NGHỊ ĐỊNH 100 NỒNG ĐỘ CỒN

     
*

Ảnh minh họa.

Bạn đang xem: Nghị định 100 nồng độ cồn


* Ôtô và những loại xe tựa như ôtô

Căn cứ điểm c khoản 6; điểm c khoản 8; điểm a khoản 10; điểm e, g, h khoản 11 điều 5, người điều khiển và tinh chỉnh ôtô và các loại xe tương tự ôtô mà tất cả nồng độ hễ trong người sẽ bị xử phát như sau:

- Trong tiết hoặc khá thở có nồng độ động nhưng không vượt vượt 50 mg/100 ml tiết hoặc không vượt quá 0,25 mg/lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt chi phí từ 6 triệu đ đến 8 triệu đồng. Đồng thời, bị tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép lái xe từ 10 tháng cho 12 tháng).

- Trong huyết hoặc khá thở bao gồm nồng độ rượu cồn vượt thừa 50 mg mang lại 80 mg/100 ml huyết hoặc vượt thừa 0,25 mg mang lại 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt tiền từ 16 triệu vnd đến 18 triệu đồng. Đồng thời, bị tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế từ 16 tháng mang đến 18 tháng.

- Trong tiết hoặc khá thở bao gồm nồng độ cồn vượt thừa 80 mg/100 ml tiết hoặc vượt thừa 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt chi phí từ 30 triệu đ đến 40 triệu đồng. Đồng thời, bị tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 22 tháng mang lại 24 tháng.

* Môtô, xe đính máy (kể cả xe vật dụng điện), các loại xe tương tự như môtô và những loại xe tựa như xe gắn máy

Căn cứ điểm c khoản 6; điểm c khoản 7; điểm e khoản 8; điểm đ, e, g khoản 10 điều 6, người tinh chỉnh môtô, xe gắn máy (kể cả xe trang bị điện), những loại xe giống như môtô và những loại xe tương tự xe đính thêm máy mà có nồng độ rượu cồn trong người sẽ ảnh hưởng xử phạt như sau:

- Trong ngày tiết hoặc tương đối thở bao gồm nồng độ đụng nhưng không vượt quá 50 mg/100 ml ngày tiết hoặc không vượt vượt 0,25 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt chi phí từ 2 triệu đ đến 3 triệu đồng. Đồng thời, bị tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 10 tháng đến 12 tháng.

- Trong tiết hoặc hơi thở gồm nồng độ cồn vượt thừa 50 mg đến 80 mg/100 ml huyết hoặc vượt vượt 0,25 mg cho 0,4 mg/1 lít khí thở có khả năng sẽ bị phạt chi phí từ 4 triệu vnd đến 5 triệu đồng. Đồng thời, bị tước quyền áp dụng Giấy phép tài xế từ 16 tháng mang đến 18 tháng.

- Trong huyết hoặc khá thở bao gồm nồng độ hễ vượt quá 80 mg/100 ml huyết hoặc vượt vượt 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 triệu vnd đến 8 triệu đồng. Đồng thời, bị tước đoạt quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng cho 24 tháng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Đăng Nhập Thi Ioe Trên Di Động, Ioe Tiếng Anh Lớp 4 Đăng Nhập,

* lắp thêm kéo, xe cộ máy chuyên dùng

Căn cứ điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm a khoản 9; điểm d, đ, e khoản 10 điều 7, người tinh chỉnh máy kéo, xe vật dụng chuyên cần sử dụng mà gồm nồng độ hễ trong người sẽ bị xử phát như sau:

- Trong huyết hoặc khá thở tất cả nồng độ cồn nhưng không vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt thừa 0,25 mg/1 lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt tiền từ 3 triệu vnd đến 5 triệu đồng. Đồng thời, bị tước đoạt quyền áp dụng Giấy phép lái xe (khi tinh chỉnh máy kéo), chứng từ bồi dưỡng kiến thức điều khoản về giao thông đường đi bộ (khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy chăm dùng) tự 10 tháng mang đến 12 tháng.

- Trong ngày tiết hoặc hơi thở tất cả nồng độ động vượt quá 50 mg cho 80 mg/100 ml máu hoặc vượt thừa 0,25 mg mang đến 0,4 mg/lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Đồng thời, bị tước quyền sử dụng Giấy phép tài xế (khi điều khiển và tinh chỉnh máy kéo), chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức luật pháp về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 16 tháng cho 18 tháng.

- Trong máu hoặc tương đối thở có nồng độ đụng vượt vượt 80 mg/100 ml ngày tiết hoặc vượt thừa 0,4 mg/1 lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt tiền từ 16 triệu vnd đến 18 triệu đồng. Đồng thời, bị tước quyền thực hiện Giấy phép lái xe (khi điều khiển và tinh chỉnh máy kéo), chứng chỉ bồi chăm sóc kiến thức lao lý về giao thông đường bộ (khi điều khiển và tinh chỉnh xe máy siêng dùng) tự 22 tháng cho 24 tháng.

* xe pháo đạp, xe đạp máy (kể cả xe đạp điện điện), xe đơn giản khác

Căn cứ điểm q khoản 1, điểm e khoản 3, điểm c khoản 4 điều 8, người điều khiển và tinh chỉnh xe đạp, xe đạp điện máy (kể cả xe đạp điện điện), người điều khiển xe thô sơ không giống mà bao gồm nồng độ hễ trong người có khả năng sẽ bị xử vạc như sau:

- Trong ngày tiết hoặc hơi thở có nồng độ động nhưng không vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở có khả năng sẽ bị phạt chi phí từ 80.000 đồng mang đến 100.000 đồng.

- Trong ngày tiết hoặc hơi thở bao gồm nồng độ rượu cồn vượt thừa 50 mg mang lại 80 mg/100 ml tiết hoặc vượt vượt 0,25 mg mang lại 0,4 mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng mang đến 400.000 đồng (trước đây, chỉ bị phát tiền từ bỏ 200.000 đồng đến 300.000 đồng).

Xem thêm: Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh Quận 7, Trường Tiểu Học Lương Thế Vinh Q

- Trong huyết hoặc tương đối thở tất cả nồng độ rượu cồn vượt vượt 80 mg/100 ml huyết hoặc vượt thừa 0,4 mg/lít khí thở sẽ ảnh hưởng phạt chi phí từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.