Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m

     

Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên đến mặt nước . Hỏi thể tích của bọt tăng lên bao nhiêu lần ?

Lời giải chi tiết

Khi ở trên mặt nước khí có thông số \({p_a};V;t\)

Khi ở dưới sâu khí có thông số \(p = {p_a} + \rho gh;{V"};t\)

Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt:

\(\eqalign{& {V \over {{V"}}} = {{{p_{_a}} + \rho gh} \over {{p_a}}} = 1 + {{\rho gh} \over {{p_a}}} = 1 + {{{{10}^3}.9,8.5} \over {{{10}^5}}} \cr & {V \over {{V"}}} = 1,49 \cr} \)

noithatvinhxuan.vn
Bạn đang xem: Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m

*
Bình luận
*
Chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*Xem thêm: Những Bài Thơ Nói Về An Toàn Giao Thông, Các Bài Thơ Vè Về An Toàn Giao Thông

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp noithatvinhxuan.vn
Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu ? Giải Bất Phương Trình Chứa An Ở Mẫu

Cảm ơn bạn đã sử dụng noithatvinhxuan.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép noithatvinhxuan.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.