Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 ai đang xem: Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 36m

Bạn đã xem: Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài bởi 36m

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 36m
Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m

*

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bằng khu đất đó.
Xem thêm: Vẽ Tranh Biểu Cảm Lớp 3 - Vẽ Tranh Chân Dung Biểu Cảm Lớp 6 Đơn Giản Nhất

*

Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều dài bằng 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm .Tính diện tích s một miếng vườn hình vuông có chu vi bởi chu vi khu đất đó
Xem thêm: Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 12 Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Bài 12 Phần 1 Online

*

Chiều rộng căn vườn hình chữ nhật kia là:36×2/3=24(m)

Chu vi miếng vườn hình chữ nhật tốt chu vi mảnh vườn hình vuông là:(36+24)×2=120(m)

Độ lâu năm cạnh mảnh đất hình vuông vắn là:120:4=30(m)

Diện tích mảnh đất hình vuông vắn là:30×30=900(m2)

Chiều rộng khu đất nền là : 36 x 2/3 = 24 (m)

Chu vi của khu đất nền hoặc mảnh vườn là : (36 + 24) x 2 = 120 (m)

Cạnh mảnh vườn là : 120 : 4 = 30 (m)

Diện tích miếng vườn là : 30 x 30 = 900 (m2)

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

(36divfrac23=54left(m ight))

Chu vi khu đất nền hình chữ nhật ( tuyệt mảnh vườn hình vuông ) là :

(left(36+54 ight) imes2=180left(m ight))

Cạnh của miếng vườn hình vuông là :

(180div4=45left(m ight))

Diện tích mảnh vườn hình vuông vắn là :

(45 imes45=2025left(m^2 ight))

Đáp số : 2025 m2

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài bằng 36m, chiều rộng bởi 2 3 chiều dài. Tính diện tích một mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi khu đất đó.

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích s một miếng vườn hình vuông có chu vi bằngchu vikhu đất đó

chiều rộng lớn hcn là:

36:3x 2= 24 (m)

chu vi hcn là:

(24+36) x 2 = 120 (m)

số đo 1 cạnh hình vuông vắn là:

120:4 = 30 (m)

diện tích hình vuông là

30 x 30 = 900 (m2)

đáp số: 900 m2

Một khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài bằng 36m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích một miếng vườn hình vuông có chu vi bằngchu vikhu khu đất đó

Chiều rộng khu đất là:

(36.frac35=21,6left(m ight))

Diện tích khu vườn là:

(36.21,6=777,6left(m^2 ight))

Chu vi vườn là:

(left(36+21,6 ight).2=115,2left(m ight))

Đáp số:777,6 m2

115,2 m

CR khu đất đó là : 36 * 3/5 = 21,6 ( m )

P khu đất đó là : ( 36 + 21,6 ) * 2 = 115,2

Cạnh của miếng vườn đó là : 115,2 / 4 = 28,8 ( m )

Diện tích mảnh vườn đó là : 28,8 * 28,8 = 829,44 ( m2)

Đ/s : 829,44m2

Một khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài bởi 36m chiều rộng bởi 2/3 chiều nhiều năm . Tính diện tích một mản vườn hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi quần thể dất đó?

Chiều rộng khu đất đó là:

36 x(frac23)= 24 ( m )

Chu vi khu đất đó là:

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

Vì chu vi miếng vườn bởi chu vi của khu vực đất

Nên: Chu vi của miếng vườn = 120m

Một cạnh của mảnh vườn là:

120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích hình mảnh vườn là:

30 x 30 = 900 ( m2)

Đáp số: 900m2

~ Chúc chúng ta học xuất sắc ~

Chiều rộng của khu đất nền hình chữ nhật là:

(36 imes2div3=24left(m ight))

Vì miếng vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất nền hình chữ nhật

(Rightarrow)Chu vi của mảnh vườn hình vuông đó là:

(left(36+24 ight) imes2=120left(m ight))

Cạnh của miếng vườn hình vuông vắn đó là:

(120div4=30left(m ight))

Diện tích của miếng vườn hình vuông vắn đó là:

(30 imes30=900left(m^2 ight))

Đáp số:(900)(m^2)

Một căn vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 350m. Nếu tăng chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng thì khu vực vườn biến hóa hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI LÀ 36M CHIỀU RỘNG BẰNG 2/3 CHIỀU DÀI TÍNH DIỆN TÍCH 1 MẢNH VƯỜN HÌNH VUÔNG CÓ CHU VI BẰNG CHU VI khu ĐẤT ĐÓ?

CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI !

Chiều rộng khu đất HCN là : 36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất nền HCN hay hình vuông vắn là : ( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

1 cạnh của mảnh đất hình vuông vắn là : 120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu vực đất hình vuông là : 30 x 30 = 900 ( m2 )

Đáp số : 900 m vuông

Chiều rộng khu đất HCN là : 36 : 3 x 2 = 24 ( m )

Chu vi khu đất nền HCN hay hình vuông vắn là : ( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

1 cạnh của mảnh đất hình vuông vắn là : 120 : 4 = 30 ( m )

Diện tích khu vực đất hình vuông là : 30 x 30 = 900 ( mét vuông )

Đáp số : 900 m vuông

Đảm bảo đúng!!!!

Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 36 m,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Tính diện tích s khu vườn hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi khu đất nền đó

Chiều rộng hình chữ nhật là:

36 : 3 * 2 = 24m

Chu vi khu đất nền hình chữ nhật là:

(24 + 36) * 2 = 120m

Cạnh của mảnh đất hình vuông vắn là:

120 : 4 = 30m

S của mảnh đất nền hình chữ nhật là:

30 * 30 = 900m2

Đ/S : 900m2

Học giỏi nha

Chiều rộng của hình chữ nhật là 36.2/3=24 (m)Chu vi hình chữ nhật là(36+24).2=120 (m)cạnh hình vuông vắn là 120/4=30 (m) Diện tích hình vuông vắn là 30.30=900 (m^2)

mộtkhuđất hình chữ nhật có chiều nhiều năm = 36 m, chiều rộng = 2/3 chiều lâu năm . Tính diện tích một miếng vườn hình vuông vắn có diện tích s = chu vi mảnhđấtđó

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật chính là :

36 x(frac23)= 24 ( m )

Chu vi mảnh đất là :

( 36 + 24 ) x 2 = 120 ( m )

Độ dài mảnh vườn hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi mảnh đất nền đó là :

120 : 4 = 30 ( m )

Vậy diện tích s mảnh vườn hình vuông đó là :

30 x 30 = 900 ((m^2))

Chiều rộng khu đất nền là:

36x2/3=24(m)

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật hay diện tích s mảnh vườn hình vuông là:

(24+36)x2=120(m2)

Đáp số:120 m2

một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 60 m vàchiều rộng bởi 2/3 chiều lâu năm .tính chu vi và ăn diện tích khu đất đó . Một khu vực đất hình vuông có chu vi bằng chu vi khu đất nền hình chữ nhật nói trên . Hãy cho thấy diện tích khu đất nền nào to hơn và lơn hơn bao nhiêu

Tính HSPBN :3-2=1Chiều lâu năm là60x2=120 (m)Chiều rộng lớn là:60x3=180Chu vi HCNlà(120+180)x2=600Diện tích HCN là120x180=21600Diện tích to hơn chu viDT lớn hơn CV là21600-600=21000: