MỨC THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2016

     

Thuế thu nhập cá nhân mới duy nhất năm năm 2016 đối với thu nhập từ ghê doanh, từ tiền lương, chi phí công là tổng cộng thuế tính theo từng bậc thu nhập cá nhân (tức là tính theo biểu lũy tiến từng phần).

Bạn đang xem: Mức thuế thu nhập cá nhân 2016

Tham khảo phương tiện thuế TNCN – giải pháp số 26/2012/QH13, Nghị định 65/2013/NĐ-CP với Thông tứ 111/2013/TT-BTC. (Đối với phần nhiều khoản thu nhập cá nhân khác, xem chi tiết tại Thông tứ 111/2013/TT-BTC)

*

A.Tính TNCN với cá thể có cam kết hợp đồng lao đông trên 3 tháng:

Cách tính thuế thu nhập cá nhân được vận dụng theo phương pháp sau:

Thuế TNCN yêu cầu nộp  = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

1. Thu nhập cá nhân tính thuế được xem như sau:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu đựng thuế  - Các khoản giảm trừ

Trong đó:

1.1. Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập  - Các khoản được miễn thuế

- Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những khoản các khoản thu nhập chịu thuế, chi tiết các bạn xem trên đây: Các khoản thu nhập chịu đựng thuế thu nhập cá nhân

a. Tổng thu nhập:


- Là tổng số các khoản các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, chi phí công và các khoản thu nhập cá nhân chịu thuế không giống có tính chất tiền lương, tiền công cơ mà cơ quan bỏ ra trả vẫn trả cho cá nhân.

b. Các khoản được miễn thuế bao gồm:

Theo Thông tứ 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản được miễn thuế như sau: học tập kế toán thực hành ở đâu tốt nhất có thể hà nội

Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không quá 680.000/ tháng (Nếu dn tự nấu ăn hoặc download suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết)

Tiền trang phục không quá 5.000.000/năm.

Tiền phụ cấp điện thoại không vượt vượt quy định. (Khoản phụ cấp này công ty phải xây dựng quy chế sao đến phù hợp với tình hình thực tế của DN)

Tiền phụ cấp cho thuê nhà cho nhân viên cấp dưới không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao hàm tiền thuê nhà)

Tiền thao tác ban đêm, làm cho thêm giờ được trả cao hơn so với chi phí lương, tiền công làm việc ban ngày, thao tác làm việc trong giờ.

Xem thêm: Ở Giữa Nam Á Có Địa Hình Khu Vực Nam Á, Ở Giữa Của Nam Á Là Miền Địa Hình Nào

VD: Làm việc ban ngày được trả 10.000/h. Làm thêm giờ đêm hôm được trả 15.000/h. Vậy khoản trả cao hơn nữa (15.000 - 10.000) = 5.000 là khoản miễn thuế 

1.2. Những khoản sút trừ bao gồm:

Theo Theo điều 9 Thông tứ 111/2013/TT-BTC quy định những khoản giảm trừ bao gồm:

Mức bớt trừ so với bản thân là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu/năm)

Mức bớt trừ đối với mỗi người phụ thuộc vào là 3,6 triệu đồng/tháng

Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số nghành đặc biệt.

Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học... (Những khoản này phải có giấy chứng nhận khuyên răn góp của các tổ chức đó)

2. Thuế suất theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần:

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ gớm doanh, từ chi phí lương, tiền công được vận dụng theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần công cụ tại phụ lục 01/PL-TNCN Thông tứ số 111/2013/TT-BTC cụ thể như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế yêu cầu nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đ (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ cho 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ mang lại 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ cho 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT bên trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT bên trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ mang đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

Ghi chú: TNTT: Là thu nhập tính thuế.

Ví dụ: Ông Đinh Quốc Dũng có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công hồi tháng 1/2015 là 52 triệu đồng (trong đó có lương cơ bản: 8.000.000 đồng và các khoản phụ cấp khác như: tiền thưởng, trách nhiệm..., phụ cấp nạp năng lượng trưa: 600.000 đồng, điện thoại: 500.000 đồng) và nộp những khoản bảo hiểm là: 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% thanh niên xung phong trên chi phí lương cơ bản.

Xem thêm: Sẽ Có Những Lúc Trái Tim Ta Buồn, Lời Bài Hát Khúc Nhạc Vui

- Ông Đinh Quốc Dũng nuôi 2 bé dưới 18 tuổi, trong thời điểm tháng ông không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Cách tính thuế TNCN vào thời điểm tháng của Ông Dũng như sau:

1. Tổng thu nhập của Ông Dũng: 52.000.000 đồng

2. Thu nhập chịu thuế của Ông Dũng là:

- Các khoản miễn thuế của ông Dũng: 600.000 (phụ cấp nạp năng lượng trưa)+ 500.000 (điện thoại) = 1.100.000

=> Thu nhập chịu thuế của Ông Dũng là: 52.000.000 - 1.100.000 = 50.900.000 đồng

- Các khoản sút trừ của ông Dũng:

+ bớt trừ gia cảnh cho bản thân: 9.000.000 đồng

+ giảm trừ gia cảnh mang lại 02 người dựa vào (2 con):

= 3.600.000 × 2 = 7.200.000 đồng

+ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế:

= 8.000.000 × (8% + 1,5% + 1%) = 840.000 (vì đóng theo tiền lương cơ bản)

Chú ý: Mức đóng BHXH: Thấp nhất phải bằng mức lương tối thiểu vùng (theo vùng), cao nhất bằng 20 lần lương tối thiểu phổ biến (1.150.000) (Theo luật BHXH số 71/2006/QH11)

Tổng cộng các khoản được sút trừ:

 9.000.000 + 7.200.000 + 840.000 = 17.040.000 đồng

2. Thu nhập cá nhân tính thuế của Ông Dũng là:

50.900.000 - 17.040.000 = 33.860.000 đồng

Như vậy thu nhập của Ông Dũng thuộc bậc 5 "Trên 32 trđ đến 52 trđ", Số thuế TNCN yêu cầu nộp của Ông Dũng cách tính theo 2 cách như sau:

Cách 1: Số thuế buộc phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc 1: thu nhập tính thuế mang đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:

5 triệu đ × 5% = 0,25 triệu đồng

Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu vnd đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:

(10 triệu vnd - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng

Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:

(18 triệu đ - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng

Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:

(32 triệu đồng - 18 triệu đồng) x 20% = 2,8 triệu đồng

Bậc 5: thu nhập tính thuế bên trên 32 triệu đồng đến 33,86 triệu đồng, thuế suất 25%:

(33.860.000 - 32.000.000) x 25% = 465.000 đồng

=> toàn bô thuế TNCN Ông Dũng phải nộp hồi tháng là:

= 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 2.800.000 + 465.000 = 5.215.000 đồng

Cách 2: Số thuế đề xuất nộp tính theo phương pháp rút gọn:

- chúng ta căn cứ theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo phụ lục 01/PL-TNCN Thông tư số 111/2013/TT-BTCở bên trên ta có:

=> Thu nhập tính thuế trong tháng của Ông Dũng là : 33.860.000 đồng

=> do đó là thuộc Bậc 5 (Trên 32 trđ mang lại 52 trđ ). Thuế suất là 25%

Số thuế bắt buộc nộp = 25% TNTT - 3,25 trđ

= (25% (X) Thu nhập tính thuế) - 3,25 trđ

Như vậy: Số thuế phải nộp là: = (33.860.000 x 25% ) - 3.250.000 = 5.215.000 đồng

B. Tính thuế TNCN với cá nhân không cam kết hợp đồng lao đụng hay tất cả ký nhưng dưới 3 tháng:

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần đưa ra trả thu nhập cá nhân từ 2.000.000 vnđ trở lên như sau:

Đối với cá thể Cư trú : Khấu trừ 10% tổng các khoản thu nhập trả/lần (không phân biệt tất cả mã số thuế hay không). Nếu ko muốn khấu trừ 10% của người lao động thì phải làm bản cam kết 23/BCK-TNCN.Đối với cá thể không cư trú: Khấu trừ 20%

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán với làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt tốt nhất thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy và thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng tự 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)