Nghị định 19/2017

     
Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định cơ chế tiền lương của người công nhân quốc phòng; ban hành bảng lương, hệ số lương của công nhân quốc phòng; chính sách phụ cung cấp thâm niên đối với viên chức quốc chống và bài toán chuyển xếp lương vào Bảng thông số lương của người công nhân quốc phòng.

Bạn đang xem: Nghị định 19/2017

 

1. Chính sách tiền lương đối với công nhân quốc phòng


+ Đối với công nhân quốc phòng tại đoạn việc làm yêu cầu trình độ đại học tập có thông số lương trường đoản cú bậc 1 cho bậc 10 là 3,5 đến 6,65;
- sát bên đó, công nhân quốc phòng còn được nhận những khoản trợ cấp, phụ cấp cho sau theo Nghị định 19/NĐ-CP như:
+ trả thành quá trình được giao, không vi phạm luật kỷ chính sách khiển trách trở lên và đạt tiêu chuẩn chỉnh cấp bậc xét nâng.
- công nhân quốc phòng được xét hoặc thi nâng một số loại khi dứt nhiệm vụ, tất cả đạo đức giỏi và có năng lực đảm nhiệm công tác cao hơn.
- Nghị định 19/2017 luật công nhân, viên chức quốc phòng thừa kế phụ cung cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng nếu gồm đủ 05 năm ship hàng trong lực lượng thường trực quân đội. Từ năm thứ 6 trở đi thì mỗi năm được xem thêm 1%.
- Cũng theo Nghị định số 19, các khoảng không bao lâu sau không được tính để hưởng phụ cấp thâm niên của công nhân, viên chức quốc phòng:
+ thời hạn bị tạm thời đình chỉ công tác làm việc hoặc bị trợ thì giữ, lâm thời giam để giao hàng điều tra, truy hỏi tố, xét xử.
- bài toán chuyển xếp lương từ bỏ hệ số lượng hiện hưởng trọn vào Bảng lương được ban hành tại Nghị định 19 này của người công nhân và viên chức quốc phòng địa thế căn cứ vào thời gian công tác bao gồm đóng bảo đảm xã hội.
- Nghị định 19/2017/CP nguyên lý khi đưa xếp lương ko được phối kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng loại, ngạch lương.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 19/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 mon 02 năm 2017

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂMNIÊN ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

Căn cứ công cụ tổ chức chính phủ nước nhà ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ vẻ ngoài quân nhân chuyên nghiệp,công nhân cùng viên chức quốc phòng ngày 26 mon 11 năm 2015;

Theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chínhphủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tiền lương củacông nhân quốc chống và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách tiềnlương của công nhân quốc chống và cơ chế phụ cung cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Công nhân quốc phòng pháp luật tại khoản 2 Điều 3 nguyên lý quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chứcquốc phòng.

2. Viên chức quốc phòng pháp luật tại khoản 3 Điều 3 công cụ quân nhân chuyên nghiệp, người công nhân và viên chứcquốc phòng.

3. Cơ quan, solo vị, tổ chức và cánhân tất cả liên quan.

Điều 3. Cơ chế tiềnlương so với công nhân quốc phòng

1. Bảng lương đối với công nhân quốcphòng pháp luật tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người công nhân quốcphòng được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp bao gồm:

a) Phụ cấp thâm niên quá khung;

b) Phụ cấp cho khu vực;

c) Phụ cấp cho đặc biệt;

d) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

đ) Phụ cấp trọng trách công việc;

Điều kiện, thời gian và mức hưởng củacác các loại phụ cung cấp tại các điểm a, b, c, d, đ khoản này được tiến hành như quy địnhtại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về chếđộ chi phí lương so với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

e) Phụ cung cấp công vụ:

- Áp dụng đối với công nhân quốc phònghưởng lương từ giá thành nhà nước;

- Điều kiện, thời hạn và nút hưởngphụ cấp cho công vụ được thực hiện như mức sử dụng tại Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày15 mon 4 năm 2012 của chính phủ về chế độ phụ cung cấp công vụ.

g) Phụ cấp, trợ cấp công tác làm việc ở vùngcó điều kiện kinh tế - xóm hội quan trọng khó khăn:

Điều kiện, thời gian và mức hưởng đượcthực hiện nay như cách thức tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 12 năm2010 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng ngườihưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xãhội quan trọng đặc biệt khó khăn.

3. Nâng bậc lương, nâng một số loại đối vớicông nhân quốc phòng

a) Nâng bậclương:

Sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ lại bậc lươngđối với người có hệ số lương từ 3,95 trở xuống và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậclương đối với người có hệ số lương bên trên 3,95, luôn luôn hoàn thành các bước được giao, không phạm luật kỷ luật từ khiển trách trở lên cùng đạttiêu chuẩn chỉnh cấp bậc kỹ thuật dụng cụ thì được xét nâng lên một bậc lương.

Trong thời hạnxét nâng bậc lương, nếu bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kéo dãn dài thời hạnnâng bậc lương 06 tháng; nếu như bị kỷ luật từ hiệ tượng cảnh cáo trở lên thì kéodài thời hạn nâng bậc lương 12 tháng.

Trường hòa hợp lậpthành tích quan trọng đặc biệt xuất dung nhan trong triển khai nhiệm vụ thì được nâng bậc lươngtrước thời hạn tối đa 12 tháng hoặc vượt bậc.

Xem thêm: Hs Cấp 2 Đắm Đuối Hôn Nhau Ở Lớp, Học Sinh Cấp 2 Hôn Nhau

b) Nâng loại:

Công nhân quốcphòng hoàn thành tốt hoặc dứt xuất sắc đẹp chức trách, trọng trách đượcgiao, gồm phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức tốt, có năng lượng đảm nhiệm vị trí bài toán làm cao hơn trong thuộc ngành, nghề trình độ kỹ thuật, gồm văn bằng phù hợp thì được xét hoặc thi nâng loại.

Điều 4. đưa xếplương

1. Nguyên tắcchuyển xếp lương

Khi chuyển xếp lương ko được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng loại, ngạch lương.

2. đưa xếp lương

Việc chuyển xếp lương từ hệ số lươngđang hưởng trọn vào thông số lương phép tắc tạiBảng lương người công nhân quốc phòng phát hành tại Phụ lục cố nhiên Nghị định này đượccăn cứ vào thời gian công tác bao gồm đóng bảo hiểm xã hội (nếu có thời gian đóng bảo đảm xã hội cách quãng chưa hưởng cơ chế trợ cấp cho bảohiểm làng mạc hội một lần thì được cộng dồn), phù hợp với vị tríviệc làm và phương pháp tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Trường đúng theo có thông số lương bắt đầu được xếpcộng cùng với phụ cung cấp thâm niên vượt size (nếu có) phải chăng hơn hệ số lương đã hưởngcộng cùng với phụ cung cấp thâm niên vượt form (nếu có) và phụ cấpphục vụ quốc phòng, an ninh thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu giữ cho bởi tổnghệ số lương, phụ cấp cho thâm niên vượt khung (nếu có) với phụcấp giao hàng quốc phòng, an toàn đang hưởng. Hệ số chênh lệchbảo lưu giảm dần lúc được nâng bậc lương.

Điều 5. Chính sách phụcấp thâm niên so với công nhân cùng viên chức quốc phòng

1. Nấc phụ cấp

Công nhân vàviên chức quốc phòng gồm thời gian phục vụ trong lực lượng trực thuộc của quânđội đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp cho thâm niên bằng5% nút lương hiện hưởng cùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo vàphụ cung cấp thâm niên vượt form (nếu có); từ thời điểm năm thứ sáu trở đi tưng năm (12 tháng)được tính thêm 1%.

Phụ cấp thâm niên được tính trả cùngkỳ lương các tháng và được dùng làm tính đóng, hưởng bảo đảm xã hội, bảo hiểmy tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Thời hạn tínhhưởng phụ cấp

a) Thời gian ship hàng trong lực lượngthường trực của quân đội;

b) thời gian hưởng phụ cấp cho thâm niên ởcác ngành, nghề không giống được cộng dồn với thời hạn quy định tại điểm a khoản nàyđể tính tận hưởng phụ cấp cho thâm niên.

3. Thời gian khôngtính hưởng phụ cấp

a) thời gian nghỉ bài toán riêng không hưởnglương liên tiếp từ 01 mon trở lên;

b) thời gian nghỉ gầy đau, bầu sản vượtquá thời hạn cách thức của pháp luật về bảo đảm xã hội;

c) thời gian bị trợ thì đình chỉ công táchoặc bị tạm thời giữ, trợ thời giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Điều 6. Nguồnkinh phí

1. Đối với 1-1 vị dự toán do ngânsách nhà nước bảo đảm an toàn theo cơ chế của Luật chi tiêu nhà nước và các văn bảnhướng dẫn hiện nay hành.

2. Đối với những doanh nghiệp được tínhvào các khoản bỏ ra được trừ khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế của doanh nghiệp.

Điều 7. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 15 tháng tư năm 2017.

2. Các chế độ quy định trên Nghị địnhnày được xem hưởng tính từ lúc ngày 01 mon 7 năm 2016.

3. Công nhân quốc phòng áp dụng bảnglương phương tiện tại Nghị định này sẽ không được hưởng phụ cấp ship hàng quốc phòng,an ninh hình thức tại điểm đ khoản 8 Điều 6 Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về chính sách tiền lươngđối cùng với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ trang.

Điều 8. Trách nhiệmthi hành

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc chủ yếu phủ, quản trị Ủy ban dân chúng tỉnh,thành phố trực trực thuộc trung ương phụ trách thi hành Nghị định này./.

khu vực nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - các bộ, cơ sở ngang bộ, cơ sở thuộc chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng và công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - văn phòng công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - kiểm toán nhà nước; - Ủy ban thống kê giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng chế độ xã hội; - Ngân hàng cải tiến và phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận việt nam Việt Nam; - cơ sở trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3).KN

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN QUỐC PHÒNG(Kèm theo Nghị định số 19/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của thiết yếu phủ)

LOẠI, NHÓM, HỆ SỐ LƯƠNG

BẬC LƯƠNG

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Loại A

Nhóm 1

Hệ số lương

3,50

3,85

4,20

4,55

4,90

5,25

5,60

5,95

6,30

6,65

Nhóm 2

Hệ số lương

3,20

3,55

3,90

4,25

4,60

4,95

5,30

5,65

6,00

6,35

Loại B

Hệ số lương

2,90

3,20

3,50

3,80

4,10

4,40

4,70

5,00

5,30

5,60

Loại C

Hệ số lương

2,70

2,95

3,20

3,45

3,70

3,95

4,20

4,45

4,70

4,95

Ghi chú:

1. Mức hoa màu hiện: bằng thông số lương nhân với mức lương các đại lý theo lao lý của bao gồm phủ.

2. Đối tượng:

- các loại A:

+ team 1: sắp tới xếp,bố trí theo vị trí câu hỏi làm yêu cầu trình độ đại học tiến hành sản xuất, sửa chữa,bảo cai quản vũ khí, khí tài, trang sản phẩm kỹ thuật quân sự; nghiên cứu viên cácngành, nghề và chăm đề.

+ đội 2: sắp tới xếp,bố trí theo vị trí vấn đề làm yêu thương cầu chuyên môn cao đẳng thực hành sản xuất, sửachữa, bảo quản vũ khí, khí tài, trang trang bị quân sự;Cao đẳng viên thực hành những ngành, nghề, chuyên đề.

- các loại B: sắp đến xếp, bố trí theo vị tríviệc làm cho yêu cầu trình độ chuyên môn trung cấp cho và bậc chuyên môn kỹnăng nghề khớp ứng bao gồm: chuyên môn viên vũ khí, khí tài quân binh chủng,ngành quân khí; nghệ thuật viên những ngành, nghề, chăm đề.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 Chương Trình Mới Hay Nhất, Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 8 Mới Nhất

- các loại C: sắp tới xếp, bố trí theo vị tríviệc làm yêu cầu chứng chỉ sơ cấp cho và bậc trình độ kỹ năng nghề khớp ứng thựchiện các công việc tại cửa hàng sản xuất, sửa chữa, bảo vệ vũ khí, khí tài,trang máy quân sự; bảo vệ phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấuvà thực hiện các trọng trách khác.