Nghị Định 167 Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính

     

Nghị định 167/2013/NĐ-CP của cơ quan chỉ đạo của chính phủ ngày 12 mon 11 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định những mức xử phát VPHC. Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phân phát hành chính mới nhất 2022.

Bạn đang xem: Nghị định 167 xử phạt vi phạm hành chính


Nghị định này quy định những hành vi vi phạm hành chính, hình thức, nấc xử phạt, phương án khắc phục hậu quả so với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức vạc tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành nghề an ninh, cá biệt tự, an ninh xã hội; phòng, chống tệ nạn làng hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống đấm đá bạo lực gia đình.

*
*

Luật sư bốn vấn luật pháp về xử lý phạm luật hành chính trực tuyến: 1900.6568

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH trong LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI; PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI; PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY; PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Căn cứ hiện tượng tổ chức chính phủ nước nhà ngày 25 mon 12 năm 2001;

Căn cứ pháp luật xử lý vi phạm hành chính ngày đôi mươi tháng 6 năm 2012;

Căn cứ nguyên tắc phòng cháy và chữa trị cháy ngày 29 mon 6 năm 2001;

Căn cứ giải pháp cư trú ngày 29 mon 11 năm 2006 và luật pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của dụng cụ cư trú ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ qui định phòng, chống bạo lực mái ấm gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ dụng cụ phòng, kháng ma túy ngày 09 mon 12 năm 2000 và lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của lý lẽ phòng, kháng ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ nguyên lý thi hành án hình sự ngày 17 mon 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh đảm bảo bí mật đơn vị nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;

Căn cứ Pháp lệnh phòng, phòng mại dâm ngày 17 mon 3 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh quản ngại lý, áp dụng vũ khí, thứ liệu nổ với công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 2011 cùng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, áp dụng vũ khí, vật tư nổ và công cụ cung cấp ngày 12 tháng 7 năm 2013;

Theo kiến nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định giải pháp xử phạt phạm luật hành chủ yếu trong nghành an ninh, riêng biệt tự, an toàn xã hội; phòng, phòng tệ nạn xóm hội; chống cháy và chữa trị cháy; phòng, chống bạo lực gia đình,

CHƯƠNG 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi phạm luật hành chính, hình thức, mức xử phạt, giải pháp khắc phục hậu quả so với từng hành vi phạm luật hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm luật hành bao gồm trong nghành an ninh, đơn thân tự, an ninh xã hội; phòng, chống tệ nạn buôn bản hội; chống cháy và trị cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Những hành vi phạm luật hành thiết yếu trong các nghành nghề dịch vụ khác trực tiếp liên quan đến nghành nghề an ninh, đơn nhất tự, bình yên xã hội; phòng, kháng tệ nạn làng mạc hội; phòng cháy và chữa trị cháy; phòng, chống bạo lực gia đình không được hiện tượng tại Nghị định này thì vận dụng quy định tại các Nghị định không giống của cơ quan chính phủ về xử phạt vi phạm luật hành chính trong lĩnh vực cai quản nhà nước có liên quan để xử phạt.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức quốc tế có hành vi vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ an ninh, trơ tráo tự, an toàn xã hội; phòng, phòng tệ nạn thôn hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, phòng bạo lực mái ấm gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp gần kề lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế cùng thềm châu lục của nước cùng hòa buôn bản hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu đại dương mang cờ quốc tịch nước ta thì bị xử phân phát theo luật của Nghị định này và các quy định không giống của lao lý có tương quan về xử phạt phạm luật hành chính.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành an ninh, trơ khấc tự, an ninh xã hội; phòng, kháng tệ nạn xã hội; phòng cháy và trị cháy; phòng, kháng bạo lực mái ấm gia đình và cá nhân, tổ chức triển khai có liên quan.

3. Trường hợp điều ước quốc tế mà cùng hòa xóm hội nhà nghĩa vn là thành viên gồm quy định khác thì triển khai theo điều ước thế giới đó.

Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chủ yếu và biện pháp khắc phục hậu quả

Đối với từng hành vi vi phạm luật hành thiết yếu trong nghành an ninh, trơ khấc tự, an ninh xã hội; phòng, kháng tệ nạn xóm hội; chống cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm buộc phải chịu 1 trong các các hình thức xử phạt thiết yếu sau đây:

a) vạc cảnh cáo;

b) phát tiền.

Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành thiết yếu trong nghành nghề dịch vụ an ninh, cá biệt tự, an toàn xã hội; phòng, kháng tệ nạn buôn bản hội; phòng cháy và chữa trị cháy; phòng, kháng bạo lực mái ấm gia đình còn rất có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung cập nhật sau đây:

a) tước quyền thực hiện giấy phép, chứng chỉ hành nghề tất cả thời hạn hoặc đình chỉ vận động có thời hạn;

b) tịch kí tang vật vi phạm hành chính, phương tiện đi lại được sử dụng để vi phạm hành thiết yếu (sau đây gọi bình thường là tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính).

Ngoài những biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả hiện tượng tại Khoản 1 Điều 28 điều khoản xử lý phạm luật hành chính, cá nhân, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm hành chủ yếu trong nghành nghề dịch vụ an ninh, bơ vơ tự, an ninh xã hội; phòng, phòng tệ nạn buôn bản hội; chống cháy và chữa cháy; phòng, phòng bạo lực mái ấm gia đình còn rất có thể bị vận dụng một hoặc nhiều giải pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc bớt khối lượng, số lượng chất, hàng nguy nan về cháy, nổ theo định mức quy định;

b) Buộc di chuyển chất nguy hiểm về cháy, nổ do phạm luật hành chính gây nên đến kho, vị trí theo quy định;

c) Buộc sắp xếp lại chất, hàng nguy nan về cháy, nổ theo quy định;

đ) Buộc xin lỗi công khai khi nàn nhân có yêu cầu;

e) các biện pháp hạn chế và khắc phục hậu trái khác cách thức tại Chương II Nghị định này.

Xem thêm: Chi Tiết Cách Tính Bhxh Năm 2018 (Bhxh, Bhyt, Bhtn, Kpcđ), Cách Tính Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần Mới Nhất

Việc áp dụng bề ngoài xử vạc trục xuất đối với người nước ngoài có thể là hiệ tượng xử phạt thiết yếu hoặc hình thức xử phạt té sung.

Điều 4. Luật pháp về mức vạc tiền

Mức phát tiền buổi tối đa trong nghành phòng, kháng bạo lực mái ấm gia đình đối với cá nhân là 30.000.000 đồng, so với tổ chức là 60.000.000 đồng; mức phát tiền về tối đa trong nghành nghề dịch vụ an ninh, riêng lẻ tự, an ninh xã hội và phòng, chống tệ nạn thôn hội đối với cá thể là 40.000.000 đồng, so với tổ chức là 80.000.000 đồng; mức phân phát tiền buổi tối đa trong nghành phòng cháy và chữa trị cháy đối với cá thể là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Mức phân phát tiền dụng cụ tại Chương II Nghị định này là mức vạc được áp dụng so với hành vi vi phạm luật hành chủ yếu của cá nhân. Đối với tổ chức triển khai có thuộc hành vi vi phạm, mức vạc tiền gấp 02 (hai) lần mức vạc tiền đối với cá nhân.

Chương 2.

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

MỤC 1. VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

Điều 5. Phạm luật quy định về cô đơn tự công cộng

1. Phân phát cảnh cáo hoặc phân phát tiền tự 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong số những hành vi sau đây:

a) tất cả cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, phẩm giá của fan khác;

b) khiến mất trơ tráo tự sống rạp hát, rạp chiếu phim phim, đơn vị văn hóa, câu lạc bộ, nơi màn biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức triển khai các vận động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, dịch viện, công ty ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc sống nơi nơi công cộng khác;

c) Thả rông động vật hoang dã nuôi trong thành phố, thị làng hoặc chỗ công cộng.

Phạt chi phí từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng so với một trong số những hành vi sau đây:

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác tấn công nhau;

b) Báo tin tức giả đến các cơ quan bên nước tất cả thẩm quyền;

c) Say rượu, bia gây mất trơ trẽn tự công cộng;

d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất kể vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, vật dụng vật, tài sản của fan khác;

đ) Tụ tập không ít người dân ở nơi chỗ đông người gây mất lẻ loi tự công cộng;

e) Để động vật hoang dã nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác;

g) Thả diều, láng bay, đùa máy bay, đĩa cất cánh có tinh chỉnh và điều khiển từ xa hoặc các vật cất cánh khác ở khu vực sân bay, khoanh vùng cấm; đốt cùng thả “đèn trời”;

h) Sách nhiễu, tạo phiền hà cho tất cả những người khác khi bốc vác, chăm chở, giữ hành lý ở các bến tàu, bến xe, sảnh bay, bến cảng, ga đường tàu và nơi nơi công cộng khác.

2. Phát tiền từ 2.000.000 đồng mang lại 3.000.000 đồng đối với một giữa những hành vi sau đây:

a) Tàng trữ, chứa giấu trong người, đồ vật vật, phương tiện giao thông những loại dao, búa, những loại công cụ, phương tiện khác lại dùng trong lao động, sinh hoạt mỗi ngày nhằm mục tiêu gây rối trật tự công cộng, cầm cố ý khiến thương tích cho người khác;

b) lôi cuốn hoặc kích động bạn khác khiến rối, làm mất đi trật trường đoản cú công cộng;

c) thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau;

d) tạo rối trơ khấc tự tại phiên tòa, địa điểm thi hành án hoặc gồm hành vi khác gây trở mắc cỡ cho vận động xét xử, thi hành án;

đ) tạo rối đơn lẻ tự tại nơi tổ chức thi hành ra quyết định cưỡng chế;

e) Xâm sợ hoặc thuê fan khác xâm sợ hãi đến sức khỏe của fan khác;

g) lợi dụng quyền tự do thoải mái dân chủ, tự do thoải mái tín ngưỡng để lôi kéo, kích động tín đồ khác xâm phạm lợi ích của đơn vị nước, quyền và tiện ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

h) quấy phá hoặc ngăn cản hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức;

i) triệu tập đông người trái lao lý tại nơi chỗ đông người hoặc những địa điểm, khoanh vùng cấm;

k) Tổ chức, chế tác điều kiện cho tất cả những người khác kết bạn với người quốc tế trái cùng với thuần phong mỹ tục hoặc trái với hình thức của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, đơn lẻ tự, an ninh xã hội;

l) Viết, vạc tán, giữ hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm tác động đến đáng tin tưởng của tổ chức, cá nhân;

m) Tàng trữ, tải “đèn trời”.

Phạt chi phí từ 3.000.000 đồng mang lại 5.000.000 đồng đối với một một trong những hành vi sau đây:

a) gây rối độc thân tự chỗ đông người mà tất cả mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc quy định hỗ trợ;

b) Sản xuất, nhập khẩu, bán buôn “đèn trời”.

3. Vẻ ngoài xử phạt xẻ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính so với hành vi điều khoản tại Điểm g Khoản 2; Điểm a, l, m Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

Xem thêm: Thực Hành Địa Bài 23 Lớp 12, Địa Lí 12 Bài 23 (Ngắn Nhất): Thực Hành

Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm k Khoản 3 Điều này, thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm có thể bị áp dụng vẻ ngoài xử phạt trục xuất ngoài nước cộng hòa thôn hội công ty nghĩa Việt Nam.