặc với cơ quan trả lời. Noron có tác dụng cảm ứngdẫn truyền xung thần kinh.

cái này là sinh 7 mà lại nhở


Trong các cấu trúc dưới đây, tất cả bao nhiêu cấu trúc giúp tế bào thần kinh triển khai tốt công dụng dẫn truyền xung thần kinh?

(1) gai trục của nơron dài.

(2) Tận thuộc của sợi nhánh có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

(3) trên màng sợi thần gớm có các kênh Na+ và kênh K+ có tính thấm chọn lọc.

(4) trên màng tua thần khiếp có những bơm Na+/K+.

(5) Ở thân của nơron có các thể Nissl.

(6) trên màng sợi thần kinh có những tế bào Soan.

A. 5

B.

Xem thêm: Câu 5 Trình Bày Đặc Điểm Phân Bố Dân Cư Bắc Mĩ, Trình Bày Và Giải Thích Sự Phân Bố Dân Cư Bắc Mĩ

6

C. 4

D. 3


Đáp án B.

Có 6 ngôi trường hợp, sẽ là (1), (2), (3), (4), (5) và (6).

(1) tua trục của nơron lâu năm có tác dụng hạn chế con số xináp bên trên một tua thần kinh (càng tất cả ít xináp thì vận tốc dẫn truyền xung thần kinh càng nhanh).

(2) Tận thuộc của sợi nhánh tất cả thụ thể mừng đón chất trung gian hóa học. Hình như tận cùng của sợi trục có các bóng đựng chất trung gian hóa học, điều này giúp xung được truyền một chiều từ bỏ nơron này quý phái nơron khác.

(3) trên màng gai thần gớm có các kênh Na+ K+ có tính thấm chọn lọc có mục đích trong việc hình thành và lan truyền điện thế hoạt động (hay xung thần kinh). Kênh Na+ chỉ mở lúc có tác động của kích say mê hoặc khi lượng iôn Na+ ở phương diện trong của màng nhiều hơn nữa ở mặt ko kể của màng. Sự đóng mở của kênh Na+ là vì sao dẫn cho tới sự viral của xung thần kinh trên gai trục nơron.

(4) trên màng gai thần kinh có các bơm Na+/ K+. Bơm này vận động sẽ duy trì sự chênh lệch độ đậm đặc iôn Na+ và K+ ở khía cạnh trong và mặt ngoài của màng.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 11 Bài 35 Lý Thuyết, Lý Thuyết Sinh 11: Bài 35

(5) Ở thân của nơron có những thể Nissl. Đặc điểm này giúp tế bào thần tởm xử lý xuất sắc các tin tức được truyền về.

(6) trên màng tua thần ghê có những tế bào Soan. Các tế bào Soan làm cho các bao miêlin giải pháp điện giúp xung thần kinh lan truyền được nhanh hơn