Nghị Định Số 75/2006/Nđ-Cp

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Số : 75/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2006


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH đưa ra TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦALUẬT GIÁO DỤC

CHÍNHPHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 mon 6 năm 2005;Xét ý kiến đề xuất của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo,

NGHỊĐỊNH :

Chương1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Nghị định này quy địnhchi ngày tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục về chương trìnhgiáo dục, sách giáo khoa với giáo trình; thi kiểm tra và văn bằng, chứng chỉtrong hệ thống giáo dục quốc dân; mạng lưới, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyềnhạn của nhà trường và cơ sở giáo dục đào tạo khác; cơ chế đối với đơn vị giáo; chínhsách so với người học; kiểm định chất lượng giáo dục; bảo đảm các điều kiệntài bao gồm cho giáo dục.

2. Nghị định này áp dụngcho công ty trường, cơ sở giáo dục khác trong khối hệ thống giáo dục quốc dân, những tổ chức,cá nhân tham gia hoạt động giáo dục.

Bạn đang xem: Nghị định số 75/2006/nđ-cp

Trường của phòng ban nhà nước, củatổ chức chính trị, tổ chức chính trị - thôn hội, của lực lượng vũ khí nhân dânkhi thực hiện chương trình giáo dục của khối hệ thống giáo dục quốc dân phảituân theo các quy định của Nghị định này.

Điều 2. Phổcập giáo dục

1. Phổ cậpgiáo dục là quy trình tổ chức để phần đông công dân số đông được học hành và đạt tới mức mộttrình độ học tập vấn về tối thiểu theo quy định ở trong nhà nước. Giáo dục đào tạo tiểu học tập vàgiáo dục trung học các đại lý là những cấp học tập phổ cập.

2. Ủy ban nhândân các cấp có trách nhiệm:

a) đảm bảo an toàn để mọi trẻ em 6 tuổiđều được vào học tập lớp một; thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học tập đúng độ tuổi;

b) Củng cố, gia hạn kết trái phổcập giáo dục tiểu học và kháng mù chữ;

c) bài bản và chiến thuật thựchiện thông dụng giáo dục trung học cơ sở.

3. Đối với những địa phương (xã,huyện, tỉnh) đang được thừa nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục đào tạo trung học tập cơ sở, Ủyban nhân dân các cấp có nhiệm vụ củng cố, duy trì kết quả phổ cập giáo dụctrung học tập cơ sở; địa thế căn cứ điều kiện rõ ràng của địa phương để sản xuất kế hoạchthu hút đa số học sinh tốt nghiệp trung học cửa hàng theo học tập trung học phổthông, trung cấp.

4. Hằngnăm, cơ sở giáo dục và đơn vị hành chính (gọi phổ biến là đối kháng vị) đã có công nhậnđạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, thông dụng giáo dục trung học cơ sở đề nghị tiếnhành tự kiểm soát theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục, báo cáo bằngvăn bản với cấp có thẩm quyền thừa nhận đạt chuẩn.

5. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạocó nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện, tính toán kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiệnphổ cập giáo dục, report Thủ tướng thiết yếu phủ.

Đơn vị hai năm liềnkhông gia hạn được công dụng phổ cập giáo dục và đào tạo thì bị xoá tên khỏi danh sách cácđơn vị đạt chuẩn. Bài toán công nhận lại, các đơn vị này phải được xem xét như đốivới đơn vị được xét thừa nhận lần đầu.

6. Gia đình có trách nhiệmtạo điều kiện cho các thành viên của gia đình trong độ tuổi biện pháp được học tậpđể đạt chuyên môn giáo dục phổ cập.

Điều3. Hướng nghiệp và phân luồng vào giáo dục

1. Hướng nghiệp tronggiáo dục là khối hệ thống các biện pháp thực hiện trong và không tính nhà trường nhằm giúphọc sinh có kiến thức và kỹ năng về nghề nghiệp và có công dụng lựa chọn nghề nghiệp và công việc trêncơ sở kết hợp nguyện vọng, ưa thích của cá thể với yêu cầu sử dụng lao rượu cồn củaxã hội.

2. Phân luồng trong giáodục là phương án tổ chức vận động giáo dục trên cơ sở triển khai hướng nghiệptrong giáo dục, tạo đk để học tập sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung họcphổ thông tiếp tục học ở cấp học hoặc chuyên môn cao hơn, học trung cấp, học nghềhoặc lao động phù hợp với năng lực, điều kiện cụ thể của cá thể và yêu cầu xãhội; đóng góp phần điều tiết cơ cấu tổ chức ngành nghề của lực lượng lao động phù hợp vớinhu cầu phát triển của đất nước.

3. Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo lãnh đạo xây dựng chương trình giáo dục và đào tạo trung học tập cơ sở, trung học phổthông theo kim chỉ nam quy định tại khoản 3 với khoản 4 Điều 27 củaLuật Giáo dục, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, ví dụ hoáchuẩn con kiến thức, kĩ năng giáo dục chuyên môn tổng vừa lòng - hướng nghiệp. Ở cấp trunghọc cơ sở, ngôn từ hướng nghiệp được tích hợp vào những môn học, quan trọng đặc biệt làmôn công nghệ. Ở cung cấp trung học phổ thông, nội dung hướng nghiệp được cha tríthành môn học.

4. Cỗ Kế hoạch cùng Đầu tưhướng dẫn những Bộ, ngành cùng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự báo khẳng định cơ cấu nhânlực theo trình độ và ngành nghề trong quy hoạch, planer phát triển tài chính -xã hội của tất cả nước, từng vùng với địa phương.

5. Ủy ban nhân dân các cấpcó trách nhiệm dự báo và ra mắt công khai về nhu cầu sử dụng lực lượng lao động trong kếhoạch hằng năm, năm năm của địa phương; xây dựng chính sách cụ thể nhằm mục tiêu gắn đàotạo với sử dụng, chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục nghỉ ngơi địa phương triển khai có chấtlượng và công dụng phân luồng trong giáo dục.

6. Các trường đại học,cao đẳng, trung cung cấp hàng năm công bố công khai năng lực, ngành nghề đào tạo, cóbiện pháp cụ thể sử dụng tác dụng hướng nghiệp ở phổ quát trong quá trình tuyểnsinh và tổ chức triển khai đào tạo.

7. Ban ngành nhà nước, tổchức xã hội, tổ chức triển khai xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tài chính có nhiệm vụ tạo cơhội cho học sinh phổ thông làm cho quen với môi trường hoạt động vui chơi của mình.

Điều4. Liên thông vào giáo dục

1. Liên thông vào giáodục là phương án giúp bạn học hoàn toàn có thể sử dụng kết quả học tập đã có để học tiếpở các cấp học, trình độ chuyên môn cao hơn cùng ngành nghề hoặc khi đưa sang ngành đàotạo, vẻ ngoài giáo dục và trình độ chuyên môn đào tạo thành khác phù hợp với yêu ước nội dungtương ứng.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động- mến binh với Xã hội, bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo theo thẩm quyền, chỉđạo thi công chương trình dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp hóa liên thông với cácchương trình giáo dục phổ thông và các chương trình trình huấn luyện khác, tạo nên điềukiện cho người học kế thừa được các kết quả học tập ở giáo dục và đào tạo phổ thông.

3. Bộ giáo dục và Đào tạochủ trì, phối phù hợp với Bộ Lao động - yêu đương binh cùng Xã hội chế độ về việccông nhấn giá trị đổi khác kết quả học tập tập.

4. Hiệu trưởng các cơ sởgiáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào những quy định nêu ở khoản 3 Điềunày và chương trình khung, đối chiếu xác minh sự tương xứng về chương trình và ràsoát đk về đại lý vật hóa học đội ngũ giảng viên quyết định công thừa nhận giá trịchuyển đổi tác dụng học tập trong từng trường hợp thay thể.

5. Tín đồ học có quyềnđăng ký kết học tập các chương trình liên thông theo quy định của phòng nước cùng củacơ sở giáo dục.

Điều5. Dạy cùng học ngoại ngữ, dạy cùng học bằng tiếng nước ngoài trong công ty trường vàcơ sở giáo dục và đào tạo khác

1. Việc dạy cùng học ngoạingữ trong bên trường cùng cơ sở giáo dục và đào tạo khác phải bảo vệ các yêu cầu sau đây:

a) Đối với giáo dục đào tạo phổthông: tổ chức dạy với học tối thiểu một ngoại ngữ phổ cập trong thanh toán giao dịch quốc tế;học sinh được học thường xuyên từ lớp 3 tới trường 12. Khuyến khích học sinh học thêmcác ngoại ngữ khác;

b) Đối với giáo dục đào tạo nghềnghiệp và giáo dục đại học: tổ chức triển khai học ngoại ngữ cân xứng với yêu cầu chuyênmôn đến học viên, học tập sinh, sinh viên.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Giáo dụcvà Đào tạo ra xây dựng kế hoạch tổng thể quy định đk và tổ chức thực hiện dạyngoại ngữ trong nhà trường với cơ sở giáo dục và đào tạo khác, bảo đảm thực hiện cácyêu cầu nguyên lý tại khoản 1 của Điều này.

3. Bài toán dạy với học bằngtiếng nước ngoài theo giải pháp của Thủ tướng bao gồm phủ.

Chương2:

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, SÁCH GIÁO KHOA VÀ GIÁO TRÌNH

Điều 6.Chương trình giáo dục

1. Chươngtrình giáo dục đào tạo và thẩm quyền ban hành chương trình giáo dục đào tạo được biện pháp tạicác Điều 6, 24, 29, 35, 41, 45 với 100 của biện pháp Giáo dục.

2.Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành chương trình giáo dục mầm non vàchương trình giáo dục đào tạo ở những cấp học của giáo dục và đào tạo phổ thông; quy định ví dụ vềchương trình giáo dục và đào tạo thường xuyên, chương trình giáo dục đào tạo cho trường, lớp dànhcho người tàn tật, khuyết tật; ban hành chương trình khung những ngành đối vớigiáo dục đại học, cao đẳng; nhà trì, phối phù hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ tương quan để ban hành chương trình khung những ngành so với trung cấpchuyên nghiệp.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động- yêu quý binh với Xã hội phối phù hợp với bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộliên quan nguyên tắc chương trình khung đến từng trình độ chuyên môn nghề được đào tạo.

Bộ trưởng cỗ Văn hoá -Thông tin phối hợp với Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể vềchương trình giáo dục, thời hạn đào tạo của những trường, lớp năng khiếu sở trường nghệthuật.

Bộ trưởng, công ty nhiệm Ủyban thể dục Thể thao phối hợp với Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo cách thức cụthể về chương trình giáo dục, thời gian đào tạo của những trường, lớp năng khiếuthể dục thể thao.

Bộ trưởng cỗ Công an phốihợp với bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ trưởng Bộ Lao đụng - yêu quý binhvà buôn bản hội giải pháp chương trình giáo dục và đào tạo cho ngôi trường giáo dưỡng.

4. địa thế căn cứ vào chươngtrình khung sẽ được hình thức và nhiệm vụ đào tạo ở trong phòng trường, hiệu trưởng cơsở giáo dục đào tạo nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đh xây dựng và ban hành chươngtrình giáo dục ở trong phòng trường.

5. Cấp có thẩm quyềnban hành chương trình giáo dục nào thì có thẩm quyền quyết định đổi khác vềchương trình giáo dục đào tạo đó.

Điều 7. Chuẩnkiến thức, kỹ năng

1. Chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năngtrong chương trình giáo dục và đào tạo là mức buổi tối thiểu về loài kiến thức, khả năng mà tín đồ họcphải đã có được sau khi ngừng một chương trình giáo dục.

Chuẩn kiến thức, kỹ năngtrong chương trình giáo dục đào tạo là căn cứ đa số để soạn sách giáo khoa, giáotrình, tấn công giá kết quả học tập của người học.

2. Chuẩn kiến thức, kỹ năngphải bảo vệ các yêu ước sau đây:

a) Thể hiện mục tiêu giáo dục đốivới từng môn học, lớp, cung cấp học, chuyên môn đào tạo;

b) biểu hiện kiến thức, kỹ năng mớiđáp ứng yêu thương cầu trong thực tế và hội nhập quốc tế;

c) Được ví dụ hoá thành cáctiêu chí phù hợp, làm các đại lý cho vấn đề xây dựng, thực hiện, theo dõi, thống kê giám sát vàđánh giá khách quan chương trình giáo dục.

Điều8. Sách giáo khoa

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào chế tạo quy định câu hỏi biên biên soạn sách giáo khoa; bài toán chọn sách để dạy dỗ thí điểm,tổ chức dạy dỗ thí điểm, lấy ý kiến đóng góp ở trong phòng giáo, bên khoa học, nhà quảnlý giáo dục, hội nghề nghiệp, học sinh; câu hỏi thẩm định, để mắt và ra quyết định chọnsách để thực hiện làm sách giáo khoa, bao gồm cả sách giáo khoa bằng chữ nổi, bằngtiếng dân tộc bản địa và sách giáo khoa cho học sinh trường chuyên.

Điều 9. Giáotrình

1. Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao hễ - yêu mến binh với Xã hộitheo thẩm quyền, quy định các môn học tập cần sử dụng giáo trình thông thường và tổ chứcbiên soạn, duyệt các giáo trình này.

Hiệu trưởng trường trung cấp,trường cao đẳng, trường đại học tổ chức biên soạn và coi sóc giáo trình các môn học;chọn giáo trình tiên tiến, văn minh trong và ngoài nước cân xứng với mục tiêugiáo dục, tương xứng với lịch trình khung và nhiệm vụ đào tạo của trườngtrên cơ sở đánh giá của Hội đồng thẩm định giáo trình vì Hiệu trưởng thành và cứng cáp lập,bảo đảm gồm đủ giáo trình chủ yếu thức giao hàng giảng dạy và học tập.

2. đơn vị giáo tại những cơ sở giáo dụcnghề nghiệp, cửa hàng giáo dục đh cùng cùng với việc áp dụng giáo trình bao gồm thứcđể đào tạo và giảng dạy được lựa chọn tài liệu để giảng dạy và không ngừng mở rộng kiến thức cho những người họctrên cơ sở đảm bảo an toàn yêu ước của công tác giáo dục.

Điều 10. Hộiđồng thẩm định và đánh giá chương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình

1. Hội đồng thẩm địnhchương trình giáo dục, sách giáo khoa, giáo trình là tổ chức giúp người có thẩmquyền chăm chút chương trình, sách giáo khoa, giáo trình.

Hội đồng đánh giá chương trìnhgiáo dục, sách giáo khoa, giáo trình bao gồm các bên giáo, cán bộ làm chủ giáodục, cán cỗ khoa học, chuyên môn có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đào tạo và đạidiện các tổ chức bao gồm liên quan. Hội đồng đánh giá và thẩm định chương trình giáo dục đào tạo và sáchgiáo khoa của giáo dục đào tạo phổ thông phải gồm ít nhất một trong những phần ba toàn bô thành viênlà các nhà giáo đang đào tạo và giảng dạy ở cấp học tương ứng.

2. Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo vẻ ngoài nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượngvà cơ cấu thành viên của Hội đồng tổ quốc thẩm định chương trình giáo dục đào tạo phổthông và sách giáo khoa, Hội đồng đánh giá ngành về công tác trung cấpchuyên nghiệp, Hội đồng thẩm định ngành về lịch trình giáo dục đạihọc; cách thức việc đánh giá chương trình giáo dục và giáo trình ở các trườngtrung cung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học do Hiệu trưởng những trường tổ chức thẩmđịnh.

3. Bộ trưởng Bộ Lao cồn -Thương binh và Xã hội hiện tượng nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức hoạt động, tiêuchuẩn, con số và cơ cấu tổ chức thành viên của Hội đồng đánh giá và thẩm định ngành về chươngtrình dạy dỗ nghề; hình thức việc đánh giá và thẩm định chương trình, giáo trình dạy nghề sinh sống cáccơ sở dạy nghề do tín đồ đứng đầu tư mạnh sở dạy nghề tổ chức thẩm định.

4. Hội đồng đánh giá và cácthành viên Hội đồng phải chịu trách nhiệm về văn bản và quality thẩm định.

Chương 3:

THI KIỂM TRA VÀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ trong HỆ THỐNG GIÁODỤC QUỐC DÂN

Điều 11.Thi kiểm tra, tuyển sinh, công nhận xuất sắc nghiệp

1. Thi khám nghiệm trong hệthống giáo dục và đào tạo quốc dân tất cả thi, kiểm tra hoàn thành môn học, thi giỏi nghiệp, thituyển sinh, thi chọn học sinh giỏi.

2. Việc đánh giá kết quảhọc tập, công nhận người học xong xuôi chương trình môn học, cung cấp học hoặctrình độ đào tạo và huấn luyện bằng hình thức kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi xuất sắc nghiệphoặc xét tốt nghiệp; kết quả kiểm tra, thi là một trong căn cứ đa số giúp nhà trườngvà những cấp cai quản giáo dục tiến công giá chất lượng giáo dục.

Việc công nhận tốt nghiệpmột cấp học hoặc một trình độ chuyên môn đào sản xuất được tiến hành bằng: xét giỏi nghiệp đối vớitrung học tập cơ sở; thi tốt nghiệp đối với trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng;thi giỏi nghiệp hoặc bảo đảm đồ án, khoá luận giỏi nghiệp so với trình độ đại học;bảo vệ luận văn so với trình độ thạc sĩ; bảo đảm luận án đối v?i trình độ tiếnsĩ.

Trườnghợp huấn luyện và đào tạo theo khối hệ thống tín chỉ thì việc công nhận hoàn thành chương trìnhmôn học, việc công nhận tốt nghiệp đối với người học được triển khai theo Quy chếđào tạo theo tín chỉ vì chưng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ban hành.

3. Thi tuyển, xét tuyểntrong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm review khả năng học tập của bạn dựtuyển nhằm chọn bạn học. Câu hỏi tuyển sinh được tiến hành bằng hình thức thi tuyển,xét tuyển hoặc phối hợp giữa thi tuyển và xét tuyển.

4. Thi chọn họcsinh tốt nhằm khuyến khích việc học tập của tín đồ học, góp thêm phần phát hiện nhântài. Học tập sinh giành giải trong những kỳ thi chọn học sinh tốt được cấp thủ tục chứngnhận với được khen thưởng. Bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra quy định cụ thể việcthi chọn học viên giỏi.

5.Quy chế tuyển chọn sinh hình thức về hình thức tuyển sinh, đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh,trình tự, thủ tục tuyển sinh, thực hiện cơ chế ưu tiên so với từng một số loại đốitượng, khu vực vực, ngành nghề để bảo đảm an toàn công bằng trong giáo dục, tương xứng yêu cầuvề cơ cấu đào tạo, khuyến khích học sinh có năng khiếu.

6. Quy chế tuyển sinh,Quy định về thi giỏi nghiệp, xét tốt nghiệp phải đảm bảo các yêu mong sau đây:

a) tiến hành được mục tiêu thi,tuyển sinh;

b) bảo đảm chính xác,công bằng, khách quan, phù hợp với trọng tâm sinh lý tầm tuổi của thí sinh;

c) Nội dung các đề thikiểm tra phía trong chương trình giáo dục, cân xứng với chuẩn kiến thức và kỹnăng được pháp luật trong lịch trình giáo dục, phân loại được chuyên môn của thísinh, kết quả thi soát sổ phản ánh đúng loài kiến thức, tài năng đã tích luỹ đượctrong quy trình học tập và rèn luyện của thí sinh;

d) bảo vệ tổ chức thikiểm tra nghiêm túc, ngăn ngừa và cách xử trí kịp thời những hành vi tiêu cực trong thicử.

7.Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ban hành Quy chế thi, tuyển sinh trung học phổthông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Bộ trưởngBộ Lao rượu cồn - yêu đương binh cùng Xã hội phát hành Quy chế thi, tuyển sinh dạy dỗ nghề.

Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnhquyết định vấn đề tuyển sinh vào các trường trung học tập phổ thông theo như hình thứcthi tuyển, xét tuyển chọn hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển, trên cơ sở điều kiệncụ thể của địa phương và quy chế thi, tuyển chọn sinh.

Điều 12. Vănbằng, hội chứng chỉ

1. Văn bằng của khối hệ thống giáo dụcquốc dân được cấp cho những người học sau khi xuất sắc nghiệp một cung cấp học hoặc một trình độđào tạo; chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho những người học saukhi được xong xuôi một khóa hoặc một chương trình đào tạo, tu dưỡng nâng caohọc vấn, nghề nghiệp.

Văn bằng, chứng chỉ phải bội phản ánhđúng yêu cầu của chương trình giáo dục và trình độ của tín đồ học.

2. Thống trị văn bằng, chứngchỉ phải bảo đảm các chính sách sau:

a) hệ thống văn bằng, bệnh chỉphải được thống trị thống duy nhất và tiến hành phân cấp quản lý nhà nước; bảo đảmquyền và trách nhiệm của cơ sở giáo dục, tương xứng với xu rứa hội nhập quốc tế;

b) ngăn ngừa và xử trí nghiêm minhmọi hành vi gian lậu trong cấp phát và thực hiện văn bằng, chứng chỉ.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo,Bộ trưởng cỗ Lao động - yêu đương binh cùng Xã hội theo thẩm quyền, luật về điềukiện, trình tự, giấy tờ thủ tục cấp văn bằng, chứng chỉ; dụng cụ về mẫu văn bằng, bệnh chỉ; pháp luật về việc in với quảnlý cấp cho phát, thu hồi, huỷ quăng quật văn bằng, chứng chỉ.

Điều 13. Thẩmquyền cung cấp văn bằng, chứng chỉ

1. Thẩm quyền cung cấp văn bằng củahệ thống giáo dục quốc dân được pháp luật như sau:

a) Bằng xuất sắc nghiệp trung họccơ sở vì chưng Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo cấp cho huyện cấp;

b) Bằng xuất sắc nghiệp trung họcphổ thông vày Giám đốc Sở giáo dục và Đào chế tác cấp;

c) Bằng xuất sắc nghiệp trung cấp, Bằngtốt nghiệp cao đẳng, Bằng tốt nghiệp đại học do Hiệu trưởng công ty trường, chỗ tổchức đào tạo các trình độ khớp ứng cấp; các đại lý giáo dục đh có trường đại họcthành viên thì Hiệu trưởng trường đh thành viên cung cấp bằng tốt nghiệp;

d) bằng thạc sĩ vị Hiệu trưởngtrường đh được phép đào tạo trình độ thạc sĩ cấp; trường thích hợp viện nghiên cứukhoa học tập được phép phối hợp với trường đh đào tạo trình độ thạc sĩ thì Hiệutrưởng trường đại học cấp bởi thạc sĩ;

đ) Bằng tiến sỹ do Hiệu trưởngtrường đh hoặc Viện trưởng Viện nghiên cứu và phân tích khoa học được phép đào tạotrình độ tiến sĩ cấp.

2. Chứng từ trong hệ thốnggiáo dục quốc dân hình thức tại khoản 2 Điều 8 của pháp luật Giáo dụcdo fan đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc fan đứng đầu tổ chức được phép cấp cho chứngchỉ cấp.

Điều 14.Các trường hợp bị thu hồi và thẩm quyền thu hồi văn bằng, chứng chỉ

1. Văn bằng, chứng từ bị thu hồitrong các trường hòa hợp sau đây:

a) có hành vi gian lận tronghọc tập, trong thi cử, tuyển sinh hoặc ăn lận trong câu hỏi làm hồ nước sơ để được cấpvăn bằng, bệnh chỉ;

b) Cấp cho những người khôngđủ điều kiện;

c) bởi vì người không tồn tại thẩm quyềncấp;

d) Bị tẩy xoá, sửa chữa;

đ) Để cho những người khác sử dụng.

2. Cấp có thẩm quyền cung cấp văn bằng,chứng chỉ thì gồm trách nhiệm thu hồi và hủy quăng quật văn bằng, hội chứng chỉ.

Điều 15.Công nhận văn bởi của người việt nam Nam vì chưng cơ sở giáo dục quốc tế cấp

1. Văn bằng của fan ViệtNam do các đại lý giáo dục quốc tế cấp được công nhận trong các trường hợpsau đây:

a) Văn bằng được cấp vày cơ sởgiáo dục quốc tế đang vận động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt độnggiáo dục theo quy định trong giấy phép và được tổ chức kiểm định của Việt Namhoặc quốc tế công nhận về chất lượng lượng;

b) Văn bởi được cấp cho bởi cơsở giáo dục quốc tế thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định về tươngđương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước thế giới cóliên quan cho văn bởi mà cộng hòa làng hội chủ nghĩa vn là thành viên;

c) Văn bằng được cung cấp bởi cáccơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông làm việc nước ngoài; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dụcđại học tập ở quốc tế mà các chương trình giáo dục đào tạo đã được ban ngành kiểm địnhchất lượng giáo dục đào tạo của nước đó công nhận.

2. Bộtrưởng Bộ giáo dục và Đào sinh sản quy định ví dụ về trình tự, giấy tờ thủ tục công nhậnvăn bởi của người vn do các đại lý giáo dục nước ngoài cấp.

Chương4:

MẠNG LƯỚI, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀNHẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC vào HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Điều16. Công ty trường cùng cơ sở giáo dục và đào tạo khác

1. Bên trường nằm trong hệ thốnggiáo dục quốc dân gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tè học, trườngtrung học tập cơ sở, trường trung học tập phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học,trường trung cấp, ngôi trường cao đẳng, trường đại học.

2. đại lý giáodục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm những cơ sở giáo dục được quy địnhtại khoản 1 Điều 69 của công cụ Giáo dục.

3. Bên trường và các đại lý giáo dụckhác trong khối hệ thống giáo dục quốc dân được gọi tầm thường là các đại lý giáo dục.

Điều 17.Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo

1. Quy hoạch mạng lướicơ sở giáo dục và đào tạo là phân bố, chuẩn bị xếp những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dụcquốc dân theo địa điểm địa lý, vùng lãnh thổ, trên đất nước hình chữ s và từng địa phương,cho từng thời kỳ để ví dụ hóa chiến lược cải tiến và phát triển giáo dục, làm địa thế căn cứ xây dựngkế hoạch cách tân và phát triển giáo dục.

2. Quy hoạch mạng lưới cơsở giáo dục phải bảo vệ các bề ngoài sau đây:

a) tương xứng với chiến lược và quyhoạch vạc triển kinh tế - làng mạc hội của khu đất nước, của ngành, của từng vùng, quyhoạch cách tân và phát triển của từng địa phương; đảm bảo an toàn cơ cấu ngành nghề, tổ chức cơ cấu trình độvà cơ cấu tổ chức vùng miền; đáp ứng nhu cầu nhu cầu học tập của nhân dân;

b) đảm bảo an toàn tính đa dạng, đồng bộcủa khối hệ thống giáo dục, gắn huấn luyện và đào tạo với phân tích khoa học, với cấp dưỡng và dịchvụ; từng bước nâng cấp chất lượng đào tạo, giao hàng sự nghiệp công nghiệp hóa vàhiện đại hóa khu đất nước;

c) phù hợp với năng lực đầu tư củanhà nước và tài năng huy động nguồn lực của toàn xã hội; tạo đk để mọingười những có cơ hội tham gia xây dựng các đại lý giáo dục;

d) Tập trung đầu tư chi tiêu cho những nhiệmvụ chủ yếu, các cơ sở giáo dục trọng yếu và các ngành trọng điểm, các vùngkinh tế trọng yếu và những vùng quan trọng khó khăn.

3. Quy hoạch mạng lướicơ sở giáo dục và đào tạo bao gồm các nội dung đa số sau đây:

a) Cơ cấu hệ thống giáo dụcvà quy mô huấn luyện và giảng dạy theo cấp cho học, ngành học, trình độ đào tạo, mô hình cơ sởgiáo dục;

b) Phân bố các cơ sở giáo dụctheo tính chất, đặc điểm kinh tế - xóm hội từng vùng, từng địa phương;

c) Đội ngũ bên giáo, cán bộquản lý giáo dục;

d) cửa hàng vật chất - kỹ thuật.

Điều 18.Các mô hình cơ sở giáo dục

Cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thốnggiáo dục quốc dân được tổ chức triển khai theo các loại hình: công lập, tư thục và bốn thục.

1. Cơ sở giáo dục và đào tạo công lậpdo cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền quyết định thành lập và hoạt động và bên nước trực tiếp tổchức cai quản lý. Nguồn chi tiêu xây dựng các đại lý vật chất và khiếp phí cho các nhiệm vụchi thường xuyên xuyên, đa số do ngân sách nhà nước bảo đảm.

2. Cơsở giáo dục đào tạo dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sởvật chất và bảo đảm an toàn kinh phí hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Cùng đồngdân cư cấp cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, bản, ấp, xã, phường, thị trấn.

Cơ sở giáo dục dân lậphoạt cồn trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nhân lực và đượcchính quyền địa phương hỗ trợ. Không thành lập cơ sở giáo dục dân lậpở giáo dục đào tạo phổ thông, giáo dục đào tạo nghề nghiệp, giáo dục và đào tạo đại học.

Xem thêm: Các Thung Lũng Sông Suối Được Hình Thành Do Tác Nhân Nào Sau Đây Băng Hà

Chủ tịch Ủyban nhân dân cấp huyện quyết định có thể chấp nhận được thành lập cơ sở giáo dục dânlập, Ủy ban nhân dân cung cấp xã trực tiếp quản lý cơ sở giáo dụcdân lập.

3. Cơ sở giáo dục và đào tạo tư thụcdo tổ chức xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhânthành lập lúc được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền mang đến phép. Nguồn đầu tư xây dựngcơ sở vật hóa học và đảm bảo an toàn kinh phí buổi giao lưu của cơ sở giáo dục đào tạo tư thục là nguồnvốn ngoài chi phí nhà nước.

Điều 19.Trách nhiệm chế tạo và thẩm quyền phê coi xét quy hoạch mạng lưới các đại lý giáo dục

1. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đàotạo chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quanthuộc thiết yếu phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trungương chế tạo quy hoạch mạng lưới những cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng trình Thủtướng chính phủ phê duyệt.

2. Bộ trưởng cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, Bộ trưởng bộ Lao cồn - yêu quý binh và Xã hội phối kết hợp vớiThủ trưởng những Bộ, ngành liên quan và quản trị Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh xây dựngquy hoạch màng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phê cẩn thận theo thẩm quyền quyhoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, căncứ quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, quy hoạch tầm thường mạng lướicơ sở giáo dục và đào tạo nghề nghiệp xây dựng quy hoạch mạng lưới các đại lý giáo dụcdo địa phương quản lí lý, trình Hội đồng quần chúng. # cùng cung cấp phê duyệt.

4. Ủy ban nhân dân cấp cho huyện căncứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo của tỉnh, xây đắp quy hoạch mạng lướicơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện trình Hội đồng quần chúng. # cùng cung cấp phê duyệt.

5. Đối với các vùng bao gồm điều kiệnkinh tế - làng mạc hội đặc biệt quan trọng khó khăn, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp bao gồm tráchnhiệm củng cố, cải tiến và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, diện tích lớn dân tộcbán trú, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa phận theo quyhoạch mạng lưới, ưu tiên sắp xếp giáo viên, cửa hàng vật chất, thiết bị cùng ngânsách đến trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú.

6. Quy hoạch màng lưới cơ sởgiáo dục vì chưng địa phương quản lý phải đảm bảo an toàn các yêu thương cầu cụ thể sau đây:

a) từng xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi bình thường là xã) có ít nhất một cơ sở giáo dục đào tạo mầm non, một trườngtiểu học; trung trung tâm học tập cộng đồng. Mỗi xóm hoặc cụm xã cóít nhất một ngôi trường trung học tập cơ sở, rất có thể có trường phổ thông tất cả nhiềucấp học (tiểu học tập - trung học tập cơ sở);

b) từng huyện, quận, thị xã, thànhphố ở trong tỉnh (sau đây gọi bình thường là huyện) có tối thiểu một ngôi trường trung học phổthông; tất cả một trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện; hoàn toàn có thể có trường phổthông có rất nhiều cấp học, trung trọng điểm dạy nghề, trung tâm kỹ thuật tổng đúng theo - hướngnghiệp, trường cấp cho huyện dành cho người khuyết tật, tàn tật. Đối với các huyệnmiền núi, hải đảo có thể có ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú cung cấp huyện, trườngphổ thông dân tộc bán trú;

c) từng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (sau phía trên gọi bình thường là tỉnh) có ít nhất một ngôi trường trung cấp, mộttrung tâm giáo dục liên tục cấp tỉnh. Tuỳ theo điều kiện rõ ràng và nhu cầucủa địa phương, một tỉnh hoàn toàn có thể có ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú cấp tỉnh,trường năng khiếu sở trường nghệ thuật, trường năng khiếu sở trường thể dục thể thao, ngôi trường trunghọc phổ thông chuyên, trường dành cho tất cả những người khuyết tật, tàn tật.

Điều 20.Thành lập cơ sở giáo dục đào tạo

1. Việc ra đời cơ sở giáo dụcphải bảo vệ các yêu ước sau đây:

a) tương xứng với quy hoạch mạng lướicơ sở giáo dục;

b) Khả thi với hiệu quả;

c) tạo thành điều kiện thuận tiện cho tổchức, cá nhân đầu tư cải cách và phát triển giáo dục;

d) Đơn giản, công khai, minh bạchvề thủ tục hành chính;

đ) tất cả địa điểm bảo đảm an toàn môi trườnggiáo dục, bảo đảm bình yên cho bạn học, fan dạy và bạn lao hễ trong nhàtrường.

2.Nhà trường được thành lập và hoạt động khi có đội ngũ bên giáo và cán cỗ quản lý, chươngtrình giáo dục, ngôi trường sở, thiết bị và tài chủ yếu theo tiêu chuẩn chỉnh cụ thể, đáp ứngyêu cầu buổi giao lưu của nhà trường.

Thủ tướng chính phủ quyđịnh cụ thể điều kiện thành lập trường đại học; bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo,Bộ trưởng bộ Lao hễ - mến binh cùng Xã hội, theo thẩm quyền, quyđịnh gắng thể điều kiện thành lập và hoạt động trường ở những cấp học và trình độ đào tạokhác

3. Điều kiệnthành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác quyđịnh tại điểm b khoản 1 Điều 69 của Luật giáo dục được thực hiện theo Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của cơ sởgiáo dục khác do bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ trưởng Bộ Lao hễ -Thương binh với Xã hội ban hành theo thẩm quyền.

4. Trình tự, thủ tục về việcthành lập cơ sở giáo dục và đào tạo do cơ quan thống trị nhà nước tất cả thẩm quyền quy địnhcụ thể vào Điều lệ bên trường hoặc trong Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của nhàtrường cùng cơ sở giáo dục khác.

Điều 21.Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục đào tạo

1. Việc sáp nhập, chia,tách cơ sở giáo dục đào tạo phải bảo vệ các yêu cầu sau đây:

a) phù hợp với quy hoạch mạng lướicơ sở giáo dục;

b) Đáp ứng yêu cầu phát triểnkinh tế - thôn hội;

c) bảo đảm an toàn quyền lợi của nhàgiáo và fan học;

d) Góp phần nâng cấp chất lượngvà công dụng giáo dục.

2. Việc sáp nhập, chia, tách bóc cơsở giáo dục và đào tạo để thành lập cơ sở giáo dục mới trực thuộc thẩm quyền của tín đồ ra quyếtđịnh thành lập và hoạt động hoặc chất nhận được thành lập các đại lý giáo dục. Trường phù hợp sáp nhập giữacác cơ sở giáo dục và đào tạo không vị cùng một cấp có thẩm quyền ra đời thì cấp tất cả thẩmquyền cao hơn quyết định; trường phù hợp cấp gồm thẩm quyền thành lập ngang nhau thìcấp có thẩm quyền ngang nhau kia thoả thuận quyết định.

3. Trình tự, thủ tục sáp nhập,chia, tách cơ sở giáo dục và đào tạo được quy định ví dụ trong Điều lệ bên trường, trongQuy chế tổ chức triển khai và hoạt động của cơ sở giáo dục đào tạo khác.

Điều 22.Đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo

1. Câu hỏi đình chỉ chuyển động củacơ sở giáo dục được tiến hành khi xẩy ra một trong các trường phù hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của phápluật về xử phạt phạm luật hành thiết yếu trong nghành giáo dục ở tại mức độ đề nghị đìnhchỉ;

b) Vì tại sao khách quan không bảođảm hoạt động bình thường của các đại lý giáo dục.

2. Cấp gồm thẩm quyền quyếtđịnh ra đời hoặc được cho phép thành lập cơ sở giáo dục thì có thẩm quyền quyết địnhđình chỉ buổi giao lưu của cơ sở giáo dục. Trong đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động củacơ sở giáo dục và đào tạo phải khẳng định rõ lý do đình chỉ hoạt động, luật pháp rõ thời gianđình chỉ; những biện pháp bảo đảm quyền lợi trong phòng giáo và bạn học. Quyết địnhđình chỉ hoạt động vui chơi của cơ sở giáo dục đào tạo phải được chào làng công khai trên cácphương tiện thông tin đại chúng.

3. Sau thời hạn đình chỉ,nếu các tại sao dẫn đến việc đình chỉ được khắc chế thì cơ quan gồm thẩmquyền đưa ra quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép cơ sở giáo dục chuyển động trở lại.

4. Trình tự, thủ tụcđình chỉ vận động hoặc được cho phép hoạt động trở lại của cơ sở giáo dục và đào tạo được quyđịnh trong Điều lệ nhà trường, Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của nhà ngôi trường hoặccơ sở giáo dục và đào tạo khác.

Điều 23. Giảithể cơ sở giáo dục và đào tạo

1. Cơ sở giáo dục bị giảithể khi xảy ra một trong những trường hòa hợp sau đây:

a) phạm luật nghiêm trọng các quyđịnh về quản lí lý, tổ chức, hoạt động vui chơi của cơ sở giáo dục;

b) Hết thời hạn đình chỉ màkhông khắc chế được lý do dẫn đến sự việc đình chỉ;

c) kim chỉ nam và nội dunghoạt động trong quyết định ra đời hoặc cho phép thành lập các đại lý giáo dụckhông còn cân xứng với yêu mong phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề xuất của tổchức, cá thể thành lập cơ sở giáo dục.

2. Cấp bao gồm thẩm quyền quyếtđịnh ra đời hoặc chất nhận được thành lập cơ sở giáo dục đào tạo có thẩm quyền quyết địnhgiải thể hoặc được cho phép giải thể cơ sở giáo dục. Cơ quan thống trị trực tiếp cơ sởgiáo dục xây dựng phương pháp giải thể cơ sở giáo dục đào tạo trình cấp bao gồm thẩm quyền raquyết định giải thể hoặc cho phép giải thể cơ sở giáo dục theo khí cụ tại Điều 51 của giải pháp Giáo dục. Trong đưa ra quyết định giải thể yêu cầu xác địnhrõ nguyên nhân giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của phòng giáo và bạn học.Quyết định giải thể cơ sở giáo dục và đào tạo phải được ra mắt công khai trên các phươngtiện tin tức đại chúng của những cơ quan lại Trung ương.

3. Trình tự, giấy tờ thủ tục giảithể cơ sở giáo dục được hình thức trong Điều lệ bên trường, trong quy định tổ chứcvà buổi giao lưu của cơ sở giáo dục và đào tạo khác.

Điều 24. Hộiđồng ngôi trường

1. Hội đồng trường so với trườngcông lập, Hội đồng quản ngại trị so với trường dân lập, trường tư thục được gọichung là Hội đồng trường.

Hội đồng ngôi trường là tổ chức triển khai quảntrị, đại diện chủ sở hữu của phòng trường, so với các trường tư thục là tổ chứcđại diện tốt nhất quyền sở hữu của trường.

2. Trọng trách của Hội đồng trườngquy định tại Điều 53 của Luật giáo dục và được pháp luật cụthể vào Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức triển khai và vận động nhà trường.

3. Hội đồng trường cóquyền quyết định phương phía hoạt động, huy động nguồn lực đến nhà trường; thựchiện giám sát và đo lường các buổi giao lưu của nhà trường, gồm quyền ra mắt người nhằm cơquan tất cả thẩm quyền chỉ định hiệu trưởng (đối với trường công lập) hoặc công nhậnhiệu trưởng (đối với trường tứ thục); đưa ra quyết định những sự việc tổ chức, nhân sự,tài chính, gia sản và phương hướng đầu tư chi tiêu phát triển ở trong phòng trường theo quy định.

4. Đối tượng gia nhập Hộiđồng trường: đại diện tổ chức Đảng, Ban giám hiệu, giảng viên, cán cỗ quản lýgiáo dục, thay mặt đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư chi tiêu xây dựng đơn vị trường, đạidiện các đơn vị sản xuất, sale có liên quan.

Đối tượng thâm nhập Hội đồngquản trị: những người có vốn góp chế tạo trường.

5. Những phương pháp chi tiếtvề thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi của Hội đồng trường,của Hội đồng quản trị được miêu tả trong Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức triển khai và hoạtđộng của trường được hiện tượng tại Điều 27 Nghị định này.

Điều25. Mô hình tổ chức của các loại ngôi trường đại học

1. Mô hình tổ chức của đạihọc bao gồm:

a) Hội đồng trường;

b) giám đốc và những Phógiám đốc;

c) những trường đại họcthành viên; những khoa trực nằm trong đại học;

d) các tổ chức khoa họcvà công nghệ trực thuộc;

đ) các phòng, ban chứcnăng trực thuộc;

e) Hội đồng khoa học;các Hội đồng hỗ trợ tư vấn khác bởi vì Giám đốc thành lập;

g) tổ chức Đảng cộng sảnViệt Nam;

h) các đoàn thể cùng tổ chứcxã hội;

i) những tổ chức phục vụđào tạo, tổ chức sản xuất marketing dịch vụ.

Trường member của đạihọc không có Hội đồng trường.

2. Quy mô tổ chức củatrường đại học, học viện bao gồm:

a) Hội đồng trường;

b) Hiệu trưởng và những Phó Hiệutrưởng đối với trường đại học; giám đốc và các Phó Giám đốc so với học viện;

c) các khoa; bộ môn trực thuộc trườngđại học, học viện;

d) các bộ môn ở trong khoa. Mộtsố trường đại học, học viện chuyên ngành rất có thể chỉ có các khoa hoặc cỗ môn trựcthuộc trường;

đ) Hội đồng khoa học; những Hội đồngtư vấn khác vì Hiệu trưởng đh hoặc Giám đốc học viện chuyên nghành thành lập;

e) những phòng, ban chức năng;

g) những tổ chức kỹ thuật vàcông nghệ; tổ chức giao hàng đào tạo, nghiên cứu khoa học cùng công nghệ; tổ chức sảnxuất ghê doanh, dịch vụ;

h) tổ chức Đảng cùng sản ViệtNam;

i) các đoàn thể và tổ chức xãhội.

3. Mô hình tổ chức của Đạihọc nước nhà được triển khai theo chế độ riêng.

4. Trường đh tư thụccòn gồm có quy định riêng rẽ được biểu lộ trong Quy chế tổ chức triển khai và vận động củatrường đại học tư thục.

Điều26. Cơ sở giáo dục đại học triển khai chương trình giáo dục liên tiếp để cấpbằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học

1. Cơ sở giáo dục đào tạo đại họcđược giao nhiệm vụ triển khai chương trình giáo dục liên tục để cấp bởi tốtnghiệp cao đẳng, bằng xuất sắc nghiệp đại học khi đảm bảo an toàn các đk sau đây:

a) Đã phát hành được chương trìnhgiáo dục thường xuyên xuyên so với ngành đào tạo ở trình độ cao đẳng, đại học đáp ứngcác yêu mong của giáo dục đào tạo chính quy;

b) gồm đội ngũ giảng viên đủ sốlượng, đạt chuẩn chỉnh và đồng nhất về cơ cấu tổ chức để triển khai đồng thời nhiệm vụgiáo dục chủ yếu quy và giáo dục đào tạo thường xuyên;

c) bao gồm cơ sở vật dụng chất, trangthiết bị đảm bảo an toàn đáp ứng yêu cầu tiến hành đồng thời nhiệm vụ giáo dục chínhquy và giáo dục và đào tạo thường xuyên.

2. Khi tiến hành chương trìnhgiáo dục liên tục để cấp bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng, bằng xuất sắc nghiệp đại học,cơ sở giáo dục đh có trách nhiệm xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức triển khai tuyểnsinh, tổ chức quá trình đào tạo tương xứng với năng lực đào tạo ra của trường, bảo đảmhoàn thành có unique nhiệm vụ huấn luyện và đào tạo của mình.

3. Trong trường hợpliên kết huấn luyện với cơ sở giáo dục và đào tạo khác thì đại lý giáo dục đại học (cơ sở chủtrì đào tạo) chỉ được links với cơ sở giáo dục đào tạo là ngôi trường đại học, ngôi trường caođẳng, ngôi trường trung cấp, trung trọng điểm giáo dục liên tiếp cấp tỉnh với điều kiệncơ sở giáo dục đào tạo này phải bảo vệ các yêu ước về cửa hàng vật chất, thiết bị cùng cánbộ cai quản phải cân xứng với yêu cầu của từng ngành được link đào tạo. Việcliên kết đào tạo được thực hiện trên các đại lý hợp đồng links đào tạo; cửa hàng chủtrì đào tạo và huấn luyện chịu trách nhiệm toàn diện về việc liên kết đào tạo.

4. Bộ trưởng liên nghành BộGiáo dục và Đào tạo thành giao nhiệm vụ tiến hành chương trình giáo dục đào tạo thường xuyênđể cấp cho bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng, bằng giỏi nghiệp đại học cho những cơ sở giáo dụcđại học tập đủ đk quy định tại khoản 1 Điều này; luật cụ thể, phía dẫnvà đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục liên tục để cấp bởi tốtnghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học của cơ sở giáo dục đào tạo đại học, đảm bảo thựchiện qui định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 27. Điều lệ bên trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sởgiáo dục

1. Điều lệ nhàtrường được áp dụng chung mang đến mọi loại hình nhà trường ở 1 hoặc một trong những cấp học,trình độ đào tạo. Điều lệ bên trường yêu cầu thể hiện không thiếu những ngôn từ chủ yếuđược qui định tại Điều 52 mức sử dụng Giáo dục, xác định cụ thể vềtiêu chuẩn thiết bị, các đại lý vật chất để giảng dạy, học tập, xác suất giữa đơn vị giáovà fan học, cơ cấu đội ngũ đơn vị giáo với cán bộ quản lý giáo dục đối với từng cấphọc, từng trình độ chuyên môn đào tạo.

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường gồm các quy định nuốm thểhoá Điều lệ nhà trường để áp dụng cho một loại hình nhà trường.

3. Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của cơ sở giáo dục đào tạo khác được áp dụngcho một hoặc một số cơ sở giáo dục đào tạo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 69 Luật giáo dục và đào tạo thuộc các loại hình công lập,dân lập, tư thục. Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của cơ sở giáo dục đào tạo quy định: nhiệmvụ và quyền lợi của cơ sở giáo dục; tổ chức các chuyển động giáo dục; nhiệm vụ vàquyền hạn trong phòng giáo; trọng trách và quyền của bạn học; tổ chức triển khai và làm chủ cơsở giáo dục; tài chủ yếu và gia sản của cửa hàng giáo dục; quan hệ nam nữ giữa cơ sở giáo dụcvới mái ấm gia đình người học và xã hội.

4. Thẩm quyền phát hành Điều lệ đơn vị trường, Quy chế tổ chức triển khai và hoạt độngcủa đơn vị trường, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục khác được quy địnhnhư sau:

a) Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ ngôi trường đại học, quy định tổ chứcvà buổi giao lưu của trường đại học tư thục; Quy chế tổ chức và hoạt động vui chơi của đại họcquốc gia;

b) bộ trưởng liên nghành BộGiáo dục với Đào chế tạo chủ trì, phối phù hợp với Bộ trưởng cỗ Lao cồn - thương binhvà thôn hội ban hành Điều lệ ngôi trường cao đẳng, Điều lệ ngôi trường trung cấp;

c) bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành Điều lệ ngôi trường phổ thôngcó những cấp học, ngôi trường trung học rộng lớn và trung học tập cơ sở; trường tè học,trường mẫu giáo, ngôi trường mầm non; các Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của các đại học,các Quy chế tổ chức và buổi giao lưu của trường bốn thục thuộc trình độ cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp, những cấp học tập phổ thông; Quy chế tổ chức triển khai và chuyển động củatrường mần nin thiếu nhi dân lập, tư thục; Quy chế tổ chức triển khai và hoạt động của trường chuyênbiệt;

d) bộ trưởng Bộ Lao động - yêu thương binh với Xã hội ban hành các Quy chế tổ chức triển khai và hoạtđộng của trường bốn thục thuộc chuyên môn trung cấp nghề và cđ nghề;

đ) Thẩm quyềnban hành Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của cơ sở giáo dục đào tạo khác nguyên lý tại khoản 3 Điều 69 của lý lẽ Giáo dục.

Điều 28. Biến hóa loại hình cơ sở giáo dục và đào tạo

1. Vấn đề chuyển đổicơ sở giáo dục và đào tạo bán công, dân lập thành lập và hoạt động trước ngày thứ nhất tháng 01 năm 2006 sangloại hình khác được giải pháp như sau:

a) Đối vớigiáo dục mầm non: ở những vùng có điều kiện tài chính - thôn hội đặc trưng khó khăn,cơ sở giáo dục bán công gửi thành cơ sở giáo dục công lập; ở những vùng còn lại,cơ sở giáo dục và đào tạo bán công gửi thành cơ sở giáo dục và đào tạo dân lập, tư thục; ngôi trường hợpgiữ nguyên mô hình dân lập phải bảo đảm an toàn đúng phép tắc tại khoản 2 Điều 18 Nghịđịnh này;

b) Đối vớigiáo dục phổ thông: cơ sở giáo dục và đào tạo bán công, dân lập chuyển thành cửa hàng giáo dụctư thục. Vào trường hòa hợp chuyển một số cơ sở giáo dục và đào tạo bán công sang một số loại hìnhcông lập thì Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh trình Hội đồng quần chúng cùng cấp cho xem xét,quyết định;

c) Đối vớigiáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học: cơ sở giáo dục đào tạo bán công, tư thục chuyểnthành cơ sở giáo dục và đào tạo tư thục.

2. Thủ tướng mạo Chínhphủ quy định nguyên tắc biến hóa loại hình của những cơ sở giáo dục đh báncông, tư thục được thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2006; bộ trưởng liên nghành Bộ Giáodục cùng Đào tạo, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động - yêu quý binh và Xã hội theo thẩm quyền,quy định trình tự, thủ tục thay đổi loại hình cơ sở giáo dục bán công, dân lậpở những cấp học và chuyên môn đào tạo ra sang cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tứ thục.

Chương 5:

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

Điều 29. Tuyển dụng, cai quản lý, điều hễ nhà giáo

1. Việctuyển dụng nhà giáo phải bảo vệ các dụng cụ tại Điều 70, Điều77 của dụng cụ Giáo dục.

2. Cỗ trưởngBộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - mến binh và Xã hội, theo thẩmquyền, nhà trì, phối hợp với Bộ trưởng bộ Nội vụ lý giải cơ sở giáo dục và đào tạo trongviệc tuyển dụng, quản lí lý, tham gia vào quy trình điều đụng của ban ngành nhànước bao gồm thẩm quyền so với nhà giáo, cán bộ, nhân viên đang thao tác làm việc tại các cơsở giáo dục đào tạo công lập; quy định chính sách làm việc ở trong phòng giáo ở các cấp học vàtrình độ đào tạo.

3. Cơ sởgiáo dục dân lập, tứ thục triển khai việc tuyển dụng, cai quản nhà giáo, cán bộ,nhân viên thao tác làm việc tại các đại lý mình theo cách thức tại khoản 2 Điều65 của công cụ Giáo dục.

Điều 30. Nâng cấp trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhàgiáo

Người giỏi nghiệpcác chuyên môn đào tạo mong trở thành công ty giáo mà không qua đào tạo và huấn luyện về nghiệp vụsư phạm thì cần được tu dưỡng về nghiệp vụ sư phạm.

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ trưởng Bộ Lao rượu cồn - thương binhvà buôn bản hội theo thẩm quyền, khí cụ về chương trình, nội dung, phương pháp,hình thức tổ chức, thời gian đào tạo nhiệm vụ sư phạm đối với người chưa quađào tạo nghiệp vụ sư phạm; pháp luật về tu dưỡng và cải thiện trình độ cho nhàgiáo; chế độ về đk để các cơ sở giáo dục đào tạo được tổ chức bồi dưỡng và cấpChứng chỉ nhiệm vụ sư phạm.

Nhà giáođược cử đi học nâng cấp trình độ, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ được hưởngnguyên lương và phụ cấp trong suốt quá trình học tập.

Điều 31. Thỉnh giảng

Thỉnh giảng là việcmột cơ sở giáo dục và đào tạo mời đơn vị giáo hoặc người dân có đủ tiêu chuẩn chỉnh của bên giáo sống nơikhác đến giảng dạy. Khuyến kh?ch những cơ sở giáo dục và đào tạo mời công ty giáo, nhà khoa họctrong nước, nhà khoa học là người việt nam định cư ở quốc tế và người nướcngoài đến huấn luyện và giảng dạy ở các trường vn theo chính sách thỉnh giảng.

Bộ trưởng Giáodục với Đào tạo, bộ trưởng liên nghành Bộ Lao động - mến binh và Xã hội, theo thẩm quyền,quy định ví dụ về chế độ thỉnh giảng.

Điều 32. Phong khuyến mãi ngay danh hiệu tiến sỹ danh dự

1. Danhhiệu tiến sĩ danh dự được phong tặng cho những nhà hoạt động chính trị, xóm hội cóuy tín quốc tế, đơn vị giáo, nhà kỹ thuật là người việt nam định cư sống nước ngoài,người quốc tế có góp sức nhiều cho sự nghiệp giáo dục và khoa học của ViệtNam.

2. đại lý giáo dục đh được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên môn tiến sĩcó quyền phong khuyến mãi ngay danh hiệu ts danh dự.

Bằng tiếnsĩ danh dự bắt buộc theo mẫu bởi tiến sĩ; trong những số đó thay vày "học vị Tiếnsĩ" ghi là "danh hiệu tiến sỹ danh dự" của trường.

3. Bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra hướng dẫn về trình tự, thủ tụcphong tặng kèm danh hiệu tiến sĩ danh dự.

Chương6:

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Điều 33. Đối tượng được cấp học bổng, trợ cấp cho và miễn giảm học phí

1. Đối tượngđược xét cấp cho học bổng khuyến khích học tập tập:

a) học viên đạt kếtquả học hành xuất sắc đẹp ở ngôi trường chuyên, trường năng khiếu;

b) fan học có kếtquả học tập, rèn luyện từ một số loại khá trở lên ở những cơ sở giáo dục nghề nghiệp,giáo dục đại học.

2. Đối tượng được cấphọc bổng chính sách:

a) sv hệ cử tuyển;

b) học viên trường dự bị đại học,trường phổ thông dân tộc nội trú;

c) học viên trường dạy nghề dànhcho thương binh, người tàn tật, fan khuyết tật.

3. Đối tượngđược trợ cấp, miễn, giảm học phí và ưu tiên trong tuyển sinh:

a) mến binh, bệnh binh, ngườihưởng chế độ như yêu thương binh;

b) nhân vật Lực lượng vũ trang,Anh hùng Lao động, người có thành tích xuất nhan sắc trong lao động, học tập tập, sản xuất,chiến đấu;

c) học tập sinh, sinh viên là con liệtsĩ, nhỏ thương binh, con của fan hưởng chính sách như yêu thương binh, bé Bà mẹViệt nam Anh hùng, con nhân vật lực lượng vũ trang, con nhân vật lao động, concủa người có công hỗ trợ cách mạng, bé đẻ của người hoạt động kháng chiến bịnhiễm chất độc hại hóa học; bé của người hoạt động cách mạng, chuyển động kháng chiếnbị địch bắt tù, đày; nhỏ của người hoạt động kháng chiến giải hòa dân tộc, bảovệ Tổ quốc cùng làm nhiệm vụ quốc tế; bé của người chuyển động cách mạng trướcngày 01 mon 01 năm 1945 hoặc người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01năm 1945 cho trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

d) Người dân tộc thiểu số sinh hoạt nhữngvùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

đ) học sinh,sinh viên có cha mẹ thường trú tại vùng cao miền núi (trừ thành phố, thị xã, thịtrấn) cùng vùng sâu hải đảo;

e) fan mồ côi không nơi nươngtựa;

g) fan tàn tật, tín đồ khuyết tậtcó trở ngại về gớm tế;

h) tín đồ có hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn vượt nặng nề học tập;

i) học sinh, sv là concông nhân, viên chức mà thân phụ hoặc bà bầu bị tai nạn lao cồn được hưởng trợ cung cấp thườngxuyên;

k) học tập sinh, sinh viên gồm giađình thuộc diện hộ nghèo theo mức sử dụng chung ở trong nhà nước.

4. Đối tượng không hẳn đóng họcphí:

a) học viên tiểu học tập trường cônglập;

b) học sinh, sv cáctrường sư phạm, bạn theo học những khóa huấn luyện và giảng dạy nghiệp vụ sư phạm.

5. Học sinh, sv cáctrường sư phạm, bạn theo học các khóa giảng dạy nghiệp vụ sư phạm trực thuộc đối tượngquy định tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều này được ưu tiên trong vấn đề xét cấp họcbổng với trợ cung cấp xã hội.

6. Thủ tướngChính phủ điều khoản tiêu chuẩn, mức và giấy tờ thủ tục xét cung cấp học bổng chế độ và miễngiảm học tập phí. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, bộ trưởng Bộ Lao hễ - Thươngbinh và Xã hội, theo thẩm quyền, quy định ví dụ về ưu tiên trong tuyển sinh;tiêu chuẩn, nút và thủ tục xét cấp cho học bổng khuyến khích học tập tập cho những người học.

Bộ trưởng cỗ Lao cồn - Thươngbinh với Xã hội công cụ về trợ cung cấp xã hội cho người học.

Điều 34.Chính sách đối với trẻ em tại cơ sở giáo dục đào tạo mầm non

Trẻ em ở cửa hàng giáo dụcmầm non được nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục, bảo đảm theo vẻ ngoài của nguyên lý Giáodục, luật Bảo vệ, quan tâm và giáo dục đào tạo trẻ em và những quy định khác của pháp luật.

Xem thêm: So Sánh Các Nước Cổ Đại Phương Tây, Lịch Sử 10 Bài 5: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây

BộGiáo dục và Đào tạo phát hành mục tiêu, kế hoạch và chương trình giáo dục mầmnon phù hợp với sự cải tiến và phát triển tâm tâm sinh lý của con trẻ em. Ủy ban nhân dân các cấpchịu trách nhiệm chỉ huy phát triển giáo dục đào tạo mầm non trên đại lý quy hoạch pháttriển kinh tế - làng mạc hội và yêu cầu phát triển giáo dục mầm non của địa phương; mởrộng hệ thống nhà trẻ cùng trường lớp mẫu giáo bên trên mọi địa bàn dân cư; ưu tiên đầutư phát triển giáo dục mầm non ở phần nhiều xã bao gồm điều kiện tài chính - xã hội đặc biệtkhó khăn với vùng dân tộc thiểu số.

Các cấp quản lý giáo dụccó trách nhiệm quản lý, theo dõi việc triển khai các quyền của trẻ em tại cơ sởgiáo dục mầm non theo luật tại khoản 1 Điều 84 của LuậtGiáo dục; phối hợp với các cơ quan y tế, các cấp hội phụ nữ, Ủy ban Dân số,Gia đình cùng Trẻ em, ban đại diện phụ huynh học sinh hướng dẫn câu hỏi nuôi dưỡng,chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ, tăng cường phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ, thực hiệnphòng bệnh, đi khám sức khoẻ định kỳ mang lại trẻ em trong những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non,bảo đảm cho trẻ em được vạc triển toàn vẹn trong môi trường xung quanh giáo dục lành mạnhvà an toàn.

Điều 35. Tạođiều kiện phát triển năng năng khiếu của fan học

1. Các cơ sở giáo dụccó nhiệm vụ phát hiện, tu dưỡng người học tất cả năng khiếu, tạo đk thuậnlợi cho tất cả những người học có năng khiếu phát triển năng lực trên cơ sở bảo đảm giáo dụctoàn diện.

2. Bộ giáo dục và Đào tạo,Bộ Văn hoá - Thông tin, Ủy ban thể thao Thể thao và Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương có trọng trách ưu tiên bố trí giáo viên, cơ sởvật chất, máy và ngân sách chi tiêu cho những trường chuyên, trường năng khiếu sở trường do nhànước ra đời thuộc thẩm quyền quản ngại lý.

3. Fan học ở các