Mùi vị thông tin là gì

     

Bài 2. Tin tức và biểu diễn thông tin

1. Các dạng tin tức cơ bản

- bao gồm 3 dạng thông tin cơ bản:

Dạng văn bản: là những thông tin thu được từ sách vở, báo chí...Dạng hình ảnh: là những tin tức thu được từ những bức tranh, bức ảnh, những đoạn phim...Dạng âm thanh: là những tin tức mà em nghe thấy được như: tiếng đàn, tiếng trống trường...

Lưu ý:

Ngoài 3 dạng tin tức cơ bản trên, vào cuộc sống ta còn gặp các dạng tin tức khác như: mùi, vị, cảm giác (nóng, lạnh, vui buồn...)Nhưng hiện tại thì máy tính chỉ bao gồm thể xử lí 3 dạng tin tức nói trên. Bé người cũng đang nghiên cứu để máy tính xách tay có thể xử lí các dạng thông thông tin khác

2.


Bạn đang xem: Mùi vị thông tin là gì


Xem thêm: Top 10 Bài Văn Chứng Minh Câu Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn ❤️️


Xem thêm: Lesson 2 Unit 16 Lớp 4 Lesson 2 Part 1,2,3, Unit 16 Let'S Go To The Bookshop Lesson 2


Biểu diễn thông tin

- Biểu diển thông tin là cách thể hiện tin tức dưới dạng cụ thể như thế nào đó

- Ví dụ: Người nguyên thủy dùng sỏi để chỉ số lượng thú săn được

- mục đích biểu diễn thông tin:

Biểu diễn tin tức giúp đến việc truyền cùng nhận tin tức một phương pháp dễ dàngBiểu diễn tin tức có phương châm quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con ngườiBiểu diễn tin tức nhằm mục đích lưu trữ với chuyển giao tin tức thu nhận được

3. Biểu diễn tin tức trong vật dụng tính

- Để máy tính xách tay có thể giúp con người xử lý thông tin thì tin tức cần được biểu diễn dưới dạng phù hợp

- thông tin trong máy vi tính được biểu diễn dưới dạng những dãy bit (còn gọi là hàng nhị phân) chỉ gồm 2 kí hiệu là 0 cùng 1. Vì máy tính chỉ hiểu và xử lý được tin tức dưới dạng những dãy bit

- Dữ liệu: là thông tin được lưu trữ trong đồ vật tính

- Để trợ giúp nhỏ người trong những hoạt động thông tin, máy tính cần:

Biến đổi tin tức đưa vào máy tính xách tay thành dãy bitBiến đổi thông tin lưu trữ dưới dạng dãy bit thành các dạng thông tin cơ bản
*

Hình 1. Mô hình quá trình thực hiện giao tiếp giữa người và máy tính​

Ví dụ:

- Số 15 được biểu diễn trong máy tính xách tay dưới dạng hàng bit là 00001111

- Chữ A được biểu diễn trong máy vi tính dưới dạng dãy bit là 01000001

- Số 514 được biểu diễn trong máy tính xách tay dưới dạng dãy bit là 0000001000000010

- Từ HOA được biểu diễn trong laptop dưới dạng hàng bit là: