Nghị Định Số 136/2007/Nđ-Cp

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ********

Số: 136/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 mon 08 trong năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM

CHÍNHPHỦ

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Xét ý kiến đề nghị của bộ trưởng Bộ Công an,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Nghị định này khí cụ về xuất cảnh, nhập cư của công dân Việt Nam.

Bạn đang xem: Nghị định số 136/2007/nđ-cp

Điều 2.Công dân nước ta được cung cấp hộchiếu giang sơn hoặc giấy tờ khác cân xứng để xuất cảnh, nhập cảnh theo quy địnhtại Nghị định này và Điều ước quốc tế mà Việt Namký kết hoặc gia nhập.

Điều 3.

1. Côngdân nước ta mang hộ chiếu quốc gia nêu trên điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định nàyđược xuất cảnh, nhập cảnh qua những cửa khẩu của Việt Nam. Trường hòa hợp Điều mong quốctế mà Việt Namký kết hoặc gia nhập có quy định không giống thì thực hiện theo nguyên tắc của Điều ướcquốc tế đó.

2. Công dân nước ta mang giấy tờkhác nêu tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này được xuất cảnh, nhập cảnhqua các cửa khẩu của việt nam theo công cụ với từng một số loại giấy và Điều ước quốctế mà việt nam ký kết hoặc gia nhập.

3. Công dân Việt Nammang sách vở có cực hiếm xuất cảnh, nhập cư do cơ quan tất cả thẩm quyền của Việt Namcấp được xuất cảnh, nhập cư Việt Namkhông cần thị thực.

Chương2:

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY TỜ CÓGIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Điều 4.

1. Những giấy tờ dưới đây cấp đến công dân Việt Namđể xuất cảnh, nhập cảnh:

a) Hộ chiếu quốc gia, bao gồm:

- Hộ chiếu ngoại giao;

- Hộ chiếu công vụ;

- Hộ chiếu phổ thông.

b) sách vở khác bao gồm:

- Hộ chiếu thuyền viên;

- Giấy thông hành biên giới;

- Giấy thông hành nhập xuất cảnh;

- Giấy thông hành hồi hương;

- Giấy thông hành.

2. Thời hạn củacác loại sách vở có cực hiếm xuất cảnh, nhập cảnh:

a) Hộchiếu quốc gia:

- Hộchiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ có mức giá trị không thực sự 5 năm tính từ ngày cấp.Hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ được gia hạn một lần, về tối đa không thực sự 3năm. Việc gia hạn phải triển khai trước lúc hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày;

- Hộ chiếu phổthông có giá trị không thật 10 năm tính từ ngày cấp với không được gia hạn;

- Thời hạn của hộ chiếu quốc giacấp cho trẻ em dưới 14 tuổi hoặc cấp cho cho công dân kèm theo trẻ em dưới 14 tuổithực hiện nay theo nguyên lý tại Điều 5 Nghị định này.

b) những giấy tờkhác :

- Giấy thông hành biên giới, giấythông hành nhập xuất cảnh, giấy thông hành hồi hương có giá trị không thực sự 12tháng tính từ thời điểm ngày cấp cùng không được gia hạn;

- Giấy thông hành có mức giá trịkhông thừa 6 tháng tính từ thời điểm ngày cấp cùng không được gia hạn.

- Hộ chiếu thuyền viên có mức giá trịkhông quá 5 năm tính từ thời điểm ngày cấp. Hộ chiếu thuyền viên được gia hạn một lần, tốiđa không thật 3 năm. Việc gia hạn phải tiến hành trước lúc hộ chiếu quá hạn sử dụng ítnhất 30 ngày.

3. Hộ chiếu giang sơn là tài sảncủa đơn vị nước cộng hòa xóm hội nhà nghĩa Việt Nam.

Hộ chiếu tổ quốc được sử dụngthay thế giấy chứng minh nhân dân.

Hộ chiếu rộng rãi cấp vào nướcvà cấp cho ở quốc tế có hiệ tượng và nội dung hệt nhau nhưng có ký hiệu riêng biệt đểthuận lợi trong cai quản lý.

Điều 5.

1. Giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cư được cấp riêng mang đến từng côngdân.

2. Hộ chiếu non sông cấp đến trẻem bên dưới 14 tuổi có giá trị không thực sự 5 năm tính từ ngày cấp mang lại khi trẻ em đó đủ14 tuổi với không được gia hạn.

3. Trẻ em dưới 14 tuổi được cấpchung vào hộ chiếu quốc gia của thân phụ hoặc bà bầu nếu có ý kiến đề xuất của phụ thân hoặc chị em trẻem đó. Trong trường đúng theo này, hộ chiếu có giá trị không thật 5 năm tính từ ngày cấpcho mang đến khi trẻ em đó đầy đủ 14 tuổi cùng không được gia hạn.

Điều 6. Hộchiếu ngoại giao cung cấp cho công dân việt nam thuộc diện sau đây được cơ quan cóthẩm quyền của nước ta nêu trên khoản 1 Điều 32 Nghị định này cử hoặc quyết địnhcho ra nước ngoài, cân xứng với đặc điểm của chuyến đi:

1. Thuộc ĐảngCộng sản Việt Nam:

- Tổng bí thư, Ủy viên Bộ bao gồm trị, túng bấn thư trung ương Đảng, Ủy viên BanChấp hành tw Đảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng;

- những vị nguyên là Tổng túng bấn thư, Ủy viên Bộ thiết yếu trị, túng bấn thư Trung ươngĐảng;

- công ty nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw Đảng;

- túng thư, Phó túng thư tỉnh ủy,Thành ủy những tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương;

- Trưởng ban, Phó trưởng phòng ban cácBan trực thuộc Ban Chấp hành tw Đảng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Vănphòng trung ương Đảng;

- Giám đốc, Phó Giám đốcHọc viện chính trị - Hành chính tổ quốc Hồ Chí Minh; Tổng biên tập, PhóTổng biên tập Báo Nhân Dân, Tạp chí cộng sản, website của Đảng; nhà tịch, PhóChủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương;

- túng bấn thư, Phó túng thiếu thư Đảngủy khối phòng ban Trung ương, khối doanh nghiệp lớn Trung ương;

- Đặc phái viên, trợ lý, thư kýcủa Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng.

2. Thuộc Quốc hội:

- nhà tịch, Phó chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban hay vụ Quốc hội;

- các vị nguyên là công ty tịch, PhóChủ tịch Quốc hội;

- chủ tịch, Phó quản trị Hội đồngDân tộc của Quốc hội;

- công ty nhiệm, Phó chủ nhiệm những Ủyban của Quốc hội; công ty nhiệm, Phó nhà nhiệm văn phòng Quốc hội;

- Trưởng ban, Phó Trưởng các Bancủa Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Đại biểu Quốc hội;

- Trợ lý, thư ký của chủ tịch Quốchội.

3. Thuộc quản trị nước:

- chủ tịch, Phó chủ tịch nước;

- các vị nguyên là nhà tịch, PhóChủ tịch nước;

- chủ nhiệm, Phó công ty nhiệm Vănphòng chủ tịch nước;

- Đặc phái viên, trợ lý, thư kýcủa quản trị nước.

4. Trực thuộc Chínhphủ:

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng tá Chínhphủ, những vị nguyên là Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ yếu phủ;

- bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng phòng ban thuộc chủ yếu phủ; thiết bị trưởng, Phó Thủ trưởng cơquan ngang Bộ, Phó Thủ trưởng phòng ban thuộc thiết yếu phủ;

- Tổng cục trưởng, Phó Tổng Cụctrưởng và cấp tương đương thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan vì Thủ tướngChính bao phủ thành lập; chủ yếu ủy, Phó thiết yếu ủy, tư lệnh, Phó bốn lệnh các Tổng cục,Bộ bốn lệnh trực thuộc cỗ Quốc phòng; sĩ quan có cấp hàm từ thiếu hụt tướng, Chuẩnđô đốc hải quân trở lên đang giao hàng trong Quân đội nhân dân cùng Công an nhândân;

- Đặc phái viên, trợ lý, thư kýcủa Thủ tướng chủ yếu phủ;

- công ty tịch, Phó công ty tịch, Thư kýPhân ban việt nam trong Ủyban hợp tác và ký kết liên chính phủ nước nhà Việt Namvà nước ngoài.

5. Chánh án, Phó Chánh án Tòa ánnhân dân buổi tối cao.

6. Viện trưởng, Phó Viện trưởngViện Kiểm giáp nhân dân về tối cao.

7. Thuộc ban ngành Nhà nước sống địaphương:

- công ty tịch, Phó chủ tịch Hội đồngnhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương;

- chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương.

8. Thuộc những đoànthể và tổ chức triển khai nhân dân cung cấp Trung ương:

- chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổngthư ký kết Ủy ban tw Mặt trận quốc gia Việt Nam;

- công ty tịch, Phó quản trị TổngLiên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam;

- chủ tịch, Phó quản trị Hội Nôngdân Việt Nam;

- nhà tịch, Phó quản trị HộiLiên hiệp thiếu phụ Việt Nam;

- nhà tịch, Phó quản trị Hội Cựuchiến binh Việt Nam;

- bí thư sản phẩm nhất, túng thư thườngtrực tw Đoàn bạn trẻ Cộng sản hồ Chí Minh;

- quản trị Liên hiệp các tổ chứcHữu nghị Việt Nam;

- chủ tịch Liên hiệp những Hội Vănhọc thẩm mỹ Việt Nam;

- chủ tịch Liên hiệp các HộiKhoa học cùng Kỹ thuật Việt Nam;

- quản trị Liên minh phù hợp tácxã Việt Nam;

- chủ tịch Phòng dịch vụ thương mại vàCông nghiệp Việt Nam.

9. Những người đang phục vụtrong ngành ngoại giao đã có được phong hàm ngoại giao hoặc giữ các chức vụ trường đoản cú PhóTùy viên quốc phòng trở lên tại cơ quan đại diện ngoại giao, phái bộ thườngtrực tại các tổ chức thế giới liên chính phủ và từ công tác Tùy viên lãnh sự trởlên tại ban ngành lãnh sự của nước ta ở nước ngoài.

10. Giao thông vận tải viên ngoại giao,giao thông viên lãnh sự.

11. Vợhoặc chồng của những người thuộc diện cách thức từ khoản 1 cho khoản 8 Điều nàycùng đi theo hành trình công tác; bà xã (hoặc chồng), con dưới 18 tuổi của nhữngngười nằm trong diện phép tắc tại khoản 9 Điều này thuộc đi theo hoặc là đi thăm nhữngngười này vào nhiệm kỳ công tác.

12. Vào trườnghợp buộc phải thiết, địa thế căn cứ vào yêu cầu đối ngoại hoặc lễ tân đơn vị nước cùng tính chấtchuyến đi công tác, bộ trưởng Bộ nước ngoài giao thực hiện việc cung cấp hộ chiếu ngoạigiao theo lãnh đạo của Thủ tướng cơ quan chính phủ hoặc xét đưa ra quyết định cấp hộ chiếu ngoạigiao theo ý kiến đề xuất của cơ quan tất cả thẩm quyền của vn nêu tại khoản 1 Điều32 Nghị định này cho tất cả những người không ở trong diện phép tắc từ khoản 1 cho khoản11 Điều này.

Điều 7. Hộchiếu công vụ cấp cho công dân nước ta thuộc diện sau đây, được cơ quan tất cả thẩmquyền dụng cụ tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này cử ra quốc tế thực hiện nay nhiệmvụ thuộc tác dụng của cơ sở đó:

1. Cán bộ,công chức, viên chức đơn vị nước theo khí cụ của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyênnghiệp trong Quân nhóm nhân dân cùng Công an nhân dân.

3. Nhân viên cơ quan đại diện thay mặt củaViệt Nam sinh hoạt nước ngoài; phóngviên thông tấn và báo chí truyền thông nhà nước của Việt Namthường trú ngơi nghỉ nước ngoài.

4. Vk hoặc chồng, con dưới 18 tuổi của các ngườinêu trên khoản 3 Điều này cùng đi theo hoặc đi thăm những người này trong nhiệmkỳ công tác.

5. Vào trườnghợp đề nghị thiết, địa thế căn cứ vào yêu ước và đặc thù của chuyến đi, bộ trưởng Bộ Ngoạigiao tiến hành việc cấp hộ chiếu công vụ theo lãnh đạo của Thủ tướng thiết yếu phủhoặc xét đưa ra quyết định cấp hộ chiếu công vụ theo kiến nghị của cơ quan gồm thẩm quyềncủa vn nêu tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này cho tất cả những người khôngthuộc diện qui định từ khoản 1 mang lại khoản 4 Điều này.

Điều 8. Hộchiếu nhiều cấp cho phần đông công dân Việt Nam.

Điều 9. Hộchiếu thuyền viên cấp cho công dân Việt Namlà thuyền viên nhằm xuất nhập cảnh theo tàu biển cả hoặc phương tiện đi lại thuỷ trong nước hoạtđộng tuyến thế giới theo quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền thuộc bộ Giaothông vận tải.

Điều 10. Giấythông hành biên thuỳ và giấy thông hành nhập xuất cảnh cấp cho công dân Việt Namqua lại nước bao gồm chung biên giới với Việt Nam,theo Điều ước nước ngoài giữa Việt Namvới nước đó.

Điều 11. Giấythông hành hồi hương cấp cho công dân Việt Namđịnh cư ở quốc tế nhập cảnh về thường trú làm việc Việt Nam.

Điều 12.Giấy thông hành cấp cho cho công dân Việt Namkhông định cư ở nước ngoài để nhập cư về thường xuyên trú nghỉ ngơi Việt Namtrong rất nhiều trường hợp sau đây:

1. Ko được nước ngoài chocư trú.

2. Bắt buộc về nước theo yêu cầu củacơ quan bao gồm thẩm quyền của Việt Nammà không có hộ chiếu quốc gia.

3. Có nguyện vọng về nướcnhưng không tồn tại hộ chiếu quốc gia.

Điều 13.

1. Ngườiđược cấp sách vở và giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cư có trách nhiệm giữ gìn và bảoquản cẩn thận, không được tẩy xóa, thay thế sửa chữa nội dung trong sách vở đó, ko đượccho người khác sử dụng, không được sử dụng trái với quy định Việt Nam.

2. Fan được cấp sách vở cógiá trị xuất cảnh, nhập cư có nhiệm vụ khai báo ví như bị mất giấy tờ đó theoquy định như sau:

a) Nếungười đó sẽ ở nội địa thì bắt buộc khai báo ngay bởi văn bản với cơ quan cấpgiấy tờ đó hoặc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nếu sách vở bị mất vì chưng cơquan thay mặt Việt phái nam ở quốc tế cấp. Trường đúng theo bị mất hộ chiếu ngoại giao,hộ chiếu công vụ thì ngoài vấn đề khai báo trên, người được cấp phải báo cáo ngayvới cơ quan cử bản thân ra nước ngoài.

b) Nếungười đã ở quốc tế thì cần khai báo ngay bởi văn bạn dạng với cơ quan tất cả thẩmquyền nước trực thuộc và cơ quan đại diện thay mặt Việt Namở nước ngoài nơi gần nhất.

3. Các cơquan việt nam nêu trên khoản 2 Điều này khi nhận thấy văn bản khai báo mất giấytờ có mức giá trị xuất cảnh, nhập cảnh, gồm trách nhiệm thông tin cho bộ Công an (CụcQuản lý xuất nhập cảnh) để hủy giá trị thực hiện của giấy tờ đó. Sách vở có giátrị xuất cảnh, nhập cảnh đã bị hủy thì không được khôi phục, trừ trường hợp vìlý vì nhân đạo, cung cấp thiết.

Chương3:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤYTỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Điều 14.

1. Công dân vn đang ởtrong nước kiến nghị cấp hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ nộp hồ sơ tại CụcLãnh sự - cỗ Ngoại giao hoặc tại phòng ban Ngoại vụ tỉnh, tp trực thuộcTrung ương theo quy định của bộ Ngoại giao.

Hồ sơ gồm:

- Tờ khai ý kiến đề nghị cấp hộ chiếutheo chủng loại quy định;

- Văn bạn dạng củacơ quan gồm thẩm quyền nêu tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này về việc cử hoặc quyếtđịnh tạo ra nước ngoài;

- bản sao giấy khai sinh nếu như ngườiđề nghị cấp hộ chiếu dưới 14 tuổi;

- Giấy tờ minh chứng thuộc diệncùng theo hoặc đi thăm nếu như người đề xuất cấp hộ chiếu nằm trong diện nêu trên khoản11 Điều 6 cùng khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

Trường hợp phụ thân hoặc bà bầu có nhu cầucho con dưới 14 tuổi nằm trong diện mức sử dụng tại khoản 11 Điều 6, khoản 4 Điều 7Nghị định này được đi cùng hộ chiếu thì khai bình thường vào tờ khai của mình.

2. Thời hạn coi xét cấp cho hộ chiếu:cơ quan cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trả kết quả cho tất cả những người đề nghịtrong thời hạn không quá 5 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày dìm hồ sơ.

Điều 15.

1. Công dân Việt Namở vào nước ý kiến đề xuất cấp hộ chiếu phổ thông hoàn toàn có thể nộp hồ nước sơ với nhận hiệu quả tạicơ quan thống trị xuất nhập cư theo một trong những cách sau đây:

a) trực tiếp nộp hồ nước sơ cùng nhận kếtquả trên cơ quan cai quản xuất nhập cư Công an tỉnh, tp trực trực thuộc Trungương khu vực thường trú hoặc vị trí đang trợ thì trú.

b) nhờ cất hộ hồ sơ qua con đường bưu điệnđến cơ quan thống trị xuất nhập cảnh Công an tỉnh, tp trực thuộc Trungương vị trí thường trú và ý kiến đề xuất được nhận tác dụng qua mặt đường bưu điện. Câu hỏi gửi hồsơ và nhận kết quả qua đường bưu điện tiến hành theo giấy tờ thủ tục do cỗ Công an cùng Tậpđoàn Bưu chính Viễn thông Việt Namquy định.

c) Ủy thác chocơ quan, tổ chức triển khai có tư biện pháp pháp nhân thẳng nộp hồ sơ và nhận hiệu quả tạicơ quan cai quản xuất nhập cảnh Công an tỉnh, tp trực ở trong Trung ươngnơi hay trú. Bài toán ủy thác tiến hành theo quy định của bộ Công an.

2. Ngôi trường hợp cung cấp thiết yêu cầu hộchiếu vội vàng (do bộ Công an quy định) fan đề nghị hoàn toàn có thể nộp hồ sơ cùng nhận kếtquả tại Cục quản lý xuất nhập cư - cỗ Công an.

3. Hồ sơ đềnghị cấp hộ chiếu có có:

a) Đối với trườnghợp trực tiếp nộp hồ nước sơ, nêu tại những điểm a và c khoản 1 Điều này:

- Tờ khai ý kiến đề nghị cấp hộ chiếuphổ thông theo mẫu quy định.

Đối với trẻ nhỏ dưới 14 tuổi thìcha, mẹ hoặc fan đỡ đầu của trẻ nhỏ đó khai và ký vào tờ khai; nếu cha hoặc mẹcó nhu cầu cho con dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai phổ biến vào tờ khai củamình.

- phiên bản sao giấy khai sinh của trẻem dưới 14 tuổi.

Khi nộp hồ sơ buộc phải xuất trình giấychứng minh quần chúng. # của người ý kiến đề xuất cấp hộ chiếu còn quý giá để đối chiếu.

b) Đối với trường vừa lòng nộp hồ sơqua con đường bưu điện, nêu trên điểm b khoản 1 Điều này:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếuphổ thông theo chủng loại quy định, có chứng thực của Trưởng Công an phường, xã khu vực đăngký hay trú.

- phiên bản chụp giấy chứng minh nhândân còn giá chỉ trị.

4. Lúc nộp hồ nước sơ, người kiến nghị cấp hộ chiếu đề xuất nộp lệ tổn phí hộ chiếutheo quy định của bộ Tài chính. Trường đúng theo nộp hồ sơ qua mặt đường bưu năng lượng điện thì nộplệ giá thành cùng với hồ sơ và thanh toán giao dịch cước phí chuyển, phát mang lại Bưu điện.

5. Thời hạngiải quyết hồ nước sơ cùng trả kết quả:

a) Đối với các trường thích hợp nêu tạikhoản 1 Điều này, cơ quan cai quản xuất nhập cảnh trả hiệu quả trong thời hạnkhông vượt 8 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày nhấn hồ sơ.

b) Đối với trường đúng theo nêu tạikhoản 2 Điều này, cơ quan làm chủ xuất nhập cư trả công dụng trong thời hạnkhông thừa 5 ngày làm việc, tính từ lúc ngày nhấn hồ sơ.

6. Trưởng Công an phường, thôn nơicông dân thường trú phải phụ trách trước quy định về ngôn từ xác nhậntrong tờ khai kiến nghị cấp hộ chiếu của công dân.

7. Cơ quan, tổ chức triển khai có bốn cáchpháp nhân được người ý kiến đề nghị cấp hộ chiếu ủy thác nộp hồ sơ với nhận tác dụng phảichịu trọng trách trước quy định về bài toán đối chiếu đúng mực giữa tín đồ đề nghịcấp hộ chiếu, giấy chứng minh nhân dân cùng tờ khai của họ.

­Điều 16.

1. Công dân ViệtNam đang ở quốc tế đề nghịcấp hộ chiếu nhiều thì nộp hồ sơ tại cơ quan thay mặt đại diện Việt Namở nước ngoài.

Hồ sơ có :

- Tờ khai đề xuất cấp hộ chiếutheo mẫu quy định;

- Giấy tờ chứng minh có quốc tịchViệt Nam;

- bạn dạng sao giấy khai sinhnếu người ý kiến đề nghị cấp hộ chiếu dưới 14 tuổi.

Trường hợp phụ thân hoặc người mẹ có nhu cầucho nhỏ dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu thì khai thông thường vào tờ khai đề nghị cấp hộchiếu của mình.

2. Cơ quan thay mặt Việt Namở nước ngoài trả kết quả cho những người đề nghị vào thời hạn không thực sự 5 ngày làmviệc, tính từ lúc ngày dìm hồ sơ.

Xem thêm: Những Cách Băng Bó Vết Thương Ở Chân, Hướng Dẫn Băng Vết Thương Tại Nhà

Điều 17. Thủtục, trình tự cấp cho hộ chiếu thuyền viên do cỗ Giao thông vận tải quy định.

Điều 18. Thủtục, trình tự cấp thủ tục thông hành biên cương và giấy thông hành nhập xuất cảnhdo bộ Công an quy định, cân xứng với Điều ước nước ngoài mà Việt Namký kết với nước liên quan.

Điều 19. Thủtục, trình tự cấp chứng từ thông hành hồi hương đến công dân Việt Namđịnh cư ở nước ngoài hồi hương về thường xuyên trú ngơi nghỉ Việt Namdo bộ Công an và bộ Ngoại giao quy định.

Điều 20. Thủ tục, trình tự cấp giấy thông hành mang đến công dân Việt Namkhông định cư ở quốc tế về thường trú sinh sống Việt Namdo cỗ Công an quy định.

Chương 4:

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢCXUẤT CẢNH, CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Điều 21. Côngdân Việt Namở vào nước chưa được xuất cảnh giả dụ thuộc giữa những trường đúng theo sau đây:

1. Đang bị truy cứu trách nhiệmhình sự hoặc có liên quan đến công tác khảo sát tội phạm.

2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bảnán hình sự.

3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bảnán dân sự, khiếp tế; đang chờ để xử lý tranh chấp về dân sự, gớm tế.

4. Đang có nghĩa vụ chấp hànhquyết định xử phạt phạm luật hành chính, nghĩa vụ nộp thuế cùng những nhiệm vụ khácvề tài chính trừ trường hợp gồm đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảmkhác để tiến hành nghĩa vụ đó.

5. Vì vì sao ngăn ngăn dịch bệnhnguy hiểm lây lan.

6. Vì lý do bảo vệ bình an quốcgia và đơn nhất tự an toàn xã hội.

7. Gồm hành vi vi phạm luật hành chínhvề xuất nhập cư theo điều khoản của chính phủ.

Điều 22.

1. Thẩmquyền đưa ra quyết định chưa cho công dân Việt Namxuất cảnh :

a) phòng ban điều tra, Viện Kiểmsát, toàn án nhân dân tối cao hoặc phòng ban thi hành án các cấp quyết định chưa cho xuất cảnh đốivới những người nêu tại các khoản 1, 2 với 3 Điều 21 Nghị định này.

b) bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ; Thủ trưởng cơ quan thuộc chủ yếu phủ; chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh,thành phố trực nằm trong Trung ương ra quyết định chưa đến xuất cảnh đối với những ngườinêu trên khoản 4 Điều 21 Nghị định này.

c) bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế quyết địnhchưa đến xuất cảnh so với những fan nêu tại khoản 5 Điều 21 Nghị định này.

d) bộ trưởng liên nghành Bộ Công an quyết địnhchưa cho xuất cảnh đối với những fan nêu tại khoản 6 Điều 21 Nghị định này.

đ) Thủ trưởng cơ quan cai quản xuấtnhập cảnh - cỗ Công an ra quyết định chưa mang đến xuất cảnh đối với những tín đồ nêu tạikhoản 7 Điều 21 Nghị định này.

2. Những cơ quan có thẩm quyền nêutại các điểm a, b, c, d, khoản 1 Điều này khi quyết định chưa mang lại công dân xuấtcảnh bắt buộc gửi văn bản thông báo đến Cục cai quản xuất nhập cư - bộ Công an,nêu rõ những yếu tố nhân thân của người không được xuất cảnh cùng thời hạn chưa chongười kia xuất cảnh, nhằm thực hiện. Khi diệt bỏ quyết định đó cũng cần thông báobằng văn phiên bản cho Cục quản lý xuất nhập cư - bộ Công an để thực hiện.

3. Cơ quan nào quyết địnhchưa đến công dân xuất cảnh thì gồm trách nhiệm thông tin bằng văn phiên bản cho côngdân kia biết, trừ ngôi trường hợp bởi vì lý do bảo đảm an toàn bí mật cho công tác điều tra tộiphạm và tại sao an ninh.

4. Người ra quyết định chưacho công dân xuất cảnh phải phụ trách trước luật pháp về đưa ra quyết định củamình.

Điều 23. NgườiViệt Nam sẽ ở nước ngoàichưa được cơ quan thay mặt đại diện Việt Namở nước ngoài cấp sách vở và giấy tờ có quý giá xuất cảnh, nhập cư nếu thuộc 1 trong những nhữngtrường phù hợp sau:

1. Ko có sách vở và giấy tờ chứng minhcó quốc tịch Việt Nam.

2. Vì lý do bảo vệ an ninh quốcgia và riêng biệt tự bình an xã hội theo quyết định của bộ trưởng liên nghành Bộ Công an.

Điều 24. Ngườithuộc diện nêu tại Điều 21 và Điều 23 Nghị định này không được cấp sách vở và giấy tờ cógiá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam.Trường hòa hợp đã cấp cho thì Cục quản lý xuất nhập cảnh - bộ Công an thực hiện việc hủygiá trị sử dụng sách vở và giấy tờ đó.

Điều25. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện người thuộc diện nêu tại Điều21 cùng Điều 23 Nghị định này đã bao gồm hộ chiếu, sách vở và giấy tờ khác có mức giá trị xuất cảnh,nhập cảnh hoặc đã làm giấy tờ thủ tục để đề xuất cấp sách vở và giấy tờ đó, có trách nhiệm thôngbáo kèm theo bằng chứng ví dụ cho các cơ quan có thẩm quyền nêu trên Điều 22Nghị định này xem xét, quyết định không cấp hộ chiếu, sách vở và giấy tờ khác có mức giá trịxuất cảnh, nhập cư hoặc ngăn ngừa người đó xuất cảnh.

Điều26.

1. BộCông an thống nhất quản lý danh sách công dân chưa được xuất cảnh nêu tại Điều21 Nghị định này với công dân chưa được cấp giấy tờ có quý giá xuất cảnh, nhập cảnhnêu tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này.

2. Ngôi trường hợp đặc biệt,Bộ trưởng cỗ Công an quyết định cho xuất cảnh đối với những người chưa được xuấtcảnh nêu tại Điều 21 Nghị định này.

Chương5:

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM,THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ quan tiền LIÊN QUAN

Điều 27.Bộ Công an là cơ sở giúp chính phủ cai quản nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnhcủa công dân Việt Nam,có trách nhiệm:

1. Công ty trì, phối phù hợp với các Bộ,ngành tương quan soạn thảo, phát hành hoặc trình thiết yếu phủ phát hành hoặc kiến nghịChính bao phủ trình Quốc hội, Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phát hành các thiết yếu sách,văn bản quy phạm pháp luật trong nghành xuất cảnh, nhập cư của công dân ViệtNam.

2. Cấp,sửa thay đổi hộ chiếu phổ thông, giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuấtcảnh mang đến công dân việt nam đang nghỉ ngơi trong nước, giấy thông hành đến công dân ViệtNam ở quốc tế về nước vị không được nước ngoài cho cư trú.

3. Phát hành mẫu những loại giấytờ có mức giá trị xuất cảnh, nhập cảnh và những biểu mẫu cần thiết sau khi tham khảoý kiến những Bộ, ngành liên quan; in ấn, thống trị và đáp ứng ấn phẩm trắng các loạigiấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh cho những cơ quan cấp cho phát các loại giấytờ này.

4. Thực hiện việc thu hồi, hủygiá trị sử dụng của những loại sách vở có quý hiếm xuất cảnh, nhập cảnh; khôi phụcgiá trị sử dụng của các loại sách vở có cực hiếm xuất cảnh, nhập cảnh đã trở nên hủyquy định trên khoản 3 Điều 13 Nghị định này.

5. Kiểm soát, kiểm bệnh giấytờ có mức giá trị xuất cảnh, nhập cảnh so với công dân việt nam xuất cảnh, nhập cảnhtại các cửa khẩu; hướng dẫn các đơn vị kiểm soát và điều hành xuất nhập cảnh ở những cửa khẩudo bộ Quốc phòng làm chủ về thủ tục, biểu mẫu, trình tự tiến hành việc kiểmsoát, kiểm chứng sách vở có quý hiếm xuất cảnh, nhập cảnh.

6. Xử lý vi phạm hành chủ yếu đốivới cá nhân, tổ chức vi phạm những quy định về xuất cảnh, nhập cư của công dân;hướng dẫn những cơ quan tương quan về cách thức phát hiện giấy tờ có giá trị xuấtcảnh, nhập cư giả.

7. Tiến hành hợp tác quốc tếtrong nghành nghề xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;chủ trì thực hiện việc chào đón công dân Việt Namkhông được phía nước ngoài cho cư trú.

8. Thống kê bên nước về xuấtcảnh, nhập cư của công dân Việt Nam; xuất bản cơ chếphối hợp giữa các cơ quan tương quan để đảm bảo chế độ quản lý thống độc nhất vô nhị thôngtin trong nghành nghề dịch vụ xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Điều 28.Bộ ngoại giao gồm trách nhiệm:

1. Hướngdẫn thủ tục, trình từ cấp, gia hạn, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu côngvụ.

2. Cấp, gia hạn, sửa thay đổi hộchiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ làm việc trong nước; thông báo cho bộ Công andanh sách nhân sự bạn được cung cấp hộ chiếu nước ngoài giao, hộ chiếu công vụ ngay saukhi cấp.

3. Thông tin cho bộ Công andanh sách nhân sự những người trình báo mất hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu côngvụ nhằm hủy cực hiếm sử dụng.

4. Trao đổi với cỗ Công an đểkhôi phục giá trị thực hiện hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đã biết thành hủy nêu tạikhoản 3 Điều 13 Nghị định này.

5. Cung ứng cho bộ Công an nhữngthông tin, tài liệu quan trọng về các cá nhân, tổ chức vi phạm những quy định về cấp,sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để cỗ Công an xử lý.

6. Công ty trì, phối phù hợp với Bộ Côngan trong việc đàm phán, cam kết kết hoặc dấn mình vào Điều ước thế giới liên quan mang đến xuấtcảnh, nhập cư của công dân Việt Namtheo hiện tượng của chính phủ.

Điều 29. BộGiao thông vận tải có trách nhiệm:

1. Phía dẫnthủ tục, trình trường đoản cú cấp, gia hạn, sửa thay đổi hộ chiếu thuyền viên.

2. Cấp, sửađổi, gia hạn hộ chiếu thuyền viên; thông tin cho cỗ Công an danh sách nhân sựngười được cấp cho hộ chiếu thuyền viên ngay sau thời điểm cấp và danh sách nhân sự nhữngngười trình báo mất hộ chiếu thuyền viên.

3. Hỗ trợ cho cỗ Côngan mọi thông tin, tài liệu cần thiết về các cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm những quyđịnh về cấp, thực hiện hộ chiếu thuyền viên để cỗ Công an xử lý.

Điều 30. BộQuốc chống (Bộ team Biên phòng) gồm trách nhiệm:

1. Kiểm soát, kiểm triệu chứng hộ chiếu,giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Namkhi xuất cảnh, nhập cư tại các cửa khẩu do lính Biên chống quản lý.

2. Cung cấp cập nhật cho bộ Côngan danh sách công dân Việt Namđã xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu do quân nhân Biên chống quản lý.

3. Trao đổi với cỗ Côngan về tình hình, kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức triển khai vi phạm vẻ ngoài về xuất cảnh,nhập cảnh của công dân vn tại các cửa khẩu do bộ đội Biên chống quản lý;kịp thời thảo luận để bộ Công an phối hợp chỉ huy việc xử lý đối với các trườnghợp vi phạm luật nghiêm trọng hoặc tương quan đến đối ngoại.

Điều 31. Cơquan đại diện Việt Namở nước ngoài có trách nhiệm:

1. Cấp, gia hạn, sửa thay đổi hộ chiếungoại giao, hộ chiếu công vụ theo thông tin của bộ Ngoại giao.

2. Cấp, sửa đổi hộ chiếu phổthông theo hướng dẫn của bộ Công an và bộ Ngoại giao.

3. Cấp giấy thông hành hồihương, giấy thông hành theo thông tin của cỗ Công an.

4. Thông tin cho bộ Công an danhsách nhân sự những người dân được cấp sách vở có quý giá xuất cảnh, nhập cư ngaysau khi cung cấp và danh sách những người dân trình báo mất sách vở có quý hiếm xuất cảnh,nhập cảnh, theo mẫu của bộ Công an.

Điều 32.

1. Cơ quan gồm thẩm quyền cử nhữngngười thuộc diện nêu tại Điều 6 với Điều 7 Nghị định này ra quốc tế gồm:

a) ở trong Đảng cùng sản Việt Nam:

- Bộ chính trị tw Đảng;

- Ban túng bấn thư trung ương Đảng;

- các Ban trực ở trong Trung ươngĐảng;

- Văn phòng trung ương Đảng;

- tỉnh giấc ủy, Thành ủy trực thuộcTrung ương.

b) thuộc Quốc hội:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc bản địa của Quốc hội;

- các Ủy ban của Quốc hội;

- các Ban của Ủy ban thường vụ củaQuốc hội;

- văn phòng Quốc hội.

c) Văn phòng quản trị nước.

d) Thuộc chính phủ:

- Thủ tướng chính phủ;

- các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơquan thuộc thiết yếu phủ.

đ) tand nhân dân về tối cao.

e) Viện Kiểm sát nhân dân tốicao.

g) Thuộc cơ sở nhà nước làm việc địaphương:

- Hội đồng dân chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương;

- Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

h) Thuộc những đoàn thể và tổ chứcnhân dân ở tw :

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổquốc Việt Nam;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Hội Liên hiệp thiếu phụ Việt Nam;

- tw Đoàn tuổi teen Cộngsản hồ Chí Minh;

- Hội dân cày Việt Nam;

- Hội Cựu binh sỹ Việt Nam;

- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghịViệt Nam;

- Liên hiệp những Hội Văn học tập nghệthuật Việt Nam;

- Liên hiệp các Hội kỹ thuật vàKỹ thuật Việt Nam;

- Liên minh hợp tác ký kết xã Việt Nam;

- Phòng thương mại và Côngnghiệp Việt Nam.

2. Thủ trưởng những Bộ, cơ quanngang Bộ, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cóthể ủy quyền cho đơn vị trực nằm trong trong việc cử cán bộ, công chức ra nướcngoài.

3. Thủ trưởngcơ quan gồm thẩm quyền nêu tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm ban hành quy chếquản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức do mình cai quản lý.

Chương6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33.

1. Cánhân, tổ chức triển khai có hành vi vi phạm các quy định của Nghị định này thì tùy theotính chất, cường độ vi phạm, bị xử phạt hành thiết yếu hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật.

2. Công dân việt nam có quyềnkhiếu năn nỉ theo công cụ của điều khoản khi bị từ chối cấp giấy tờ có quý hiếm xuấtcảnh, nhập cảnh hoặc lúc bị thông tin chưa đến xuất cảnh hoặc khi các cơ quan cấpgiấy tờ có mức giá trị xuất cảnh, nhập cư không triển khai đúng những quy định củaNghị định này.

Điều 34.Nghị định này còn có hiệu lực thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo vàthay thế những quy định sau đây:

- Nghị định số 05/2000/NĐ-CPngày 03 tháng 3 năm 2000 của chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân ViệtNam.

- những quy định về xuất cảnh,nhập cảnh của công dân nước ta quy định tại quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về một số cơ chế đối cùng với ngườiViệt Nam nghỉ ngơi nước ngoài.

Điều 35.Bộ trưởng cỗ Công an nhà trì, phối phù hợp với các Bộ liên quan hướng dẫn thực hiệnNghị định này.

Điều 36.Bộ nước ngoài giao, cỗ Giao thông vận tải đường bộ tổ chức việc nối mạng máy tính xách tay với BộCông an để truyền dữ liệu thông tin về nhân sự fan được cấp sách vở có giá chỉ trịxuất cảnh, nhập cảnh ngay sau thời điểm cấp; bộ Ngoại giao chỉ dẫn cơ quan liêu đại diệnViệt phái nam ở nước ngoài thực hiện việc nối mạng máy tính với cỗ Công an nhằm truyềndữ liệu tin tức nhân sự người vn được cấp sách vở có quý giá xuất cảnh,nhập cảnh ngay sau thời điểm cấp; bộ Quốc phòng tổ chức việc nối mạng laptop với BộCông an để truyền tài liệu thông tin kiểm soát điều hành xuất cảnh, nhập cư của người ViệtNam qua lại các cửa khẩu do cỗ Quốc phòng quản lý, ngay sau khi công dân xuất cảnh,nhập cảnh.

Điều 37.Bộ Tài bao gồm chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, cỗ Ngoại giao cùng Bộ giao thông vậntải nguyên lý về lệ tầm giá cấp, gia hạn, bổ sung, sửa đổi những loại sách vở và giấy tờ có giátrị xuất cảnh, nhập cảnh; phía dẫn bài toán trích từ tiền thu lệ phí cấp phép giấytờ có mức giá trị xuất cảnh, nhập cảnh để sử dụng vào việc mua sắm, bảo dưỡng, sửachữa những loại vật dụng tư, vật dụng móc, thiết bị ship hàng việc cấp sách vở có cực hiếm xuấtcảnh, nhập cảnh; sản phẩm móc, sản phẩm phát hiện giấy tờ có nghi hoặc giả; vấn đề xửlý vi phạm hành chính và những việc khác giao hàng yêu cầu thống trị xuất nhập cảnh củacông dân.

Điều 38.

Xem thêm: Hãy Đến Với Nhau Đêm Ngày - Hãy Đến Hãy Đến Với Nhau Đêm Này Lyrics

Các bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởng ban ngành thuộc Chínhphủ, quản trị Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịutrách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban túng thư trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng chính phủ; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc chủ yếu phủ; - VP BCĐTW về phòng, phòng tham nhũng; - HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực ở trong Trung ương; - Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của QH; - công sở Quốc hội; - tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - UBTW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - cơ sở Trung ương của những đoàn thể; - VPCP: BTCN, những PCN, Website thiết yếu phủ, Ban Điều hành 112, tín đồ phát ngôn của Thủ tướng chủ yếu phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT (5b).Hà

kimsa88
cf68